Hoppa till huvudinnehåll

Yles synpunkter

Åsa Salvesen: Kulturkritiken har en central roll i Svenska Yles utbud

Från 2022
Åsa Salvesen, ansvarig producent för Kultur, Drama och Dokumentärer
Bild: Kimmo Räisänen/Yle

På Svenska Yle arbetar kritiker av litteratur, film och teater. Deras roll är betydande i förhållande till den finlandssvenska minoriteten, som utan den här rösten skulle bli ännu fattigare på kritik och dialog.

I söndagens Helsingin Sanomat (13.2) fanns en intressant kartläggning av hur de största mediehusen i Finland ser på kulturkritiken och dess framtid. En överblick som gav vid handen att de flesta chefredaktörer anser att kulturkritik rent principiellt har betydelse även om många gjort omprioriteringar och antalet recensioner minskat under åren. Olyckligtvis hade Svenska Yle fallit bort i sammanhanget. Svenska Yle har en speciell roll som bevakare av den finlandssvenska kulturen och har därför i tiotals år haft en bred och omfattande recensionsverksamhet.

I dagens läge har kulturredaktionen på Svenska Yle anställda kritiker inom litteratur, film och teater, därtill anlitas ett flertal frilansare. Våra kritiker medverkar också i “Kulturpodden”, som tar avstamp i enskilda aktuella verk och kulturella fenomen.

Svenska Yles linje gällande recensioner är klar, kulturkritiken har en central roll i utbudet.

― Åsa Salvesen, kulturchef, Svenska Yle.

I dagens värld där sociala medier gör oss alla till potentiella konstutövare och där plattformarna dignar av kulturella uttryck är det, precis som inom nyhetsjournalistiken, av största vikt att det finns professionella kritiker som med sin erfarenhet och sitt kunnande kan kontextualisera innehållet i en föreställning, utställning eller ett litterärt verk och ge det ett sammanhang. Det är nödvändigt att den potentiella kulturkonsumenten får ta del av detta för att ges en chans att orientera sig och föra en dialog med sig själv och den egna upplevelsen.

Utöver det är det också viktigt att olika kulturaktörer och deras konstverk inte lever i ett samhälleligt vakuum utan är en del av det offentliga samtalet. En uttömmande recension ger inte enbart synlighet till ett verk utan kan visa på trender, strömningar och i bästa fall på det banbrytande och unika i ett verk. Den är en del av den dialog kring konsten som ett samhälle behöver och som bidrar till att konsten utvecklas, vilket i förlängningen gagnar publiken, det vill säga oss alla. Här har speciellt Svenska Yle en betydande roll i förhållande till den finlandssvenska minoriteten, som utan vår röst skulle bli ännu fattigare på kritik och dialog.

Kulturkritik når inte massorna - det ser vi från analytiken. Frågan är om den måste göra det, eftersom det finns andra former av (kultur)journalistik som kan svara mot det behovet.

Men eftersom konkurrensen om publikens uppmärksamhet är hård i dag, så måste också kulturkritiken, precis som all annan form av journalistik, kritiskt analyseras och utvecklas. Något vi på Svenska Yle aktivt funderar på.

Åsa Salvesen
Kulturchef, Svenska Yle