Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Issörja stockade Gabriellas bogpropeller och orsakade kollisionen med Allas Sea Pool: "Det var uppenbart att kollisionen inte kunde undvikas"

Från 2022
Uppdaterad 17.02.2022 17:57.
Viking Gabriella kolliderar med piren bredvid Allas Sea Pool i Helsingfors.
Bildtext Alla de drygt 200 passagerare som fanns ombord på fartyget under olyckan klarade sig oskadda.
Bild: Lehtikuva

M/S Gabriella hamnade på drift och kolliderade med Salutorget i januari på grund av att issörja stockat bogpropellerns tunnel, vilket överbelastade propellern och sammankopplade elsystem. Olyckans sjöförklaring hölls på torsdagen i Helsingfors tingsrätt.

Viking Lines fartyg M/S Gabriella kolliderade mot en kaj vid Allas Sea Pool på Skatudden när hon skulle åka från Helsingfors den 12 januari i år.

I dag på torsdagen hölls sjöförklaringen i Helsingfors tingsrätt. I tingsrättens dokument framkommer olyckans exakta tidslinje, och dess sannolika orsak.

Kl. 17.07 startas motorerna. Befälhavare Mikael Mannerström gör fartyget redo för avfärd, och planerar att köra fartyget först parallellt med kajen mot Salutorget, och sedan påbörja en svängning utåt med hjälp av bogpropellrarna.

Fem minuter senare, kl. 17.12, noterar Mannerström att fartygets bogpropellrar stannar. Gabriella har två stycken bogpropellrar, som finns inne i två tunnlar i fören, den ena framför den andra. Propellrarna hjälper med att svänga fören.

Vi vet att Viking Line gjort omfattande utredningar. Vi vet ändå inte hur grundliga de är, och om det finns något i fallet de inte vill berätta till oss eller allmänheten

Anna-Mari Karhunen, Allas Sea Pool

Mannerström försöker backa, men själva motorerna reagerar heller inte på signalen.

Ett alternativ var att göra nödstopp, förklarar Mannerström i sjöförklaringen. Enligt honom var det ändå en drastisk lösning i en hamnbassäng, eftersom han i så fall förlorat manöverförmågan på fartyget, då alla maskiner stannat.

Eftersom lamporna på fartyget fortfarande lyser gör Mannerström bedömningen att det handlar om ett temporärt fel, och väntar på att maskinerna börjar fungera igen.

Mannerström överväger också att nödankra, vilket går att göra automatiskt. Eftersom fartyget ändå just avgått från hamnen bedömer han att hamnpersonalen eventuellt rör sig nära ankaren, vilket betyder att det finns en risk för att någon skadas.

Fartyget fortsätter därför att driva mot kajen, med en hastighet på 3 knop. Mannerström säger att det var helt klart att fartyget skulle kollidera med kajen.

Vinden vänder fartygets för tillbaka mot kajen, som sedan törnar i området nära Allas Sea Pool kl. 17.15.

Bogpropellrarna hade fått nya galler

Mannerström säger i sjöförklaringen att det är omöjligt att med hundra procents säkerhet veta vad som orsakade olyckan. Utredningen visar ändå att den sannolika orsaken var att is stockade en av bogpropellrarna.

Propellertunnlarna hade nyligen fått nya "grids", alltså galler, som installerats för att se till att inget olämpligt åker in i bogpropellern. Tunnlarna har galler i bägge ändorna.

Mannerström skriver att vädret under olyckskvällen var relativt normalt, men att havsytan bestod av issörja. Issörjan har sannolikt åkt in i den främre bogpropellerns tunnel och stockat sig mellan gallret och propellern.

Den främre bogpropellern stannade först, och propellerns datasystem visar att den varit extremt belastad, vilket kan ha berott på att propellern försökt trycka bort den stockade isen.

Överströmsskyddet hann inte med

Propellern hade krävt enorma mängder ström, vilket påverkade elsystemet ända fram till generatorerna. Det här ledde sannolikt till att spänningen i systemet föll abrupt, vilket ledde till att även andra maskiner stannade.

Mannerström bedömer att om händelseförloppet inte skett abrupt utan långsammare, så hade bogpropellerns överströmsskydd skyddat resten av systemet.

Enligt Mannerström har is aldrig tidigare orsakat rederiet dylika problem.

Alla de drygt 200 passagerare som fanns ombord på fartyget under olyckan klarade sig oskadda.

Skeppets främre bilport tog också skada, och under vattenytan fick skrovet också några skråmor. Utöver det har Viking Line tagit emot rapporter om två skador till bilar, som flyttade på sig under kollisionen.

Allas: "Ett så stort fartyg får inte bara svepas iväg"

Allas Sea Pools chef för affärsverksamhet, Anna-Mari Karhunen, var på plats i rätten tillsammans med företagets advokat.

– Hur kan ett så stort fartyg tappa kontrollen? Befälhavaren berättade att de inte kunde göra något åt situationen. Vi tycker det är helt ofattbart, Viking Line vet att det var ett tekniskt fel men inte exakt vad som är orsaken. Ett så stort fartyg får inte bara svepas iväg, säger hon i telefon till Svenska Yle.

Karhunen ifrågasätter också att befälhavaren inte gjorde nödstopp.

– Han förklarade att en knapp fanns på kommandobryggan, men han bestämde sig för att inte använda den. Det var ändå helt tydligt både där och i maskinrummet att någonting var riktigt fel.

– Vi vet att Viking Line gjort omfattande utredningar. Vi vet ändå inte hur grundliga de är, och om det finns något i fallet de inte vill berätta till oss eller allmänheten.

Hon säger att de är aningen oroliga för liknande olyckor i framtiden.

– Vi har inte varit oroliga tidigare, vi har verkat invid hamnen redan i många år utan liknande olyckor. Innan vi börjar reparera våra skador ska vi göra en grundlig säkerhetsbedömning.

En sak är enligt henne ändå klar – Viking Line står för skadorna till badanläggningen.

Och skadorna är inte små, säger Karhunen. Kollisionen ledde till att bryggan och bastubyggnaden ovanpå den förflyttades 26 centimeter mot Salutorget.

– Bryggan har flyttat på sig, och bastun är delvis på den, så den är förstörd. Bassängerna är också skadade. De är basen i vår verksamhet, så vi kan inte öppna dörrarna just nu.

Artikeln har uppdaterats. Kl 17:53 lades ett stycke till med Allas Sea Pools chef för affärsverksamhet, Anna-Mari Karhunen.

Diskussion om artikeln