Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

OX2 svarade på frågor om planerad havsvindkraft i megaklassen utanför Jakobstad: "Ljudet kommer att vara minimalt, om ens befintligt"

Från 2022
Vindkraftsturbin i närbild mot bakgrund av blå himmel.
Bildtext Arkivbild. Laine är en av två verkligt stora vindparker till havs som OX2 planerar i Finland. Det andra projektet går under namnet Halla och ska stå väster om Karlö, nära Uleåborg.
Bild: Simo Pitkänen / Yle

Vindkraftsbolaget OX2 svarade under torsdagskvällen för första gången på allmänhetens frågor om projektet Laine, en vindpark till havs utanför Jakobstad. Det handlar om ett jätteprojekt som omfattar 150 vindkraftverk och invånarnas oro var påtaglig.

I mitten av januari fick OX2 statsrådets tillstånd att påbörja de undersökningar som krävs för att sparka igång projektet. Havsbotten ska undersökas i sommar och året därpå och även den tekniska planeringen påbörjas. Miljökonsekvensbedömningsprocessen är omfattande, både till havs och på land.

Vindparken skulle om den blir verklighet placeras långt ute till havs, utanför Finlands territorialvattengräns men inom den ekonomiska zonen. Det handlar om avstånd på 32 kilometer till Larsmo, 35 kilometer till Jakobstad och 24 kilometer till Torsön i Nykarleby.

Omkring 130 personer följde under torsdagskvällen med ett informationstillfälle för allmänheten som OX2 bjudit in till. Och publiken var flitig – tiotals frågor kom in och det digitala mötet blev flera timmar långt.

Bolagets projektchef Olli Takalammi fick bland annat svara på frågan hur långt störande ljud från vindkraftsparken skulle färdas över vatten.

– Ljudet kommer att vara minimalt, om ens befintligt, eftersom avståndet är så stort. Men det kommer att göras noggranna ljudmodelleringar, sa Takalammi.

Likaledes bedömer bolaget att det stora avståndet från land till kraftverken kommer att minimera mängden flimmer som uppkommer.

Många detaljer oklara

Eftersom projektplaneringen endast ligger i startgroparna ställdes många frågor som bolaget ännu inte kunde besvara. Hur elkablar kommer att dras, var ställverk och elstationer kommer att placeras och om det kommer att krävas muddring är frågor som kommer att få vänta på svar.

Många deltagare lyfte fram att området är älskat av både sommarstugeägare, fast bosatta och båtfolk.

– Det är vi medvetna om och tar i beaktande på alla sätt vi kan, löd Takalammis svar.

Att röra sig med båt i området skulle inte vara förbjudet, lyfte bolaget fram. Likaså poängterade man att miljökonsekvensbedömningens syfte är att försäkra att beslut fattas enligt vad som är bäst för människa och miljö.

Förstår invånarnas oro

Redan nu har man uteslutit dåliga alternativ, påpekade Takalammi då en deltagare undrade om tidningsuppgifter om att ledningarna in till land skulle dras från Pörkenäs och söderut håller streck. Så blir det inte, eftersom man besökt Pörkenäs och kommit fram till att området inte är lämpligt slog Takalammi fast.

Trots försäkringar från bolagets sida om att invånare och markägare kommer att höras och beaktas under projektets gång, var det åtskilliga som önskade att vindparken stannar på planeringsstadiet.

"Sommarstugan är en mycket viktig sak för österbottningar. En öppen utsikt över horisonten är en väsentlig del av upplevelsen vid sommarstugan. Ni planerar nu att förstöra utsikten för hundratals sommarstugägare. Vad tycker ni om detta?" löd en av frågorna som kom in.

– Vi förstår oron och att det är en sak som upplevs som viktig, svarade Takalammi.

Han lyfte fram att man som bäst håller på att ta fram visualiseringsbilder över parken. En vindstilla dag med klar sikt ska man ändå kunna se vindkraftverken från land med blotta ögat.

Staten får skattepengarna

Det som står klart redan nu är att största delen av de skatteintäkter som projektet genererar tillfaller staten, eftersom parken skulle stå utanför finskt territorialvatten. OX2 framhåller ändå att såväl planering som byggnation och underhåll skulle ge arbetstillfällen i Österbotten.

Utredningar, miljökonsekvensbedömning och lovprocesser för projektet uppskattas pågå till slutet av år 2025. Byggarbetet kommer antagligen att kunna inledas först år 2029 och om parken blir av producerar den elektricitet först på 2030-talet.

Parkens maximala elproduktion beräknas till 11 TWh / år, men vindkraftverken producerar i verkligheten endast en tredjedel så mycket, framhöll bolaget.