Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg höjer tomtpriserna första gången på sju år

husbygge
Bildtext De som hyr tomter har möjlighet att lösa in dem för det gamla priset fram till september.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Tomtpriserna i Raseborg slogs fast för tio år sedan och har justerats senast år 2015. Nu är det dags igen.

Det var tekniska nämnden som slog fast priserna på sitt möte i tisdags (15.2).

Prishöjningen motiveras med den kostnadsutveckling som skett sedan priserna bestämdes och med att det finns det nya områden som behöver ett fastställt pris.

Priset på en tomt beror framför allt på läget. Staden är indelad i zoner som bestämmer priset för lösa in arrendetomter och priset för arrendeavtal som förnyas.

De som hyr tomter i nuläget har möjlighet att lösa in sina arrendetomter till det gamla priset om de ansöker om det senast den 30 september i år.

Här kan du se de olika zonerna.

Priserna i Billnäs stiger mer än på andra ställen

Den största höjningen görs i Billnäs där priset för småhustomter stiger från 15 till 20 euro per kvadratmeter.

I Österby stiger kvadratmeterpriset från 25 till 28 euro på områdena Österby strand och Rävnäs -Kursand.

I övriga Österby, Langansböle, Trollböle, Västerby och Sköldargård justeras priset från 15 till 17 euro.

En småhustomt i Tenala, Svartå och Pojo kostar i fortsättningen 12 euro per kvadratmeter, och i Skärlandet, Snappertuna, Kamparnäs och Box och Bromarv höjs priset med en euro, från fem till sex euro.

Pris för radhustomter anpassas efter småhustomter

Priset för radhus- och flervåningshustomterna stiger också så att det bättre motsvarar priset för en småhushustomt i samma område.

Det betyder en prishöjning från 50 euro till 65 euro per kvadratmeter i Gammelboda, Tallmo - Landsbro, Lövkulla, Kila, Bäljars, Solbacka och Bäljars och en höjning från 35 euro till 48 euro per kvadratmeter i Trollböle, Västerby, Sköldargård, Langansböle och Svartå för radhus- och flervåningshustomter.

Priset för småhustomter i Gammelboda, Solbacka, Lövkulla, Kroggård, Kila, Prästgården, Malmkulla och Bäljars är i fortsättningen 23 euro per kvadratmeter, det vill säga tre euro mer än tidigare.

Diskussion om artikeln