Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bemböle skola får fortsätta, beslöt politikerna – förälder: “Skolan borde nu få arbetsro”

Från 2022
Uppdaterad 18.02.2022 11:32.
En stor tegelbyggnad, med snöig gård. En person går framför byggnaden.
Bildtext Bemböle skola var nedläggningshotad, men förslaget föll i nämnden Svenska rum.
Bild: Alex Sundberg / Yle

Den stängningshotade byskolan Bemböle skola i Esbo får sannolikt fortsätta, då nämnden Svenska rum röstade emot stängningen med rösterna 8-5. Nämndens ordförande säger ändå att saken inte är färdigbehandlad, utan går vidare till stadsstyrelsen.

– Alla vi föräldrar är jätteglada. Det är säkert också personalen, säger Tommi Turku, som har två barn i skolan.

Föräldrarna och personalen har kritiserat utredningen som gjorts om skolans stängning. Bland annat påbörjades processen strax innan jullovet. Ursprungligen hade inga konsekvensbedömningar gjorts för vad som händer om skolan fortsätter eller om elevupptagningsområdet utvidgas för att få fler elever till Bemböle.

Det enda alternativet som hade en konsekvensbedömning var stängningen – vilket enligt föräldrarna visade på att utredningen var vinklad, och att tjänstemännen endast ville stänga skolan.

Snart är sagan slut för Esbos byskolor – Bemböle skola blir kanske den första som får stänga - Spela upp på Arenan

Stängningen skulle enligt tjänstemännen spara in kring 200 000 euro – men största delen av summan är fastighetens hyra, som Esbo betalar till sig själv, då staden äger skolhuset. Huset är också skyddat, vilket betyder att huset efter stängningen sannolikt inte kan användas för annat.

– Utredningen sköttes dåligt. Där fanns många sakfel. Vi har kunnat rätta till flera av dem, säger Turku.

Turkus äldre barn kommer hur som helst att flytta till Lagstad nästa år, då barnet börjar i femte klass. Endast klasserna ett till fyra finns i Bemböle, sedan klass fem och sex lades ned redan tidigare.

– Vårt yngre barn blir ännu kvar i Bemböle i några år. Vi har varit nöjda med Bemböle, det är en bra skola, säger Turku.

Han hoppas på att skolan nu får arbetsro. Skolan var senast stängningshotad fyra år sedan.

– Kanske man kunde besluta att skolan får finnas kvar i tio år, och sedan se över läget igen. Det påverkar personalen då den hela tiden är hotad, säger Turku.

Svenska Rums ordförande: “Ärendet går till styrelsen”

Esbo vill spara in på bred front, och har också gjort ett principbeslut om att alla svenska skolor ska ha minst två parallellklasser. I dagsläget har Esbo flera mindre byskolor, bland annat Bemböle, som inte har några parallellklasser.

Nämnden Svenska Rums ordförande Eva-Lena Gästrin (SFP) röstade för stängningen, och tror inte att saken ännu är färdigbehandlad. Enligt henne går ärendet vidare till stadsstyrelsen.

“Jag hade hoppats på att nämnden själv vågat ta detta svåra beslut”, skriver Gästrin per epost till Svenska Yle.

Eva-Lena Gästrin (SFP) som sitter i nämnden Svenska rum i Esbo.
Bildtext “Jag kommer inte att stöda stängningen av flera svenska skolor i Esbo eller nedläggningen av någon annan svensk service", säger Eva-Lena Gästrin (SFP).
Bild: Lukas Rusk

Hon skriver att hon själv hade lämnat in ett förslag om en flexibel övergång då skolan stängs. Enligt henne kommer nämndens beslut att kosta sig i framtiden, då gruppstorlekarna kommer att bli för små.

Gästrin vill ändå betona att det den här gången handlade endast om Bemböle skola.

“Jag kommer inte att stöda stängningen av flera svenska skolor i Esbo eller nedläggningen av någon annan svensk service.”
Artikeln är uppdaterad. Kl. 11:31 ändrades rubriken, och stycken med förälder Tommi Turku och nämnden Svenska Rums ordförande Eva-Lena Gästrin (SFP) lades till.