Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Psykiatrin i Egentliga Finland kommer att genomgå sin största förändring någonsin – bygget av ÅUCS psykiatriska sjukhus har kommit igång

Plan på sjukhus
Bildtext Såhär ska sjukhuset se ut från sidan av Joukahaisenkatu.
Bild: VSSHP / arkitektbyråerna Kontukoski, Tähti-Set och Raami Arkkitehdit.

Bygget av det nya psykiatriska sjukhuset har startat på tomten invid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS). För psykiatrin i regionen betyder den nya byggnaden den största förändringen någonsin.

Behovet av ett nytt psykiatriskt sjukhus i Åbo har varit aktuellt en längre tid. I nuläget erbjuds psykiatrisk sjukhusvård i Halikko i Salo och Kuppis i Åbo. Det nya sjukhuset har varit i planerna en längre tid och planerna för hur sjukhuset slutligen ska se ut har förändrats under processen. Nu har byggarbetet startat.

– Den första byggnaden som byggs med undantagslov kommer att ha sex våningar. Samtidigt förhandlar vi med Åbo stad om en stadsplaneändring – vilket är ett villkor för att byggarbetets andra skede ska kunna genomföras, berättar Timo Seppälä som är fastighetsdirektör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.

För psykiatrin i Åbo innebär nybygget en genomgripande förändring.

– Psykiatrin kommer att genomgå sin största förändring någonsin. Reformen gäller öppenvården och avdelningsvården, samt hur anhöriga och organisationer är med i sjukhusets verksamhet, berättar Makkonen.

Vården i byggnaden som förväntas bli klar om drygt två år har planerats i god tid. Den psykiatriska vårdavdelningen och öppenvården kommer att placeras i sjukhusbyggnaden på ett sätt som bildar ett enhetligt servicesystem.

Centrala läget ska minska fördomar

Det nya sjukhuset kommer byggas på tomten som avgränsas av Kinakvarngatan och Lemminkäinengatan.

– Vi har den bästa tomten i hela Åbo. Det nya sjukhusets centrala läge minskar fördomarna som folk hyser mot mentala sjukdomar. Vi är nu så långt ifrån Själö som det bara är möjligt, säger projektledare Pekka Makkonen.

Huvudplanerare för byggnaden är arkitektbyråerna Kontukoski, Tähti-Set och Raami Arkkitehdit. Planeringen av inredningen pågår som bäst.

– Jag är stolt över grundprinciperna för planeringen. Visionen är att den patient som har de svåraste symtomen ska få det bästa rummet med balkong och en egen vårdare, säger Makkonen.

Plan för hur en byggnad ska se ut
Bildtext Såhär ska sjukhuset se ut från sidan av Kinakvarngatan.
Bild: VSSHP /arkitektbyråerna Kontukoski, Tähti-Set och Raami Arkkitehdit

I det nya sjukhuset betonas avdelningsvården med 112 vårdplatser. I första skedet flyttar hälften av ÅUCS psykiatriska personalstyrka, cirka 450 arbetstagare, till det nya sjukhuset.

Avdelningarna har en del nya egenskaper, bland annat ett sinnenas rum som erbjuder en stund av lugn och återhämtning för patienter och vårdare. I byggnaden finns också ljusa och trygga tak- och innergårdar samt en bollplan.

Mottagningsrummen för akutpsykiatrin ska flytta in i första våningen och har planerats med tanke på familjernas behov och möjlighet till distansmottagningar. Samma våning innehåller utrymmen där patienten kan bli kvar för observation.

Byggnaden reses på sommaren

Det nya psykiatriska sjukhuset ska förenas med en tunnel till sjukhusområdets tunnelnätverk. I mars ska en tunnel grävas under Kinakvarngatan vilket kommer att avbryta trafiken längs med gatan. Gräv- och schaktningsarbetet av byggnadsgrunden blir klart i maj.

Byggarbetet ska vara så långt hunnet i juni att man kan se hur den nya sjukhusbyggnaden börjar resa sig.

– Avtalet med entreprenören kommer att innehålla en option för nästa skede av byggarbetet. Därmed har vi full beredskap att sätta igång med andra skedet då stadsplanen och finansieringen är klara, förhoppningsvis kring årsskiftet, säger Timo Seppälä.

Det första skedet av ÅUCS psykiatriska sjukhus ska enlig plan stå klart i början av sommaren 2024. Beslut om finansieringen av det andra skedet fattas av välfärdsområdesfullmäktige.