Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pandemi och Ukrainakrig ger pälsfarmarna bekymmer: "Går också detta år dåligt blir det kärvt"

Från 2022
Uppdaterad 01.03.2022 08:24.
Man i kostym på pälsfarm.
Bildtext Det oroliga världsläget nu är så instabilt, så vi måste bara ta oss fram till marsauktionen nu, så ser vi hur det blir, säger Steven Frostdahl.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Affärerna går trögt inom pälsbranschen. Inför vårens auktioner väntades en vändning, men konflikten med Ukraina kan dra mattan undan kommersen. Många börjar brottas med finansieringsproblem. Samtidigt ställer bankerna allt hårdare krav på producenterna.

Det är vanligt med stora svängningar inom pälsdjursnäringen. De som har varit med länge vet att kasten kan vara tvära.

Men nu börjar lågkonjunkturen också tära på tilltron bland de garvade uppfödarna. De magra åren drogs ut, och kompades av en pandemi. Kriget i Ukraina försvårar nu ytterligare marknadsläget.

Markus Sjöholm är tredje generationens pälsdjursuppfödare i Nykarleby. Han som ordförande för Svenska Österbottens pälsdjursodlarförbund är i ständig kontakt med fältet.

En man med mössa står i snön mellan två byggnader på en pälsdjursfarm.
Bildtext Om inte årets pälsauktioner går rejält bättre, kommer vi att se flera konkurser bland pälsdjursuppfödarna, befarar Markus Sjöholm som är ordförande för Svenska Österbottens pälsdjursordlarförbund.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

– Många av den äldre generationen säger att det här börjar bli den värsta situation vi haft. Inte bara att vi haft de tunga åren, utan sen kom också pandemin som praktiskt taget stängde ner Kina, säger Sjöholm.

Kina har varit en viktig marknad för de österbottniska pälsdjursodlarna och därför väntade branschen ivrigt på ett slut på både pandemi och OS.

Jag var optimistisk ännu för någon vecka sedan

Markus Sjöholm

Andra veckan i mars inleds en efterlängtad pälsauktion i Vanda. Och inom branschen hade man hoppats på en vändning av den negativa trenden.

– Ännu för någon vecka sedan var jag optimistisk, Men nu när man ser utvecklingen i Ukraina, så är det oroande vad som kommer att hända i Ryssland som varit en viktig köpare för finländska skinn, säger Markus Sjöholm.

Vandaauktionen kan bli avgörande

Marsauktionen i Vanda är av stor vikt för hur tilltron till pälsproduktionen utvecklas - både bland farmarna och finansiärerna.

– De lyckades överleva 2021 trots att det var ansträngt. Nu 2022 är situationen den samma. Vi ser nog fram emot speciellt marsauktionen, för den kommer att ha stor betydelse för branschen, säger Steven Frostdahl, som är informationschef på Svenska Österbottens pälsdjursodlares förbund.

Från förbundets sida följer man noga med utvecklingen i världen. Många element spelar in hur affärerna kan utvecklas. Den kommande auktionen hålls på distans, men enligt Frostdahl verkar det finnas intresse från köparhåll att handla. Men hur priserna ser ut, vågar ingen förutspå.

– Det är väldigt svårt att komma med spekulationer. Det oroliga världsläget nu är så instabilt, så vi måste bara ta oss fram till marsauktionen nu, så ser vi hur det blir, säger Frostdahl.

Bankerna stänger penningkranen

Under de gångna åren av blygsam försäljning och skral lönsamhet, har farmarnas finanser verkligen satts på prov. Vissa producenter har kunnat frysa ner skinn, i väntan på högre priser. Men många är beroende av ett kassaflöde och har tvingats sälja till allt för låga priser.

Bankerna är pressade att undvika kreditförluster

Steven Frostdahl

Det har också fått bankerna att dra öronen åt sig, så vissa odlare fått problem med finanserna. Steven Frostdahl är också förtroendevald i Vasa Andelsbank och ser att flexibiliteten blir allt mindre.

– Helt klart finns en förståelse. Samtidigt är bankerna idag väldigt hårt bundna av internationella förpliktelser och ställer stora krav på säkerheten för att undvika kreditförluster. Det gäller inte bara pälsdjursbranschen, utan hela agrisektorn har en svårt att hitta pengar, säger Frostdahl.

Både Frostdahl och Sjöholm vågar ändå vara hoppfulla för pälsdjursnäringens framtid. Det finns producenter som har muskler att ännu invänta en vändning. Men samtidigt finns det behov av en kritisk massa producenter, för att hålla hela infrastrukturen igång. Att de gångna åren fört med sig både konkurser och planerad avveckling, gör att farmerna blivit färre. Går årets auktioner lika dåligt som de senaste åren, kommer ännu flera farmer att stänga för gott, befarar Steven Frostdahl.