Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Tusentals farliga situationer upptäcks årligen på apoteken – nu finns en lösning för att minska på risken att få fel läkemedelsbehandling

Från 2022
Apotekspersonal står vid en apotekshylla.
Bildtext Tusentals finländare råker årligen ut för farliga situationer...
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Felaktig dosering på receptet. Fel slags medicin som förnyats vid hälsocentralen. Den nya medicinen en farlig kombination ihop med andra redan använda mediciner. Där är några exempel på dagliga farliga och nära ögat-situationer vid apoteken.

Den största risken vad gäller patientsäkerheten är att något går fel i läkemedelsbehandlingen. Det här gäller i hela landet, liksom i världen i övrigt.

Att något går snett med ens mediciner är faktiskt den enskilt största riskfaktorn för vår patientsäkerhet och farliga situationer och nära ögat-händelser upptäcks varje dag på våra apotek.

Största risken för en patient eller klient är alltså inte att något går fel under exempelvis en operation eller att man blir feldiagnosticerad.

I stället handlar det om misstag gällande våra mediciner, såsom felaktig dosering på receptet, fel slags medicin som förnyats vid hälsocentralen, en ny medicin i farlig kombination ihop med andra redan använda mediciner, och så vidare.

– Orsaken är att mediciner används i så stor utsträckning och det är människor som hanterar dem, säger Marianne Kuusisto som är koordinator för läkemedelssäkerhet vid Klient- och patientsäkerhetscentret.

Ska bli bättre på att förutse farliga situationer

Med hjälp av verktyget HaiPro ska nu patientsäkerheten vad gäller läkemedelsbehandlingen förbättras.

Ibruktagandet av verktyget är en del av Valo, som är ett nationellt program för läkemedelssäkerheten i apoteken och ett gemensamt program för Finlands apotekarförbund och klient- och patientsäkerhetscentret.

Målet för Valo är att alla apotek i Finland ska börja använda verktyget så att man mellan enheter och organisationer kan meddela om farliga eller nära ögat-situationer som sker dagligen.

– Apoteken har haft verktyget i bruk sedan september och hittills har över tretusen farliga situationer och nära ögat-händelser rapporterats in, säger Kuusisto.

Anmälningarna sätts in i verktyget och analyseras så att man blir medveten om de bakomliggande orsakerna till misstagen. Därefter kan åtgärder och nya verksamhetsmodeller utarbetas för att undvika att misstagen upprepas.

– Informationen samlas sedan i ett nationellt register och läkemedelssäkerheten utvecklas.

Anmälningarna är alltid anonyma, konfidentiella och icke-skuldbeläggande – man letar inte efter syndabockar utan vill skapa ett bättre säkerhetsskydd för patienterna.

marianne kuusisto
Bildtext Marianne Kuusisto som är koordinator för läkemedelssäkerhet vid Klient- och patientsäkerhetscentret jobbar med att förebygga och förbättra att mänskliga misstag begås i samband med läkemedelsbehandling.
Bild: Vasa centralsjukhus

Tusentals misstag sker årligen

Kuusisto säger att man inte vet hur många misstag som sammantaget sker i behandlingen av läkemedel i landet, det finns inga nationella siffror på det. Anmälningarna till verktyget HaiPro sker dessutom på frivillig basis.

– Tidigare rapporterade apoteken sådana situationer där det gått fel i expeditionen vid apoteken. Exempelvis att en farmaceut valt fel styrka på medicinen och gett det till en klient. Nu kan alla misstag tas med, inte enbart de gjorda vid expeditionen.

De här expeditionsmisstagen är kring 3 500 fall per år. Den vanligaste expeditionsavvikelsen rapporterades bland läkemedel inom gruppen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Men nu ska alltså även de fel som skett inom läkemedelsrådgivningen, inom tillverkningen av läkemedel eller ordinationsavvikelser, inkluderas.

– Ett typexempel var då en antibiotikamixtur för barn som doseras enligt vikt av misstag skrevs ut av läkaren som 55 milliliter i stället för 5,5 milliliter. Farmaceuten dubbelkollade doseringen och märkte misstaget, men det kan så klart ändå ske missar.

Förstoppning och mjölksyretabletter

Andra vanliga missar vad gäller läkemedelsbehandlingen är att patienten är allergisk mot någon viss antibiotika eller att mediciner blandas ihop.

– Namnen på medicinerna är svåra och kan ofta likna varandra väldigt mycket, säger Kuusisto.

Exempelvis skedde en nära ögat-situation då en äkta make som till sin fru skulle hämta ut pulver för förstoppning men i stället var på väg att köpa mjölksyretabletter, eftersom namnen på preparaten var så snarlika.

De flesta fall av felaktiga läkemedelsbehandlingar är lindriga men det kan gå illa om man exempelvis använder blodförtunnande medicin och kombinerar det med fel värkmedicin, eftersom det ökar risken för blödning.

Rapporteringsmetoden HaiPro har utvecklats vid VTT i samarbete med vårdenheter och finansierades av Social- och hälsovårdsministeriet, Läkemedelsverket och VTT.

Diskussion om artikeln