Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö diskuterar vårdbygge med välfärdsområdet – hur framtiden ser ut för bäddavdelningen är oklart

Från 2022
En vårdare bäddar en säng på en bäddavdelning.
Bildtext Välfärdsområdet vill ha en blandning av egen produktion och externt producerade tjänster och att tyngdpunkten ligger på de externt producerade tjänsterna.
Bild: Marica Hildén/Yle

Hangö stad ska fortsätta diskutera ett eller flera nybyggen inom vården med Västra Nylands välfärdsområde. Det föreslår grundtrygghetsnämnden stadsstyrelsen.

Målet är att Hangö ska ha ett tillräckligt utbud av hyreslägenheter, serviceboende och resurserat serviceboende i framtiden. Det ska också finnas plats för korttidsvård, intervallvård och rehabiliterande vård.

Grundtrygghetsnämnden vill att det ska finnas både egen produktion och tjänster som produceras externt. Nämnden betonar också att Hangö stad ska ta så små risker som möjligt med nybyggen.

Ställföreträdande grundtrygghetsdirektören Arne Nummenmaa och chefen för äldreomsorgen Leena Hytti har diskuterat frågan med Jorma Haapanen som är beredningsdirektör för äldreomsorgen i Västra Nylands välfärdsområde.

De kom fram till att planeringen måste ske enligt välfärdsområdets behov. Utgångspunkten är att vårdhemmet Källan som nu drivs av vårdbolaget Attendo kommer att finnas kvar. På Källan finns 30 vårdplatser.

Kombination av egen och extern vård

Under mötet kom det fram att välfärdsområdet vill ha en blandning av egen produktion och externt producerade tjänster och att tyngdpunkten ligger på de externt producerade tjänsterna.

De diskuterade också hur Hangö hälsocentrals vårdavdelning, den så kallade bäddavdelningen, ska fungera i framtiden.

Tanken är att vårdavdelningen i Hangö skulle kunna erbjuda rehabiliterande vård. Välfärdsområdet kan i stället komma att erbjuda bäddavdelningsvård på bashälsovårdsnivå vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs.

Största delen av platserna inom äldrevården i Hangö finns i dagens läge i stadens egen regi, i servicehuset Astrea och i fastigheten Torsken. Torsken är inte den bästa platsen för resurserat serviceboende för äldre och klienter med funktionsnedsättning, eftersom det ställvis är svårt att röra sig där.

Blandformsboende på förslag

Ställföreträdande grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa har kommit fram till att Hangö skulle kunna klara sig med färre platser resurserat serviceboende om det i stället fanns flera serviceboendeplatser, kortvårds- och intervallplatser samt olika alternativa stödda boendeformer.

En möjlighet som Nummenmaa har lyft fram är ett blandformsboende där det i en och samma byggnad kombineras olika typers serviceboende.

Det finns för tillfället fyra olika tomtalternativ för ett eventuellt nybygge:

  • En del av Evangeliska folkhögskolans tomt

  • Ljungbo

  • De två tomterna vid Halmstadsgården

  • Berggatan 8-10

Om det blir ett nybygge och i vilken form hänger alltså inte längre enbart på Hangö stad, utan Västra Nylands välfärdsområde har nu en viktig roll då framtiden planeras.