Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Brist på stora industritomter i Borgå hindrar storetableringar som Fazer – i framtiden ska det bli möjligt

Från 2022
Flygbild över Kullo.
Bildtext Borgå stad har köpt mark för ett stort industriområdet i Kullo nära Sköldvik. Arkivbild.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Då Fazer planerar att starta en ny stor sötsaksfabrik i Finland kan Borgå inte vara med och erbjuda plats för en etablering. Staden saknar industritomter i rätt storleksklass än så länge.

Bristen på stora industritomter i Borgå har noterats med förvåning på sociala medier. Diskussionens vågor har svallat rätt höga.

– I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda tomter, färdiga tomter, när vi talar om riktigt stora industritomter. Det gäller tomter på tio hektar och uppåt, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Orsaken är att staden tidigare inte har ägt tillräckligt med lämpliga markområden. I Fazers fall har siffror på cirka 20 hektar nämnts.

Har staden då förlorat stora etableringar på grund av det här?

– Faktum är att vi helt enkelt inte har möjligheter att erbjuda stora tomter. Det är relativt sällsynt att stora etableringar sker, men det är klart att det är en möjlighet vi vill ta vara på i framtiden, säger han.

En man.
Bildtext Fredrick von Schoultz ser möjligheter till stora synergieffekter mellan nuvarande och kommande företag i Sköldvik.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

I stadsutvecklingsnämnden är Kristel Pynnönen (SFP) ordförande. Hon har följt med debatten om Fazer.

– Förstås är det en besvikelse just nu. Samtidigt har jag kanske en känsla av att vi ändå inte skulle vara den starkaste kandidaten för dem. Men klart det är en besvikelse att vi inte nu har en tomt att erbjuda. Det som gör mig glad är att tomter är på kommande, säger hon.

Frågan om varför det råder brist på stora industritomter är komplicerad.

– Det är alltid lätt att kritisera, men det handlar om allt från markanskaffning till planläggning och ändringar av planer samt att bygga infrastruktur, så det är inte helt enkelt att bara så där ha en tomt att erbjuda. Det är lite svårare än vad det låter, säger Kristel Pynnönen.

Borgå har alltså ingen beredskap för större företagsetableringar, ska det vara så?

– Borgå kommer att få en beredskap. Vi har gjort markanskaffning och genralplaneändringar är på gång och vi kommer snart att ha den här marken som behövs. Det här är projekt som tar tid.

Stadens illustration över det planerade industriområdet i Kullo
Bildtext Stadens illustration av det planerade industriområdet i Kullo.
Bild: Borgå Stad

Hon syftar på de stora markområden som Borgå stad har köpt upp kring Kullo och som ska bli en del av Sköldviks industriområde.

– Det är väldigt viktigt att Borgå tänker på att skaffa mer mark för att ha mer tomter att erbjuda i framtiden. Någon sade en gång åt mig att mark är något det bara finns en viss mängd av. Det kommer inte mer, säger Kristel Pynnönen.

I stadsutvecklingsnämnden har den årliga planläggningsöversikten nyss presenterats och för fullmäktiges del sker det på onsdag. I den ingår bland annat en delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle.

– I Sköldviksområdet, söder om motorvägen, har Borgå stad lyckats köpa upp mark, allt som allt över 100 hektar, som i framtiden kommer att planeras för industriellt bruk, säger Fredrick von Schoultz.

Christel Pynnönen
Bildtext Kristel Pynnönen, SFP, är besviken över nuläget men glad över de framtida möjligheterna.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Han nämner också Gasums gamla område i Tolkis som staden har införskaffat. Det kan tas i bruk om cirka tio år. Först ska ett berg schaktas bort.

För det kommande nya industriområdet i Sköldvik finns stora förhoppningar.

– Vi vill utveckla det så att vi kan erbjuda företag, också sådana som redan finns i området, tillväxtmöjligheter samt ge nya företag en möjlighet att etablera sig där. Bioprodukter och återvinning är nischer som i framtiden behövs nära de stora företagen Neste och Borealis som redan finns intill, säger han.

När kan då Borgå stad tävla om stora etableringar i framtiden?

– När det gäller större tomter än vad vi nu kan erbjuda så handlar det om slutet av det här årtiondet. Vi håller på med delgeneralplanen för Sköldvik, Kullo, Mickelsböle och när den är klar är det dags för detaljplaneringen. Planläggning är långa processer och det ska göras bra, säger Fredrick von Schoultz.

Diskussion om artikeln