Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera prov, men mera flex – från och med i vår blir studentexamen både lättare och svårare

Från 2022
Studentskrivningar i ett gymnasium i Helsingfors i mars 2021. De studerande bär munskydd.
Bildtext Abiturienter i Kallion lukio skrev studenten i fjol.
Bild: Silja Viitala / Yle

De examinander som börjar avlägga sin studentexmen i mars gör det enligt nya regler. Minimiantalet prov ökar från fyra till fem, men samtidigt ska det bli mindre komplicerat att få ihop helheten.

Utöver provet i modersmål och litteratur ska examinanden skriva minst fyra prov i minst tre olika ämnesgrupper. Ett prov ska utgå från den långa lärokursen.

– Tanken är att examinanderna ska kunna visa på en bredare kunskap i flera olika ämnen. Redan enligt det gamla systemet har en större del av examinanderna skrivit fem eller flera ämnen. Så för den stora helheten förändras kanske inte väldigt mycket sist och slutligen, säger Robin Lundell, specialsakkunnig på Studentexamensnämnden.

Under de senaste åren har kring tio procent av examinanderna avlagt studentprovet med att skriva endast de fyra prov som krävts. För de gymnasieelever som föredrar färre prov blir examen nu svårare.

Men den nya strukturen blir samtidigt mera flexibel, lovar Lundell.

Eleverna behöver till exempel inte längre på förhand slå fast vilka prov som är obligatoriska, vilket ger dem mera valmöjligheter.

– Det gör det lättare för examinander om deras planer förändras. I det fallet är de inte fast i den provkombination som de valde när de började examen, utan de kan gå in för en annan lösning om situationen förändras, säger Lundell.

Vissa har valt fel

Gymnasierektor Cecilia Hägglund-Nygård i Jakobstad välkomnar valbarheten.

– Förstås, om man är svag i flera ämnen så behöver man inte göra valet mellan obligatoriskt och extra. Vi har flera fall där man valt fel och på grund av det inte blivit godkänd i studentexamen, säger Hägglund-Nygård.

Studentexamensnämnden vill minska på återvändsgränderna. Får man till exempel underkänt behövs framöver färre poäng än tidigare för att kompensera det underkända vitsordet.

Tvingas man börja sin examen från början räknas redan godkända studentprov till godo.

– Det finns mycket fler vägar ut ur låsta situationer i den nya strukturen. Målet är att göra det lättare att bli färdig och gå vidare inom skälig tid, säger Lundell.

Examensstrukturen ändras i vår enligt en lag som trädde i kraft 2019. Gymnasierna har informerats om förändringarna i god tid. De allra senaste föreskrifterna fick rektorerna i februari i år.

– En fråga är om man skulle ha kunnat göra examen ännu friare. Det är klart att gymnasiet är en allmänbildande skola och det behövs testas på bred basis och i olika ämnen. Då det kräver minst fyra prov ur minst tre olika grupper, gör ju att man kan vara lite i blåsten om man är svag i både det andra inhemska och matematik. För man måste ha med antingen eller, man kan inte undvika båda, säger Hägglund-Nygård.

Diskussion om artikeln