Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skogsbranschen är på hugget: “Det är bra läge för skogsägarna nu”

Från 2022
En man med arbetskläder står intill en virkeshög i skogen
Bildtext Efterfrågan på virke är stor och den som har stockar att sälja kan tjäna en rejäl slant. På bilden skogsägaren Tomas Teir i Sideby.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Det finns ett stort sug efter timmer och massa i Finland. Och under fjolåret slogs flera rekord i mängden avverkat virke. Just nu finns både möjligheter och störningar inom skogssektorn. Men läget är gott för den som har stockar att sälja.

Fjolåret var gott för skogs- och pappersbranschen och det syntes också i virkesuttaget ur de finländska skogarna. I fjol avverkades 76 miljoner kubikmeter virke i våra skogar, vilket var en avsevärd höjning från de senaste årens snitt.

— År 2021 var ett väldigt livligt år i skogarna i Österbotten. Det var framför allt efterfrågan på sågvaror som var god, men också pappers- och kartongindustrin hade efterfrågan. För när man avverkar stock följer det med minst lika mycket andra produkter som stockvaror, säger Mårten Lövdahl, som är näringslivschef på Finlands skogscentral med ansvar för Österbotten.

Aktiviteten fortsätter

I Österbotten fälldes totalt över två miljoner kubik, av vilket hälften var stock och det är en klar höjning från tidigare år.

— Det handlar om en betydande ökning, jag uppskattar det är 15-20 procent mer än snittet innan och det beror på det goda marknadsläget. Sen har vinterförhållandena också varit bra för avverkningar vintertid, säger Mårten Lövdahl.

Lumisia koivurankoja pinossa.
Bildtext Hälften av virket som tas ur våra skogar blir till massa- eller energived. Men priset är ungefär en tredjedel av priset på stock.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Skogsbolagen som köper upp virke i Österbotten, sade under ett möte i veckan, att behovet av trä fortsätter vara starkt - så det bäddar för ett gott år också i år, bedömer Lövdahl.

— De sade att den livliga aktiviteten i skogen fortsätter. Och nu är det framför allt grövre dimensioner som intresserar genom att industrin är i behov av sågvaror. Dessutom är snöläget sådant att det är lättare att ta ut stora träd den här tiden, säger han.

Strejken oroar marknaden

Vintern är i regel en bra tid för avverkning. Att marken nu är frusen gör att man når skogsskiften som annars är svåra att avverka i.

En hämmande faktor i branschen denna vinter har ändå varit pappersbolaget UPM:s strejk som skakat om sektorn.

— Också i Österbotten är det bolaget en stor aktör, så nog stör det. Framför allt skickar det ut signaler till marknaden att man inte är enig i FInland om hur vår skogspolitik ska skötas. Så vi ser väldig gärna att konflikten skulle få ett slut, säger Lövdahl.

Det har aldrig funnits så där mycket virke i de österbottniska skogarna

― Mårten Lövdahl, Finlands skogscentral

Det har länge talats om att de finländska skogarna växer snabbare än de avverkas. I fjol lyckades man ändå höja avverkningsgraden till 94 procent, vilket är betydligt högre än snittet förut. Även i Österbotten beräknas skogen växa snabbare än den huggs, men allt kan eller får inte heller fällas.

— Det har väl aldrig funnit så mycket virke i våra skogar som vi har idag. Om vi hade en avverkning på två miljoner kubik i fjol i Österbotten, beräknas tillväxten ha varit tre miljoner kubik. SÅ skogen växer ännu till med en reserv. Men då finns det också skyddad skog och sådan skog som inte brukas, så det finns både en ökning men också en naturlig avgång av skogen, förklarar Lövdahl.

Säljarens marknad

En del av fjolårets planerade avverkningar sköts fram till detta år. Begäret efter timmer är ändå starkt nu, vilket ger ett gott läget för Österbottens omkring 16 000 skogsägare att se vad man kan erbjuda till avverkning.

— Jag anser det är bäst att ta vara på det gynnsamma läget, så länge det varar. För tillfället är det ett bra läge ur säljarens synvinkel. Priset är väl stabilt, på en human nivå. Men det finns en efterfrågan på produkterna. Det är en första förutsättning att någon vill köpa det, säger Mårten Lövdahl på Finlands skogscentral.