Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Forskning: Högre nivåer av östrogen har koppling till färre coronadödsfall hos kvinnor

Från 2022
Människor i Järnvägsstationen i centrala Helsingfors.
Bildtext Människor promenerar i Järnvägsstationen i centrala Helsingfors (illustrationsbild).
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Risken för att dö i covid-19 verkar vara mycket mindre hos kvinnor som får östrogentillskott, jämfört med kvinnor som inte får det. Att män har lägre östrogenhalter kan därmed vara en förklarande orsak till att de oftare drabbas av allvarlig covid-19.

Forskarna hade tillgång till data om alla kvinnor som hade bekräftats ha covid-19 i Sverige tidigt i pandemin.

Där fanns också information om huruvida personerna hade fått medicinering för att höja eller sänka östrogennivåerna, eller om de inte hade fått en sådan medicinering.

– Och med hjälp av att titta på hur det har hade gått för de här tre olika grupperna så kom vi fram till att tillskott av östrogen halverade risken för att dö i covid. Så det var ganska tydligt att det här kan vara en av de skyddande faktorerna, för varför kvinnor får en lindrigare sjukdom, berättar Malin Sund.

Sund är första författare till den aktuella studien. Hon är professor i kirurgi vid Helsingfors universitet och gästprofessor vid Umeå universitet i Sverige.

Hon tillägger att forskningresultatet är spännande, men samtidigt också logiskt.

– Det finns experimentella studier som visar att spikproteinet som viruset använder sig av för att ta in i cellerna och infektera, regleras av östrogen. Så det finns nog en logik i varför det skulle kunna vara så att östrogen skyddar.

Porträtt på Malin Sund som är forskare vid Umeå universitet och Helsingfors universitet.
Bildtext Forskaren Malin Sund säger att det handlar om ett starkt samband.
Bild: Mattias Pettersson

Den svenska studien kollade också för flera olika bakgrundsfaktorer, men sambandet mellan östrogen och minskad coronadödödlighet kvarstod.

Forskarna tittade bara på risken hos ovaccinerade personer, eftersom datamaterialet var från en period innan coronavaccinen började ges.

Sund säger att hon känner sig ganska så säker på att högre östrogennivåer faktiskt leder till lägre risk för att dö i covid-19.

– Vi har funnit en stark association. Säkrare än så kan man inte bli i en kohortstudie. Då måste man testa det i andra upplägg.

Med en kohortstudie menas alltså en studie som identifierar grupper i en avgränsad population. De här grupperna kan vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen.

Mer klarhet är att vänta – män blir oftare allvarligt coronasjuka

En pågående klinisk studie i USA där patienter slumpmässigt delas in i olika grupper, alltså en randomiserad studie, kommer så småningom att ge ett säkert svar på hur det ligger till.

Den kommer sannolikt också att kunna bekräfta om sambandet också gäller för coronavaccinerade personer.

Män har lägre östrogenhalter än vad kvinnor har, och män har också oftare drabbats av allvarlig covid-19 under pandemin.

Färska data från Institutet för hälsa och välfärd visar att det fortfarande är vanligare att män dör i covid-19 än att kvinnor gör det, nu när många i befolkningen är vaccinerade.

Dödligheten är högre hos män än hos kvinnor oavsett vaccinationsstatus.

Om högre halter av östrogen faktiskt minskar risken för att dö i covid-19 så kan det kanske så småningom leda till en behandling. Det är ändå inte helt oproblematiskt att ge östrogen-tillskott, för det finns biverkningar.

Ingen ska heller ändra på sin medicinering utan att konsultera sin läkare först.

Forskarna granskade också en grupp kvinnor som fick medicinering som sänkte deras östrogennivåer, men för den lyckades man inte hitta något samband till dödlighet i covid-19 – troligen på grund av begränsningar i datamaterialet.

Den gruppen var nämligen både äldre och hade genomgått cancerbehandling, något som i sig ökar risken för svår sjukdom och död i covid-19.

Forskning: Högre nivåer av östrogen har koppling till färre coronadödsfall hos kvinnor

2:46