Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa förbjuder fiske i Södra Stadsfjärden och Metviken – abborrbeståndet måste återhämta sig

Från 2022
Åbo Akademi i Vasa sett från Sandö.
Bildtext Fiske förbjuds bland annat här vid Sandö i Södra Stadsfjärden.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa stad förbjuder fiske i Södra Stadsfjärden och Metviken från den 20 april och en månad framåt. Orsaken är att man oroar sig för abborrbeståndet.

Abborrfångsterna har minskat under de senaste åren i vattnen utanför Vasa. Därför fredas Södra Stadsfjärden och de sund som leder dit samt Metviken från fiske mellan den 20 april och den 20 maj.

Det meddelar Vasa stad.

Fiskeförbudet på en månad har tidsbestämts till abborrens lektid och genom detta försöker man spara det nuvarande abborrbeståndet och göra det möjligt för beståndet att återhämta sig under de kommande åren.

Enligt Naturresursinstitutet LUKE utgör Vasas vattenområden och i synnerhet Södra Stadsfjärden ett mycket viktigt lekområde för abborren sett till hela kusten.

Trots de goda förhållandena har fångsterna minskat på sistone. Orsakerna till det stavas för kraftigt fiske och det stora antalet skarv.

Fiskeförbudet gäller både kommersiellt fiske och fritidsfiske med nät, ryssjor och mjärdar, oberoende av fiskart.

Det område som fredas omfattar Vasa stads vattenområden på Södra Stadsfjärden, de sund som leder dit och Metviken. Södra Stadsfjärden ägs bara delvis av Vasa stad, men utöver staden har Sundom Vattendelägarlag förbjudit fiske på sina vattenområden under samma tid.

Karta över området där fiske förbjuds i Vasa mellan den 20 april och 20 maj 2022.
Bildtext Karta över de områden där fiske är förbjudet.
Bild: Vasa stad

– Enligt lagen om fiske beslutar vattenområdets ägare om rätten att fiska, men beslutet gäller bara de fisketillstånd som säljs av ägaren själv. Av denna orsak ansöker staden om fiskeförbud också hos NTM-centralen för samma tidpunkt. Då gäller förbudet också spöfiske, säger tomtchef Christoffer Rönnlund i ett pressmeddelande.

Vad gäller skarven har Södra Kust-Österbottens fiskeriområde med ett undantagslov oljat in storskarvens ägg på Juckasgrynnan. Med det försöker man minska på antalet ungar.

I en färsk forskning visar resultatet att skarven inte hotar abborrbestånden längs med kusten.

– I jämförelse med hur allt annat påverkar abborrens dödlighet inverkar skarven ganska lite, säger forskaren Mikko Olin på Naturresursinstitutet.

Trots att resultatet i forskningen tyder på att skarven inte är ett hot mot abborren i relation till abborrens övriga dödlighet, kan resultaten variera beroende på skarvstammens storlek i olika regioner.

Diskussion om artikeln