Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färska finländska data visar att omikronvarianten är lindrigare – många drabbas ändå fortfarande allvarligt av covid-19

Från 2022
Uppdaterad 17.02.2022 14:02.
Grafik ovanpå en bild från en intensivvårdsavdelning
Bildtext I januari vände kurvan för de ovaccinerade. Färre behövde intensivvård än månaden innan. I mitten av januari var det fler än 70 coronapatienter som fick intensivvård. På onsdagen var siffran 30.
Bild: Arash Matin / Yle, kollage Petter West / Yle

Januarimånad var en vändpunkt i pandemin. Omikronvarianten visade sig vara lindrigare och det hade en dämpande effekt på antalet allvarliga coronafall. Smittspridningen har ändå varit större än någonsin.

– Läget inom intensivvården var ganska hotande i början av året. Behovet av intensivvård ökade avsevärt och i mitten av januari var det fler än 70 coronapatienter som fick intensivvård, vilket var mer än under den första coronavågen i april 2020, påpekar Matti Reinikainen.

Reinikainen är professor i anestesiologi och intensivvård vid Östra Finlands universitet, och ordförande för en expertgrupp som har koll på läget inom intensivvården nationellt.

– Efter mitten av januari skedde ändå en klar vändning och under den senaste månaden har behovet av intensivvård minskat avsevärt, tillägger han.

Antalet intensivvårdade var lika högt i januari som i december, men en större del av de intagna var vaccinerade.
Bildtext Det var många som behövde intensivvård i januari 2022, men antalet har minskat efter det.

På onsdagsmorgonen var det enligt Reinikainens uppgifter 30 coronapatienter som fick intensivvård i Finland.
Åtta av dem, eller cirka 27 procent, fick intensivvård för något annat än covid-19, men råkade samtidigt ha sjukdomen och räknas därför med i statistiken.

Porträtt på Matti Reinikainen.
Bildtext Vaccinerade som insjuknar allvarligt är till exempel personer som är långtidssjuka i andra sjukdomar som försvagar immunsystemet, konstaterar Matti Reinikainen, som är professor vid Östra Finlands universitet.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Andelen patienter som primärt vårdas för något annat än corona men som också är smittade har ökat under de senaste veckorna.

Det är en av orsakerna till att fler vaccinerade än någonsin var intagna på landets intensivvårdsavdelningar med covid-19.

Dödligheten har sjunkit

Många dör också i nuläget med covid-19, och inte av covid-19. Den huvudsakliga dödsorsaken har alltså varit en annan, men personen råkade samtidigt vara coronasmittad.

I Finland statistikförs det inte hur stor den här andelen är. Men till exempel i Danmark har den varit cirka 30 procent under de senaste fyra veckorna.

Risken för att dö i covid-19 har stigit mest bland ovaccinerade.
Bildtext Till dödsfallen räknas alla som har dött inom 30 dagar efter att ha testat positivt för corona.

Enligt nya data från Institutet för hälsa och välfärd har 436 personer dött i samband med covid i januari, jämfört med 257 personer i december.

Den högsta dödligheten fanns bland personer över 70 år, och av personer under 30 år var det bara två personer som dog av covid-19.

– Allmänt kan man säga att nu när man haft mera smittfall i början av året på grund av omikron, vi har ju haft åtminstone tio gånger fler smittade, så har även antalet döda med covid ökat, säger Asko Järvinen, överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Järvinen betonar att dödligheten har sjunkit i relation till antalet smittfall.

– Fortfarande är över hälften av alla döda över 82 år gamla. Det handlar om mycket gamla människor med många andra sjukdomar.

Januari 2022 hade det högsta antalet dödsfall sedan coronapandemins början.

Att de flesta som dör i samband med covid-19 är fullt vaccinerade beror på statistikföringen.

I siffrorna ingår alla som testat positivt för corona inom 30 dagar från sin död.

Här kan det alltså ingå gamla smittfall och andra sjukdomar som egentligen är huvudorsaken till dödsfallet. Antalet döda är med andra ord inte det bästa sättet att spegla epidemiläget, säger Järvinen.

Asko Järvinen klädd i brun kavaj.
Bildtext Asko Järvinen betonar att dödligheten i covid-19 har sjunkit i relation till antalet smittfall.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

– Vaccinerna tycks skydda väl mot svår sjukdom och även mot döden. De flesta har varit ovaccinerade, över 80 procent av alla döda sedan vaccinen kom, så nog är det ju de ovaccinerade som löper en större risk för döden även under omikrontiden, säger Järvinen.

Dödsfallen kommer att hållas på hög nivå hela vintern och kanske ännu vårvintern, bedömer Järvinen.

Få på intensiven trots kraftig smittspridning

I januari var risken för att behöva intensivvård 10 gånger större hos ovaccinerade än vaccinerade.

I åldrarna 30–70 år var det färre ovaccinerade som fick intensivvård i januari än månaden innan, trots att coronafallen ökade massvis till följd av den mer smittsamma omikronvarianten.

– Jag skulle säga att det har att göra med att omikronvarianten i medeltal inte ger upphov till lika allvarliga symtom som tidigare virusvarianter. Men det kommer ändå hela tiden nya patienter som behöver intensivvård på grund av allvarlig covid-19, så epidemin är inte förbi, kommenterar Reinikainen.

Risken att hamna in på intensivvård sjönk en aning för ovaccinerade i januari
Bildtext Färre ovaccinerade behövde intensivvård i januari 2022 jämfört med i december 2021.

Omikronvarianten blev den vanligaste coronavirusvarianten i samband med julhelgen 2021. Före det var det deltavarianten som var vanligast när man tittade på de nya smittfallen.

Ovaccinerade drabbas fortfarande värst

I åldrarna 70 år eller äldre har rekordmånga ovaccinerade behövt intensivvård under förra månaden, jämfört med tidigare. Åldern är en stor riskfaktor för att drabbas allvarligt av covid-19, särskilt som ovaccinerad.

– Det är mycket virus i rörelse i samhället. Den klaraste riskfaktorn till att insjukna allvarligt och behöva intensivvård för covid-19 är att man är ovaccinerad, säger Matti Reinikainen.

Samtidigt har många vaccinerade också behövt intensivvård på sistone.

– De vaccinerade som insjuknar allvarligt är en ganska annorlunda grupp än de som insjuknar allvarligt utan att vara vaccinerade, påpekar Reinikainen.

Han nämner att det till exempel handlar om personer som är långtidssjuka i andra sjukdomar som försvagar immunsystemet, eller personer som har en medicinering som gör detsamma - till exempel reumatiker eller personer som har genomgått en organtransplantation.

Färska finländska data visar att omikronvarianten är lindrigare

2:52

Uppdatering kl 14.00: I grafiken innebär "partiellt vaccinationsskydd" att den första dosen har tagits för minst 21 dagar sedan, men att den andra dosen ännu inte har tagits, eller att det har inte gått tillräckligt lång tid sedan den (minst 7 dagar). Ett fullständigt vaccinationsskydd innebär att minst två vaccindoser har tagits för minst 7 dagar sedan.