Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ämnesförening välkomnar tvåspråkig läkarutbildning i Åbo: "Många känner att svenska är lite spännande"

Uppdaterad 23.02.2022 10:34.
Vilma Kuvaja sitter på en soffa i Åbo universitets Medisiina-byggnad.
Bildtext Vilma Kuvaja säger att språkkunskaperna bland läkarstuderandena vid Åbo universitet varierar stort. – Vi har studenter som pratar ganska bra svenska men också studenter som inte är så bra på svenska just nu.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma tvåspråkiga utbildningslinje för läkarstuderande startar hösten 2023.

– Det låter bra. Jag tror att det är nödvändigt för oss att ha mer svenska. Jag hoppas att det fungerar bra och att det fortsätter i framtiden.

Så säger Vilma Kuvaja, ordförande för läkarstuderandenas ämnesförening Turun Lääketieteenkandidaattiseura vid Åbo universitet, om det nya samarbetet kring en tvåspråkig läkarutbildning i Åbo.

Åbo universitet och Åbo Akademi meddelade nyligen att man planerar att starta en tvåspråkig utbildningslinje för läkar- och tandläkarstuderande hösten 2023.

Många känner att svenska är lite spännande och att det är spännande att prata svenska med patienter.

― Vilma Kuvaja

Målet med utbildningssamarbetet är att stärka läkarstuderandenas kunskaper i svenska. I praktiken ska samarbetet gå ut på att en del av studerandena vid Åbo universitet får undervisning på både finska och svenska. Gruppen kommer till exempel att ta en del svenskspråkiga kurser vid Åbo Akademi.

15–20 studerande kommer att väljas till den tvåspråkiga utbildningslinjen.

Åbo universitets medicinska fakultet, Medisiina C-byggnaden.
Bildtext Åbo universitets medicinska fakultet finns i Kuppis, nära Åbo universitetscentralsjukhus.
Bild: Mikael Piippo / Yle

För tillfället finns det en obligatorisk kurs på svenska vid Åbo universitets läkarutbildning. Vilma Kuvaja tycker det är ganska lite, särskilt för sådana studerande som har svaga kunskaper i svenska. Hon hoppas att många anmäler sitt intresse för den tvåspråkiga utbildningslinjen.

– Många känner att svenska är lite spännande och att det är spännande att prata svenska med patienter, så jag tror att en möjlighet att öva svenska mera är jättebra.

Den tvåspråkiga utbildningslinjen kan dessutom bygga broar mellan finskspråkiga och svenskspråkiga studerande i Åbo, säger Kuvaja.

– Jag tycker att det är jättebra att vi får en möjlighet att träffa studenter från Åbo Akademi. Tidigare har det inte varit lätt för oss att träffa svenskspråkiga studenter, men jag hoppas att vi kan se mer av dem i och med detta program.

Vilma Kuvaja sitter vid ett bord i Åbo universitets Medisiina C-byggnad.
Bildtext Vilma Kuvaja är ordförande för läkarstuderandenas ämnesförening Turun Lääketieteenkandidaattiseura. Föreningen har över 900 medlemmar.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Även Petri Virolainen, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, välkomnar det nya utbildningssamarbetet. Virolainen säger att sjukvårdsdistriktet redan har gott om svenskkunnig personal men att det är positivt om den svenskspråkiga servicen ytterligare kan förbättras i framtiden.

Virolainen har inte noterat några svårigheter med att hitta och rekrytera personal som kan både finska och svenska. Han konstaterar ändå att alla anställda in behärskar svenskan och att det ibland kan uppstå situationer där ingen tvåspråkig personal finns på plats.

– När vi vet om en svenskspråkig patient på förhand kan vi planera för det, men när det gäller jourverksamheten har vi en begränsad mängd personal och det gör det svårare att erbjuda service på patientens språk.

Utbildningssamarbetet mellan Åbo universitet och Åbo Akademi får 600 000 euro i finansiering från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Läkarstuderande välkomnar mera svenska

5:19

Diskussion om artikeln