Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hala och gropiga vägar frustrerar trafikanter – men vädret har alltid sista ordet, hälsar vägunderhållare

Uppdaterad 17.02.2022 08:56.
Bild av en igenfrusen väg.
Bildtext Vägunderhållare uppmanar till försiktighet eftersom de inte alltid hinner eller kan åtgärda dåligt väglag i tid. Bilden är från en privat väg som inte underhålls av staden.
Bild: Nina Bergman / Yle

Mycket går att förebygga och förbereda inför vintern, men om prognosen lovar snö och nederbörden kommer i form av regn är det svårt att få vägarna i skick i tid. Nu samlar vägunderhållare lärdomar för nästa år.

Vinterns väglag har varit dåligt och det är ingen nyhet för dem som satt foten utanför tröskeln den senaste månaden.

Heikki Hopponen kör en skolbuss i Pargas och tog initiativ till en protest i början av veckan där yrkeschaufförer krävde bättre underhåll av vägarna i regionen.

– Den här vintern har varit för jäklig. Ett par gånger har jag hamnat i diket. Då har jag varit tvungen att ringa en förälder som jag vet att har en traktor och be dem komma och bogsera, säger Heikki Hopponen.

Skolbuss på en landsväg.
Bildtext Illustrerande arkivbild. Större skolbussar har inte kunnat ta sig fram på alla vägar i Pargas i vinter.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Hopponens buss rymmer tjugo personer. I vinter har det flera gånger hänt att han måste köra kollegors turer, eftersom de med större buss inte kan ta sig fram om vägarna är riktigt hala.

Enligt Hopponen skulle det vara säkrast för barnen att hållas hemma så länge vägarna är i så dåligt skick som de är nu. Nu frågar han varför staden inte sandar de hala vägarna.

– Jag medger att det har varit en svår vinter då det är minus och plus, och minus och plus och så vidare. Men det är ingen orsak att inte sanda.

Vädret går inte att förutspå

Det finns mycket förberedande arbete man kan och ska göra före vintern, säger Markus Salminen, landsvägsskötselns projektchef på Närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen, i Egentliga Finland.

Vädret går ändå inte att förutspå och det är där skon klämmer i vinterns vägunderhåll.

– Före det senaste snövädret förberedde vi oss för att ploga, men så kom snön i form av regn och vi måste istället börja sanda. Om vi inte kan sanda i förväg så fördröjer det tiden att få vägen i skick, säger Markus Salminen.

Grushög bildad av vägsandning.
Bildtext Det hala vintervädret har gjort att det är brist på grus.
Bild: Patric Ring / Yle

Vädret orsakar också problem om prognosen är tvärtom och därför kan vägarbetarna inte sanda "för säkerhets skull". Om det snöar istället för att regna, gör gruset ingen nytta under snötäcket.

Enligt Salminen gör NTM-centralen en utredning efter varje vinter på vad som gick bra, och vad man kan göra bättre.

– Varje vinter lär vi oss något nytt.

Inför nästa år räknar Salminen upp att NTM-centralen kan behöva mera personal som kan öppna tilltäppta diken. Ett problem i vinter har varit att vattnet inte har någonstans att ta vägen och svämmar då över, fryser till och orsakar halka.

En annan sak Salminen nämner är att de själva måste ha ett större förråd grus de kommande vintrarna. Den senaste veckan har det varit brist på grus att sanda med.

– Det var kö i Pargas där grus säljs. Produkten finns men lastningen tog så länge att det blev kö.

Liknande vintrar att vänta

Enligt Matias Jensén, samhällsingenjör på Pargas stad, är det inte brist på grus i staden eftersom det finns nära till hands i gruvan.

Jensén säger att det speciella med den pågående vintern har varit att bekämpa is. Han tror att motsvarande vintrar är sannolika också i framtiden.

– För det första behöver man ha tillräckliga personalresurser och lämpliga maskiner för vinterunderhåll. Ett annat viktigt arbete är helt enkelt att se till att vattnet från gatorna har någonstans att rinna, säger Matias Jensén.

jensén håller i detaljplanen för nya området vid vapparvägen och skärgårdsvägen och står på en kulle med vy över ängen som det ska byggas på
Bildtext Matias Jensén, samhällsingenjör på Pargas stad, säger att vinterns väder har varit utmanande.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Att se till att ledningsnät och öppna diken är i skick för att kunna leda bort vattnet är ett förebyggande arbete, som gör att vägunderhållarna är ett steg före vintervädret. Men likt Markus Salminen säger också Matias Jensén att det slutligen är vädret som avgör hurdant skick vägarna är i.

Trots allt förberedande arbete.

– Det är inte en garanti för att inte föret skulle vara dåligt, men det hjälper åtminstone till att föret inte blir alltför dåligt.

Problem också vid plusgrader

Den speciella vintern kommer orsaka arbete också efter att snön smält.

Stor efterfrågan på grus på vintern gör att vägarna ska sopas rent från högarna som blir kvar på våren. Enligt Markus Salminen har NTM-centralen sandat vägarna med 10 miljoner kilogram grus i bland annat Pargas, Kimito och på skärgårdsvägarna.

Förutom det kommer man troligen att vara tvungen att reparera vägarna där vintern lämnat hål och gropar efter sig. Repareringsarbetet inleds redan under vintern men för tillfället är det problemtiskt att reparera skador i vägarna på grund av att material inte finns tillgängligt.

– Nu har vägytan börjat ta skada. Det är ett problem då det är svårt att få tag på material att reparera skadorna den här tiden på året. Asfalteringsstationerna är stängda på grund av serviceavbrott, säger Salminen.

Man på huk inspekterar grusväg.
Bildtext Vintervädret orsakar arbete för resten av året. Bilden är från 2016 då Markus Salminen undersöker tjälskador.

Pargas har en budget för vägunderhållet hela året. Om vintern kommer att tära på den redan pressade budgeten återstår att se då man vet hur stora skador vintern lämnar efter sig.

– Det vet vi redan att pengarna inte räcker till för att sätta gatunätet i sakenligt skick. Hur vintern ytterligare påverkar den här situationen är för tidigt att sia om, säger Matias Jensén.

Enligt Jensén ökar reparationsskulden för Pargas stad årligen med ungefär en miljon euro. Fastän pengarna inte räcker till, måste gatunätet ändå hållas i säkert skick, säger Jensén.

– Dels handlar det om att göra tillfälliga reparationer för att få de värsta avsnitten åtgärdade. Det kan också vara frågan om att anhålla om tilläggsbudget eller helt enkelt att ta till sådana åtgärder som delvis kan begränsa användningen av gatuavsnitt.

Försiktigt tills det töar

NTM-centralen prioriterar vägunderhållet enligt hur många som använder vägarna. Motorvägar och ringlederna i Egentliga Finland har så många bilister dagligen att de kan saltas.

Salt fungerar inte på mindre vägar, som inte används av lika många, och därför måste de sandas.

Markus Salminen önskar att väganvändare skulle ha förståelse för att personalen gör vad de kan för vägarnas underhåll under vintern.

– Sedan julafton har personalen arbetat under nätter och utan lediga dagar för att hålla vägarna i skick, säger Markus Salminen.

Bild av en istäckt väg utan sand.
Bildtext Många små byar har problem med isiga vägar. Bilden är från en privat väg som inte underhålls av staden.
Bild: Nina Bergman / Yle

I Pargas prioriteras de stora vägarna först medan mindre gator kan få vänta på underhåll.

– Vi har inte möjlighet att vara på alla gator samtidigt, säger Matias Jensén.

Då det är halt uppmanar Jensén användarna av gator och vägar att köra och gå försiktigt och reservera tid för att ta sig fram.

Om väglaget är så här, måste man alltså finna sig i situationen?

– Så är det. Även om vi har personal som jobbar långa dagar så kan vi inte något åt vädrets makter. Men vi jobbar på för att hålla gatorna i någorlunda skick.

Artikeln uppdaterad klockan 8.54 med uppdaterade bildtexter till den första och sista bilden.

Diskussion om artikeln