Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det nya välfärdsområdet i Egentliga Finland börjar ta form – partierna är överens om hur området ska organiseras

Närvårdare iförd skyddsutrustning vårdar en coronapatient.
Bildtext Hur ska det nya välfärdsområdet organiseras? Det beslutar nyinvalda politikerna nu om. Bildsättningsbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Under fredagen undertecknade partierna en gemensam överenskommelse om ett utkast till förvaltningsstadga och organisationsmodell för Egentliga Finlands välfärdsområde.

Förvaltningsstadgan är en slags karta eller struktur för välfärdsområdet, den definierar vem som gör vad i en organisation.

Förvaltningsstadgan ska godkännas under välfärdsområdets första fullmäktigemöte som hålls den 2 mars i Åbo.

- Förvaltningsstadgan är ett styrdokument för tjänstemännen. Om den inte godkänns kommer inte den praktiska organisationen igång. Det är jätteviktigt att vi är enhälliga så att förvaltningsstadgan går vidare. 22 000 personer ska byta arbetsgivare och tjänstemannakåren måste få ett officiellt mandat att jobba, vilket de får då vi godkänner förvaltningsstadgan, säger Åsa Gustafsson, fullmäktigeledamot för SFP.

Förvaltningsstadgan kommer knappast att vara helt komplett genast utan kan justeras ännu under våren.

Vilka språkkompetenser ska den högsta chefen i välfärdsområdet ha?

Enligt Åsa Gustafsson kan man säga att det man nu håller på att göra är nästan som att grunda ett nytt företag, eller en ny kommun.

- Vi bygger upp en ny organisation från ett vitt papper. Inne i förvaltningsstadgan står det vilka olika organ som finns.

Under det första fysiska fullmäktigemötet den 2 mars 2022 i Åbo kommer man också att slå fast vilka krav som ska gälla för välfärdsområdets högsta chef som anställs.

- Det är fullmäktige som beslutar vilka språkkompetenser man ska kräva då man ledigförklarar tjänsten. Jag hoppas att det finns en förståelse över partigränserna att den högsta chefen ska ha goda kunskaper i de båda inhemska språken, eftersom vårt välfärdsområde är tvåspråkigt och också samarbetar med Vasa och Åland. Jag litar på att det finns förnuft i fullmäktige då vi kommer så långt, säger Gustafsson.