Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå bad som vårdcenter och kommunhus får ett nej i tekniska nämnden

Från 2022
Hotell i Sjundeå
Bildtext Sjundeå bad har en våningsyta på 13 000 kvadratmeter.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Kommunen borde inte köpa Sjundeå bad för att använda huset som kommunhus och vårdcenter. Det föreslår tekniska nämnden som svar på en motion.

Nu är det kommunstyrelsens tur att ta ställning i frågan.

Sjundeå bad är ett tidigare badhotell som nu är till salu. En del av Sjundeå kommuns förvaltning har flyttat in i huset efter att kommunhuset råkade ut för ett läckage.

Byggnaden finns i kyrkbyn.

Att renovera och bygga om den stora byggnaden från 1970-talet blir dyrt. Det kostar enligt riktgivande kalkyler runt 31 miljoner euro. I den summan ingår inte anskaffningspriset, meddelar tekniska direktören i en utredning.

Sjundeå bad har en våningsyta på 13 000 kvadratmeter.

Motion ledde till utredning

Tanken om kommunhus och vårdcentrum i Sjundeå bad dök upp i en motion som Stefan Svanfeldt (SFP) och åtta andra fullmäktigeledamöter lämnade in.

De ville att kommunen utreder det tidigare badhotellet som ett alternativ till att bygga ett nytt social- och hälsovårdscenter och att renovera kommunhuset i centrum.

Sjundeå kommunhus
Bildtext Sjundeå kommunhus behöver renoveras efter en vattenskada 2020.
Bild: Yle/Linus Westerlund

De nio politikerna föreslog också att en del av huset kunde hyras ut till företag och att simhallen kunde öppnas för kommuninvånarna.

Långt hunna planer i centrum

I sin utredning betonar tekniska direktören Markus Moisio nu att Sjundeå redan har långt hunna planer på ett nytt social- och hälsovårdscenter i centrum.

Dessutom har kommunen visat en stark vilja att koncentrera hälsovårdstjänster just till centrumområdet.

Det finns också en plan att runt vårdcentret bygga bostäder för äldre, där de i högre grad kan bo självständigt. Tanken är då att hälsovårdens och hemvårdens tjänster ska finnas nära de personer som behöver dem.

Svårt att rekrytera vårdpersonal

Enligt utredningen kan det också bli svårt att rekrytera personal till ett vårdcenter i Sjundeå bad. Kyrkbyn ligger avsides och det begränsar möjligheten att anlita kollektivtrafik för arbetsresorna.

Vidare räknar tekniska direktören upp att Social- och hälsovårdsministeriet redan har beviljat undantagslov att bygga social- och hälsovårdscentret enligt nuvarande planer.

skolbyggnad i sjundeå
Bildtext Kommunens nya social- och hälsovårdscenter byggs delvis på området där Sjundeå svenska skola finns i dag. Skolan flyttar in kommunens nya bildningscenter i höst.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Politikerna i tekniska nämnden behandlade utredningen och motionen den 17 februari.

De kom fram till att kommunen inte borde köpa byggnaden och att tekniska direktörens redogörelse ska fungera som svar på motionen.

Nu är det kommunstyrelsens tur att säga sitt och så är det kommunfullmäktige som har sista ordet i frågan.

Diskussion om artikeln