Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svårt att öppna apotek i Borgå – lång besvärsrumba kring apoteksloven i Östnyland bromsar ett femte apotek

Från 2022
Ett fönster med apotekssymbolen
Bildtext Biter sig apotekarna själva i svansen när de besvärar sig mot Fimeas val av apotekare i Östnyland? Förnyad läkemedelslag kan snart underlätta apotekarbyten och servicen i regionen. Illustrerande arkivbild.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Borgå ska få ett femte apotek, men när det blir verklighet är svårt att säga eftersom ärendet hamnat i en besvärsspiral. Förnyad läkemedelslag kan underlätta situationen både för apotekare och kunder.

Att öppna eller byta företagare för apotek verkar särskilt svårt i Borgå jämfört med andra östnyländska kommuner. Men hur fungerar apotekssystemet egentligen, och hur ser läget ut med apoteksnätet i Östnyland?

Så här funkar apotekstillstånden

Först behöver vi gå igenom grunderna.

Det är inte så där bara att bestämma sig för att öppna ett apotek. Det krävs förstås rätt utbildning och befogenheter, men det räcker inte.

För att få öppna ett nytt apotek eller driva ett existerande apotek eller en apoteksfilial behövs ett särskilt lov. Det är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea som beslutar om apotekstillstånden och övervakar så verksamheten följer lagen.

Fimea bestämmer på vilka områden apoteken ska ligga, och hur många apotek det kan finnas på samma ort. Tanken är att se till så alla finländare har tillräcklig tillgång till läkemedel.

Samtidigt kan det inte heller finnas alltför många apotek på samma ort eftersom verksamheten måste vara lönsam för företagaren.

En apotekare fyller hyllorna med smärtstillande mediciner.
Bildtext Konkurrens verkar inte välkommen bland östnyländska apotekare som snabbt besvärar sig mot nya tillstånd. Arkivbild.
Bild: Mikko Koski / Yle

Fimea publicerar kungörelser över apotekstillstånd som är lediga att söka, och legitimerade provisorer som dessutom fyller några andra krav kan ansöka om att få tillståndet.

Ett apotekstillstånd kan bli ledigt att söka genom att den förre apotekaren vill sluta, eller genom att Fimea beslutar att det behövs ett nytt apotek på någon ort.

För tillfället är till exempel apotekstillståndet för apoteket i Pyttis ledigt att söka.

Om det är flera sökande så ger Fimea tillståndet till den som anses ha de bästa förutsättningarna att driva apoteksrörelse. Det här bedöms genom att titta bland annat på de sökandes tidigare apotekserfarenhet, studier och så vidare.

Om någon av de sökande som inte blivit vald är missnöjd med Fimeas beslut så har den, och bara den, möjlighet att skicka in ett besvär till förvaltningsdomstolen.

Enligt läkemedelslagen kan apotek inte vara aktiebolag så som många andra företag, utan apotekaren som driver apoteket är alltid en enskild näringsidkare, en privatföretagare.

Det betyder att apotekets resultat beskattas som apotekarens personliga inkomst och beskattningen är strängare än för aktiebolag.

Summan av kardemumman: Apoteksverksamheten är hårt reglerad och det är ganska svårt att få bli apotekare, särskilt i områden där flera personer tävlar om samma apotekstillstånd.

Svårt läge i Borgå

Det för oss över till läget med det femte apoteket i Borgå.

Egentligen var det meningen att apoteket skulle ha öppnat redan för några år sedan, men besvär efter besvär har dragit ut på tiden.

2016 startade Fimea en utredning om vilka orter i Finland som skulle behöva flera apotek. Som ett resultat av det beslöt man öka på antalet både i Borgå och i Lovisa.

Fimea beslöt i september 2019 att ett femte apotek kan grundas i Borgå. Vid det laget hade det fjärde apoteket nyss kommit till.

Man ansåg ändå att ett femte apotek behövs, eftersom både antalet Borgåbor delat på antalet apotek och antalet recept som årligen uppfylldes per apotek var större än i landet i medeltal.

Två Borgåapotekare besvärade sig mot beslutet och ärendet fördröjdes, men besvären förkastades.

Senaste gången Fimea har beviljat tillståndet till någon var i december 2021. I januari i år besvärade sig en annan sökande om det till förvaltningsdomstolen.

I oktober 2020 kunde Fimea så bevilja tillståndet för det femte apoteket till en av de sökande. Någon annan som hade ansökt om samma tillstånd besvärade sig ändå mot beslutet.

Under tiden som Helsingfors förvaltningsdomstol tuggade på besväret hann den tilltänkte apotekaren börja driva apotek på annat håll, och tillståndet för Borgåapoteket blev ledigt igen.

Den senaste gången Fimea har beviljat detta tillstånd till någon var i december 2021, och i januari i år besvärade sig en annan sökande om det till förvaltningsdomstolen. Det drar alltså igen ut på tiden för när apoteket kan öppna.

Apoteket utifrån.
Bildtext Det verkar vara lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för en provisor att öppna apotek i Borgå.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Besvärligt också kring Gamla Apoteket

Också tillståndet för Borgå 1. apotek, alltså Gamla Apoteket i Borgå och dess filialer i Gammelbacka och Borgnäs, har varit föremål för besvär. Apoteket ska byta apotekare, och en sökande fick tillståndet i maj 2021.

Helsingfors förvaltningsdomstol har nyligen, med beslut daterade den 7 februari och den 9 februari, förkastat två besvär som kommit in.

Båda besvären var inskickade av personer som ansåg sig ha bättre förutsättningar att driva apotek än personen som fick tillståndet.

Här kan det sitta med en förklaring: I kommuner där det finns fler än ett apotek har varje apotek ett ordningsnummer enligt vilket i ordningen det är.

Följaktligen är det äldsta apoteket i Borgå nummer 1. För kunderna syns det här i regel inte då apoteken ofta har ett separat företagsnamn.

Apoteken i Östnyland

Färre besvär i Lovisa

Lovisa har nyligen fått både ett nytt apotek och en ny filial. Det nya apoteket öppnade i december 2021, och ingen besvärade sig över det.

Apoteksfilialen i Gammelby hör ihop med det äldre apoteket i Lovisa, Kronan. På Fimea-språk Lovisas 1. apotek. Filialen öppnade för ett år sedan, ungefär fem år efter att apotekaren först ansökt om att få öppna en sådan.

Enligt en artikel i Loviisan Sanomat hade Fimea tagit längre tid på sig än vanligt, och så hade det kommit in ett besvär.

Nu ska apotekaren på Kronan och Gammelby-filialen bytas. Fimea beslutade tidigare den här månaden om vem av de åtta sökande som får tillståndet, och besvärstiden pågår ännu.

Lovisa apotek
Bildtext Kronan i centrala Lovisa får sannolikt ny apotekare i år. Arkivbild.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

I januari 2021 beviljades en provisor tillstånd till Lappträsk apotek. 11 personer sökte tillståndet och ett besvär lämnades in till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Personen drog dock tillbaka besväret i februari samma år, och det innebar att spotekaren kunde bytas utan dröjsmål och inleda verksamheten i Lappträsk i maj.

Tillståndet för apoteket i Pyttis är nu lediganslaget och kan sökas fram till den 24 februari.

"Det har kommit in ansökningar för det här tillståndet, på samma sätt som det brukar för andra lediga apotekstillstånd", uppger överprovisor Pirjo Rosenberg vid Fimea.

Affärslänga i Broby i Pyttis.
Bildtext Ny apotekare söks som bäst till Broby i Pyttis.
Bild: Leo Gammals

Ur Fimeas synvinkel har de östnyländska apotekarna och provisorerna skött sig bra och utan konflikter när de valt att avstå från sina tillstånd.

"Ur övervakarens synvinkel har inget märkligt framträtt vid apotekarbyten i Östnyland. Tillståndsprocesserna har förlöpt i normal ordning. Apotekaren har antingen fått ett nytt tillstånd och fortsatt som apotekare någon annanstans eller avstått sitt tillstånd av någon annan orsak", säger Rosenberg.

Små apotek i sjukhus och hälsocentraler

Läkemedelslagen ändras den första april så att apoteken själva får prissätta sina receptfria läkemedel för att bättre kunna konkurrera med andra apotek.

Det finns samtidigt en oro bland dem som driver mindre apotek att de inte klarar av konkurrensen då de inte har möjlighet att sänka sina priser lika mycket som större.

Rosenberg ger ett diplomatiskt svar på frågan om prissättningen, det vill säga att tiden får utvisa om och hur apoteken lyckas balansera omsättningen med rabatterade läkemedel.

Samtidigt uppskattar att bytet av apotekare sannolikt kommer att försnabbas eftersom lagförändringen innebär att man måste ta över ett apotek inom sex månader från nuvarande ett år.

Därtill får Fimea möjlighet att mer flexibelt grunda nya betjäningsställen för apoteksverksamhet i till exempel sjukhus eller hälsocentraler.

Diskussion om artikeln