Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: 43 procent av finländarna stöder Natomedlemskap ifall presidenten ställer sig positiv till ett sådant

Från 2022
Natos flagga vajar.
Bildtext Om presidenten och statsminister stöder ett Natomedlemskap gör också 43 procent av finländarna det, visar en enkät som Helsingin Sanomat låtit göra.
Bild: Valda Kalnina / EPA-EFE / AOP

43 procent av finländarna skulle stöda att Finland går med i försvarsalliansen Nato, ifall presidenten och statsministern ansåg att det vore i Finlands bästa intresse.

Det visar en opinionsmätning om Nato som tidningen Helsingin Sanomat låtit göra.

27 procent av de som svarade skulle motsätta sig ett Natomedlemskap, medan 30 procent svarar att de är osäkra.

I enkäten frågades också om motiveringar till att ställa sig bakom eller motsätta sig ett medlemskap i Nato.

Den starkaste orsaken till att man stödde ett medlemskap var att man ansåg att Finland då kan få hjälp av Natoledda styrkor ifall Finland utsätts för en attack, och att ett Natomedlemskap kunde fungera som förebyggande avskräckningsmedel i en krissituation.

Det starkaste argumentet mot Natomedlemskap var rädsla för försämrade relationer mellan Finland och Ryssland.

Helsingin Sanomat lät också i januari göra en opinionsmätning om attityderna till medlemskap i Nato, utan att fråga om specialvillkor i form av statsmaktens åsikt. Då stödde 28 procent av de svarande ett finländskt Natomedlemskap, vilket är den högsta siffran någonsin i Helsingin Sanomats mätningshistoria.

1 066 personer svarade på enkäten, som utfördes av Kantar TNS. Felmarginalen är tre procentenheter åt bägge håll.