Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

JO: Fel av HUS att förbjuda föräldrar och stödpersoner på förlossningsenheter under pandemin

Från 2022
Uppdaterad 18.02.2022 09:53.
Ingången till HUS Kvinnoklinik.
Bildtext Bland annat vid Kvinnokliniken i Helsingfors begränsades pappornas och stödpersonernas vistelse.
Bild: Matti Myller / Yle

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS hade inte rätt att begränsa föräldrars och stödpersoners vistelse på förlossningsavdelningar i början av coronapandemin. Det slår Justitieombudsmannen fast.

Det var i april 2020 som HUS bestämde att föräldrar och andra stödpersoner till föderskorna inte får vistas på förlossningsavdelningarna, utom vid själva förlossningen i förlossningsrummet.

Det här motiverades med coronarisken. Enligt sjukvårdsdistriktet hade flera coronasmittade eller -exponerade personer kommit till avdelningarna, vilket innebar en risk för både föderskorna, de nyfödda och personalen.

JO ger de missnöjda rätt

Flera personer vände sig till Justietieombudsmannen med klagomål kring direktiven om pappor och stödpersoner. De som klagade upplevde bland annat att de nya reglerna innebar onödigt lidande för föderskorna som blev tvungna att gå igenom processen ensamma samt för papporna som berövades möjligheten att vara med om en unik händelse i livet.

JO ger de missnöjda föderskorna och deras närmaste rätt.

Enligt JO saknade HUS lagliga grunder för agerandet.

Beslutet leder ändå inte till några vidare åtgärder, HUS uppdaterade sina direktiv kring förlossningarna redan tidigare.

JO sänder beslutet också till andra sjukvårdsdistrikt eftersom de i hög grad följde samma praxis som HUS.

Källa: Justitieombudsmannens beslut

Artikeln rättad 18.2: Begränsningarna gällde inte enbart pappor och stödpersoner, utan också andra föräldrar. Klagomålen i sin tur handlade uttryckligen om pappornas och stödpersonernas möjlighet att vara med på förlossningsavdelningarna.