Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bensows tidigare styrelse döms betala skadestånd till stiftelsen – krävdes på nästan halv miljon, behöver bara betala en tiondedel

Uppdaterad 18.02.2022 16:47.
Daghemmet Stora Lyan i Grankulla.
Bildtext Daghemmet Stora Lyan som renoverades 2014. Renoveringen ledde till flera rättsprocesser.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Tidigare styrelsemedlemmar i stiftelsen Bensow döms nu betala skadestånd till stiftelsen på 46 596 euro. Patent- och registerstyrelsen drog i ett unikt fall styrelsen inför rätta på grund av en misslyckad daghemsrenovering 2014.

Västra Nylands tingsrätt kom med sin dom i ärendet på fredagen.

Tingsrätten anser att styrelsen underlåtit att planera, övervaka och göra upp ett skriftligt entreprenadavtal för renoveringen av stiftelsens daghem.

Styrelsen har i all väsentlighet lämnat renoveringsprojektet utanför sin kontroll, konstaterar rätten.

Det var sommaren 2014 som stiftelsen lät renovera sina daghem Lilla och Stora Lyan i Grankulla. Renoveringen avbröts då det visade sig att stiftelsen saknade bygglov.

Flera byggfel uppdagades och ett annat byggföretag slutförde renoveringen senare.

Styrelsen vägrade att självmant ersätta stiftelsen

Patent- och registerstyrelsen PRS krävde först att styrelsemedlemmarna betalar skadan till stiftelsen, men det gjorde de inte.

Därefter lämnade PRS 2019 in en stämningsansökan till Västra Nylands tingsrätt där man kräver att stiftelsens fem styrelsemedlemmar 2014 solidariskt betalar ett skadestånd på 466 000 euro till stiftelsen.

Att PRS kräver skadestånd av styrelsemedlemmar i en stiftelse är ovanligt.

Skadeståndet sänktes till en tiondedel

Enligt tingsrätten ska de fem personer som 2014 satt i stiftelsens styrelse solidariskt ersätta stiftelsen för renoveringen.

Tingsrätten beslöt ändå med hänvisning till deras ekonomiska situation att jämka skadeståndet till en tiondedel.

Styrelsemedlemmarna uppgav i rätten att de har inkomster av medelklass, att all förmögenhet i praktiken består av de bostäder de bor i och att ett fullt skadeståndsansvar skulle rasera deras respektive ekonomiska situation. Rätten anser inte att det finns skäl att ifrågasätta detta.

PRS ansåg inte en sänkning av beloppet motiverad

Därmed behöver de fem tidigare styrelsemedlemmarna bara tillsammans betala knappt 47 000 euro och inte närmare en halv miljon som PRS krävde.

Patent- och registerstyrelsen ansåg inte att det var motiverat att jämka skadeståndet. Enligt PRS skulle ett fullständigt skadestånd inte leda till en oskälig ekonomisk börda för styrelsemedlemmarna.

Ansåg att ett fullt skadeståndsansvar skulle rasera deras respektive ekonomiska situation

Styrelsemedlemmarna ska också betala rättegångskostnader på över 95 000 euro.

De ansåg alla i rätten att skadeståndskravet ska förkastas.

Ingen av de fem personerna sitter längre kvar i stiftelsens styrelse.

Fastighetsskötare åtalad för mutbrott

Renoveringen av stiftelsen Bensows daghem 2014 har behandlats i flera rättsprocesser redan tidigare.

Västra Nylands tingsrätt dömde i september 2021 stiftelsens tidigare fastighetsskötare för grovt skattebedrägeri. Han var också åtalad för tagande av muta i samband med daghemsrenoveringen, men det åtalet förkastades.

Åtalet om mutbrott handlade om att byggföretagaren ska ha betalat minst 54 000 euro till stiftelsens fastighetsansvariga, som hade begärt eller tagit initiativ till mutor. Fallet ska ännu behandlas i hovrätten och tingsrättens dom har därför inte vunnit laga kraft.

Inga åtal mot styrelsen

Under polisutredningen mot fastighetsskötaren och byggföretagaren misstänkte polisen också stiftelsens fastighetsansvariga och styrelsemedlemmarna för missbruk av förtroendeställning.

Men åklagaren beslöt 2018 att inte väcka åtal mot dem. Enligt åklagaren saknades bevis för uppsåt.