Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo utreder lösningar för tre daghem i Västerskog och Söderkulla – föräldrakväll om daghemmen ordnas senare i vår

Från 2022
Mjukisdjur ligger på en soffa.
Bildtext I vår ska Sibbo kommun fatta beslut om var barnen i Söderkulla och Västerskog ska gå i dagis under kommande åren. Arkivbild.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Det finns ett skriande behov av nya fastigheter för daghemmen i södra Sibbo. Under våren ska kommunen fatta beslut om möjlig paviljong i Västerskog och om var de svenskspråkiga småbarnen ska få sin pedagogik.

Sibbo kommun har utrett olika lösningar för tre daghem i kommunens södra del vars fastigheter börjar ha tjänat ut sin tid.

Det handlar om tre daghem i området: Landsängens daghem i Söderkulla samt Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem i Västerskog.

2020 fattade kommunen beslut om att daghemmen inte ska saneras av ekonomiska och tekniska skäl.

Under våren ska kommunen fatta beslut om var och hur småbarnspedagogiken ska ordnas för barn som bor i delar av södra Sibbo.

Utredningens fokus ligger alltså på olika lokallösningar och var tjänster för småbarnspedagogik i området kan placeras under de kommande åren.

Utredningen som är sammanställd av WSP Finland Oy blev färdig i januari.

Föräldrakväll före beslut fattas

Kommunen presenterar inga förslag i det här skedet utan planerar en föräldrakväll med diskussion varefter förtroendeorganen ska behandla ärendet.

Målet är att säkerställa funktionella, hälsosamma och säkra lokaler för verksamheten i framtiden.

Enligt lokalitetsförvaltningens kundbetjäningschef, Henna Salminen är det möjligt att verksamheten koncentreras till Västerskog, åtminstone för en tid.

– Om de förtroendevalda beslutar enligt förslaget i utredningen så kommer de tre gamla daghemsbyggnaderna att rivas. Det kan sedan byggas nytt på samma tomt i Västerskog, men man tar först i bruk tillfälliga paviljonger, säger Salminen.

Paviljongernas livslängd är i idag omkring tio år, men de kan upphandlas, byggas och resas på en färdig grund inom ungefär ett år.

Inga lösningar för Landsängen

Det finns däremot inga självklara lösningar för verksamheten i Landsängens daghem i Söderkulla.

– Daghemmet Miili finns visserligen i närheten av skolcentrum, men det är dessvärre helt fullt för tillfället och det är osannolikt att barnen från Landsängen kan flytta dit. Det är mera troligt att också de flyttar tillfälligt till paviljonger i Västerskog, säger Salminen.

Varken Salminen eller undervisningschef Hannu Ollikainen känner till andra lediga lokaler som kan tas i bruk med kort varsel för till exempel barnen i Landsängens daghem.

Både Henna Salminen och Hannu Ollikainen betonar att inga beslut har fattats, men att utredningen ger utrymme för väldigt många olika lösningar.

– Vi behöver en lokallösning så snabbt som möjligt. Om vi hyr paviljonger så tar det cirka lite på ett år innan vi får dom. De ska konkurrensutsättas, sedan ska de tillverkas, transporteras och vi ska göra en grund, säger Ollikainen.

Paviljonger på kommunens tomt i Västerskog är alltså en möjlighet. Men kommunen äger några andra tomter i södra Sibbo som kan utredas.

Språket en viktig faktor i planeringen

På lång sikt kan beslutsfattarna också tänka på lösningar ur ett annat perspektiv.

– Nu är ju Landsängen svenskspråkigt och då är frågan om vi ska all svenskspråkig service i Söderkulla, eller i Västerskog eller på båda ställena, säger Ollikainen.

Ollikainen är övertygad om att föräldrarnas åsikter delar sig när det gäller var den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ordnas.

– En del har säkert bekvämt att föra barnen till Söderkulla, medan Västerskog kan vara en väldigt bra lösning för många föräldrar. Västerskog ligger nära motorvägen och föräldrar bor också i Salpar, Box eller Gumbostrand.

Vilka argument som väger tyngst i frågan om verksamheten och lokaler i framtiden återstår att se, men Ollikainen önskar att de förtroendevalda kommer fram till ett beslut med mer permanenta lösningar eftersom de nuvarande fastigheterna behöver ersättas.

– Vi har nu startat den politiska processen och kommer att behandla det i bildningsutskottet på nästa möte och om vi är färdiga så fattar vi beslut om vad lösningen blir i april, säger Hannu Ollikainen.