Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre överväger språkbadsskola i Edsevö – skulle rädda elevantalet i den svenska skolan

Från 2022
Uppdaterad 21.02.2022 12:19.
En skolbyggnad i rött tegel.

I skolfastigheten i Edsevö i Pedersöre samsas sen länge både en svensk och en finsk skola. Nu räcker de svenskspråkiga eleverna inte längre till. Lösningen kunde bli en gemensam språkbadsskola för hela kommunen anser en arbetsgrupp.

I Edsevö har finska och svenska elever länge samsats under samma tak. Edsevö skola och Edsevön koulu har skapat en egen modell, Edsevömodellen, där undervisningen i praktiska ämnen är gemensam.

Alla aktiviteter och evenemang utanför den egna klassen sker också på två språk.

Men nu räcker inte elevunderlaget längre till för den svensksspråkiga skolan. Lösningen kunde vara språkbad anser den arbetsgrupp som sett över servicenätet för Edsevö-, Kållby- och Lepplaxområdet.

Gemensam språkbadsskola för hela kommunen

Edsevö skolan skulle bli en gemensam språkbadsskola för hela Pedersöre kommun.

– Språkbad är en möjlighet att hålla i gång och utveckla verksamheten i skolfastigheten i Edsevö, säger utbildningsdirektör Rolf Sundqvist i et pressmeddelande.

Ännu är språkbadsskolan bara ett förslag som ska diskuteras i nämnden för utbildning och fostran på onsdag.

Nämndens ordförande Christian Dahlin (SFP) anser att språkbadet är ett mycket intressant förslag som skulle höja kommunens image och ge tvåspråkigheten ett lyft

Starta upp språkbadet stegvis

Utbildningsdirektören föreslår att nämnden omfattar förslaget och tillsätter en arbetsgrupp som omedelbart börjar utreda och planera en språkbadsskola i Pedersöre.

Och det finns redan en plan för hur man kan gå tillväga.

Planen går ut på att Edsevö skola inte skulle ta in nya elever från och med 2025. Från och med läsåret 2025–2026 skulle i stället den nya språkbadsskolan starta upp stegvis – med en årskurs per år.

Redan läsåret 2023–2024 skulle en språkbadsgrupp för femåringar starta.

Intresset för språkbad är knäckfrågan

De svenskspråkiga barnen i Edsevö skulle få välja mellan språkbadsskolan eller en annan svenskspråkig närskola i Pedersöre. Den finska skolan skulle fortsätta som tidigare.

En möjlig gemensam profilering på konst och musik för språkbadsskolan och Edsevön koulu ska utredas. Det behövs också personal som undervisar på språkbadsspråket finska.

Under våren ska kommunen ordna informationsmöten för vårdnadshavare.

Knäckfrågan är om politikerna och familjerna i Pedersöre visar intresse för språkbadsundervisningen.