Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dags för vårdfullmäktige att kavla upp ärmarna – ekonomin och harmoniseringen av tjänster bland utmaningarna

Från 2022
Vasa centralsjukhus i vinterskrud.
Bildtext Den 7 mars håller Österbottens välfärdsområdesfullmäktige sitt första möte.
Bild: Anna Wikman / Yle

Snart inleder Österbottens välfärdsområdesfullmäktige sitt arbete. Yle Österbotten ringde runt till några ledamöter för att höra hur tankarna går inför starten.

Om en vecka – måndagen den 7 mars – håller Österbottens välfärdsområdesfullmäktige sitt första möte.

Under februari har de nya ledamöterna fått en introduktion till arbetet genom två seminarier där man bland annat har gått igenom välfärdsområdets organisation och verksamhet.

Johanna Borg (SFP) var en av röstmagneterna i valet i januari. Hon säger att det kommer att bli ett intensivt arbete redan från början.

– Verksamheten startar upp redan nästa år och det är många bitar som ska falla på plats för att det här ska fungera i praktiken.

En kvinna med mörkt hår står utomhus.
Bildtext Johanna Borg (SFP) hoppas att alla österbottningar ska få bästa möjliga vård.
Bild: Juho Teir / Yle

Borg arbetar som sjukskötare och är ordförande i stadsfullmäktige i Närpes. Hon poängterar vikten av att kunna se till helheten och betrakta saker ut olika synvinklar.

– Målet måste vara att alla invånare i Österbotten får den bästa vård och omsorg som är möjlig.

Målet måste vara att alla invånare i Österbotten får den bästa vård och omsorg som är möjlig.

Johanna Borg (SFP)

Borg konstaterar att arbetet inte börjar från ett rent bord, utan bygger vidare på något som byggts upp under många års tid. Hon hoppas att man ska få till stånd en fungerande integration mellan olika verksamhetsområden.

Kronobyfrågan ännu inte löst

Folkhälsans regionchef Joacim Sandbacka (SFP) drog flest röster i Kronoby i välfärdsområdesvalet. Han säger att det blir intressant att få vara med och jobba med något nytt.

– Det här är ju första gången vi i Österbotten integrerar hela social- och hälsovården i en och samma organisation.

Joacim Sandbacka (SFP) Kronoby
Bildtext Joacim Sandbacka (SFP) blev röstmagnet i Kronoby.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

För Kronobys del är en viktig fråga i vilken mån man ska kunna utnyttja vårdtjänsterna i Karleby i framtiden. Fram till slutet av 2022 ordnas social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby av Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite.

Förhoppningen är att det också i framtiden ska vara möjligt att utnyttja Soites tjänster.

– Vi har varit vana att använda centralsjukhuset i Karleby, och det vill vi fortsätta med. Det här tror jag nog att ska lösa sig, säger Sandbacka.

Vi har varit vana att använda centralsjukhuset i Karleby, och det vill vi fortsätta med.

Joacim Sandbacka (SFP)

Sandbacka vill vara tydlig med att han inte enbart kommer att föra fram Kronobybornas sak, utan vill arbeta för hela Österbotten. Han tror att ekonomin och harmoniseringen av tjänsterna inom välfärdsområdet kommer att vara bland de största utmaningarna för fullmäktige.

Risk för Vasacentrering

Henrik Huhta (Saml) är inte lika övertygad som Sandbacka om att Kronobyfrågan kommer att lösa sig, åtminstone inte värst enkelt.

– Så som lagen är skriven är det väldigt begränsat vad man kan åstadkomma.

Henrik Huhta
Bildtext Henrik Huhta (Saml) hoppas att man ska hitta ett gott diskussionsklimat.
Bild: Nathalie Lindvall

Huhta konstaterar att universitetssjukhusen i Uleåborg och Åbo också har en roll att spela i och med att gränsen mellan välfärdsområdena samtidigt är gränsen mellan sjukhusens upptagningsområden.

Inför fullmäktiges mandatperiod hoppas Huhta att man ska hitta ett konstruktivt diskussionsklimat och en verksamhetsstruktur som fungerar i hela området. Enligt Huhta finns det en risk att mycket fokus hamnar på Vasa på bekostnad av kommunerna i periferin.

– Det finns många motsättningar som säkert kommer upp till ytan och som vi behöver tackla på något sätt.

Det finns många motsättningar som säkert kommer upp till ytan och som vi behöver tackla på något sätt.

Henrik Huhta (Saml)

Förebyggande arbete

Utöver Kronobyfrågan säger de ledamöter Yle Österbotten har talat med att harmoniseringen av tjänsterna inom välfärdsområdet kommer att vara en av de stora utmaningarna. En annan utmaning är naturligtvis ekonomin.

Sari Ala-Heikkilä (SDP) säger att coronapandemin har fört med sig mycket som behöver åtgärdas.

– Kommer den här budgeten att räcka till för det? frågar sig Ala-Heikkilä.

Mörkhårig kvinna med glasögon framför en grå vägg.
Bildtext Coronapandemin har fört med sig saker som behöver åtgärdas, säger Sari Ala-Heikkilä (SDP).
Bild: Airaksinen

Hon hoppas att man inom välfärdsområdet kan satsa på förebyggande arbete.

– Om vi satsar förebyggande behöver vi inte bara ”släcka bränder”.

Ibland handlar beslutsfattande om att välja det minst dåliga av flera dåliga alternativ.

Sari Ala-Heikkilä (SDP)

Liksom Sandbacka poängterar Ala-Heikkilä att ledamöterna i fullmäktige ska representera hela Österbotten. Hon ser det som viktigt att man redan nu beaktar saker ur ett brett perspektiv.

– Ibland handlar beslutsfattandet om att välja det minst dåliga av flera dåliga alternativ.

Vårdarnas löner en viktig fråga

Enligt det preliminära resultatet i välfärdsområdesvalet skulle Svenska Folkpartiet få 33 av de sammanlagt 59 platserna i Österbotten. Efter kontrollräkningen gick ändå den sista platsen till Sannfinländarna.

Den som knep den 59:e platsen i fullmäktige var Asko Salminen från Laihela. Hans förhoppning inför mandatperioden är att man ska kunna skapa en organisation som fungerar både på stora och mindre orter.

Man i glasögon mot en vit bakgrund.
Bildtext Asko Salminen (Sannf) vill att fullmäktige funderar på vårdarnas löner.
Bild: Privat

Salminen är kritisk till hur posterna fördelas inom välfärdsområdet.

– Styrelsen får all makt. Styrelsemedlemmar ska vara ordförande i alla nämnder och sektioner. Jag tycker det är för mycket arbete för vanliga människor.

Om vårdare bestämmer sig för att sluta och söka sig till någon annan bransch, varifrån ska vi då få nya vårdare?

Asko Salminen (Sannf)

Salminen lyfter upp att vårdpersonalens löner är en viktig fråga som välfärdsområdet måste lösa för att det i fortsättningen ska finnas tillräckligt med arbetskraft inom vårdbranschen.

– Om vårdare bestämmer sig för att sluta och söka sig till någon annan bransch, varifrån ska vi då få nya vårdare? Det är en svår situation.

Platser i välfärdsområdesfullmäktige

  • I Österbotten har SFP har 32 platser, SDP 8, Samlingspartiet 6, Sannfinländarna 5, KD 4, Centern 2 och Vänsterförbundet och De Gröna en plats vardera.

  • Mikko Ollikainen (SFP) föreslås leda fullmäktige och Anne Salovaara-Kero (SFP) styrelsen.

  • I Mellersta Österbotten har Centern 23 platser, SDP 9, Sannfinländarna 7, Samlingspartiet 6, SFP 5, KD 4, De Gröna 3, Vänsterförbundet 2 och VKK en plats.

  • Centern har ordförandeposten i både fullmäktige och styrelsen i Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Diskussion om artikeln