Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Viss oro för tillgången på naturgas i Sköldvik – Neste och Borgå energi minskar sitt beroende av rysk gas och olja

Uppdaterad 28.02.2022 18:52.
AGA - Lindes anläggning för vätgas i Sköldvik
Bildtext Vid Lindes vätgasanläggning i Sköldvik oroar man sig för att kunna säkra produktionen av vätgas. Arkivbild.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Större bolag som Neste, Linde och Borgå energi har vidtagit åtgärder för att minska sitt beroende av ryska importvaror. På lång sikt finns frågetecken kring naturgas och elpriser, men självförsörjningsgraden är redan nu rätt hög.

Gasbolaget Linde (tidigare AGA) förser oljeraffinaderiet med vätgas vid anläggningarna i Sköldvik i Borgå.

För att tillverka vätgas krävs naturgas och eftersom den importeras från Ryssland finns nu vissa orosmoment när det gäller distributionen till Finland.

I övrigt är bolaget nästintill självförsörjande i fråga om produktionen av industrigaser.

– Vi har försökt uppskatta hur det här påverkar oss på kort sikt. Produktionen av industrigaser är som tur väldigt lokal. Vi är inte beroende av importerade produkter och det som importeras kommer inte från Ryssland. Enstaka specialgaser får vi från Tyskland, Storbritannien och USA, säger försäljningchef Pauli Toiviainen.

Rena gaser utgör kärnan i företagets verksamhet och de tillverkas lokalt till kunderna vid anläggningarna i Borgå. Det betyder samtidigt att sanktionerna mot Ryssland inte inverkar på produktionen av företagets egna gaser.

– Det enda vi oroar oss för och följer med är vad som händer med naturgasen. Vi tillverkar vätgas åt Neste och den kräver för tillfället naturgas. Om det inte finns naturgas att få så påverkar det vätgasproduktionen, säger Toiviainen.

AGA
Bildtext Naturgas behövs för att kunna producera vätgas. Arkivbild.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

En motsvarande, mindre anläggning finns i Tavastehus där LNG eller flytande naturgas är möjlig som bränsle, men anläggningarna i Sköldvik kan inte drivas med naturgas i den skala som krävs just nu.

Toiviainen säger också att ytterligare en markant prishöjning på naturgas inte bara är ett problem för företagen i Sköldvik.

– Naturgasen har ju redan blivit fruktansvärt mycket dyrare under det senaste året men det förändrar inte situationen. Den behövs oberoende för att kunna tillverka tillräckliga mängder vätgas till Neste.

– Det är betydligt värre om det blir ett avbrott i distributionen av naturgas för den vi får kommer från Ryssland och om röret plötsligt stängs så vet vi inte vad vi gör. Då måste vi söka andra alternativ.

Flytande naturgas är ett teoretiskt alternativ, men kräver logistiska lösningar och omorganiseringar för att uppnå den kapacitet som krävs och den finns inte i Sköldvik för tillfället.

Det är dessutom energibolaget Gasum som distribuerar flytande naturgas och upprätthåller infrastrukturen för den.

– Om det inte överhuvudtaget finns naturgas tillgänglig och det inte finns andra alternativ så måste vi i värsta fall avbryta produktionen av vätgas, säger Pauli Toiviainen.

AGA
Bildtext Linde producerar vätgas för Neste i Sköldvik. Arkivbild
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Tillgången på råolja oroar inte Neste

Vid Neste svarar chef för oljeprodukter Markku Korvenranta per e-post att vätgasen, vid en störning i distributionen av naturgas, till viss del kan ersättas med andra bränslen och produktionen optimeras efter tillgången på naturgas.

Oron för tillgången på råolja är heller inte särskilt stor vid oljeraffinadieriet.

"Vi har redan vidtagit åtgärder för att utöka alternativen när det gäller inköp och produktionen av oljeprodukter. Vi strävar efter att kunna trygga tillgången under alla omständigheter".

Karta, Gasens väg till Europa.
Bildtext En betydande mängd av naturgasen till Europa kommer från Ryssland.
Bild: Derrick Frilund / Yle

I klartext uppger Korvenranta att Neste under rådande läge och en osäker marknad har ersatt största delen av den importerade råoljan med andra kvaliteter, bland annat olja från Nordsjön.

"Utgångsläget är att Neste inte använder sig bara av en viss kvalitets råolja, utan optimerar inköpen efter pris, kvalitet och produktutbytet. Det är flera faktorer som inverkar på helheten som i sin tur avgör investeringsbeslutet", säger Korvenranta.

Korvenranta påpekar att en betydande del av råoljeinvesteringarna sker på spotmarknaderna, det vill säga en last per gång, vilket gör det lättare att reagera på förändringar på marknaden.

I övrigt följer bolaget nogrannt med sanktionerna och eventuella motsanktioner och är beredda på olika alternativa lösningar vad gäller investeringar, produktion och logistik.

Bild över Sköldvikområdet med många skorstenar och det kommer vit rök ur några.röl ur
Bildtext Vid oljeraffinaderiet är man beredd på förändringar som kan påverka handeln med oljeprodukter. Arkivbild.
Bild: Yle/Lone Widestam

Borgå energi har säkrat elpriset

Vid Borgå energi tar man krisen med ro och har redan tidigare vidtagit åtgärder för att minska beroendet av importerad gas från Ryssland.

– Rent generellt har vi sett över hur vårt läge ser ut sedan Ukrainakriget började, bland annat hur energimarknaden och vi som bolag påverkas, säger Måns Holmberg, verkställande direktör för Borgå energi.

Bolagets elproduktion baserar sig på finsk och norsk vind-, vatten- och kärnkraft och en stor del av den el som säljs till kunderna köps på elmarknaden.

– Vi gör naturligtvis prissäkringar så om krisen påverkar priserna på marknaden så syns det i det långa loppet också hos oss, men på kort sikt är vi i varje fall skyddade via prissäkringar.

Prissäkring betyder att Borgå Energi köpt el till ett fast på förhand bestämt pris som i sin tur förebygger plötsliga överraskningar på elmarknaden.

Värmeproduktionen bygger i huvudsak på flis som genererar värme från kraftverket i Tolkis, men naturgas eller naturgas importeras från Ryssland.

Borgå energis vd Måns Holmberg står framför en skylt med företagets logo.
Bildtext På kort sikt inverkar Ukrainakrisen inte på elpriserna, säger vd Måns Holmberg. Arkivbild.
Bild: Hanna Othman / Yle

– Vi använder också en ganska liten andel gas till de här konsumtionstopparna när det är som allra kallast. Då behöver vi gas för att tillfredsställa det största behovet, säger Holmberg.

Beroendet av naturgas är störst under de kalla månaderna mellan december och februari. Bolaget har också investerat i en värmeackumulator i Tolkis.

Det är förenklat en stor vattentank där värme lagras under varmare perioder som sedan kan användas under årets kallaste dagar.

– Användningen av den här värmeackumulatorn kommer också att minska vårt behov av gas. Det kapas inte helt och hållet men minskar behovet av det, säger Holmberg.

Avvaktar världsläget

Enligt Holmberg beror nu mycket på hur situationen i Ryssland och Ukraina utvecklas samt hur EU:s sanktioner inverkar på världsläget.

– Men vi har ingen verksamhet i Ryssland och vi har en rimligt liten andel av våra leverantörer och underleverantörer som på något sätt är kopplade till Ryssland, men det är något vi ser över som vilket bolag som helst hur det slår, säger Holmberg.

Holmberg konstaterar dock att förändringar i exporten av el, gas eller olja från Ryssland till Europa kommer att påverka många länder, bolag och en stor del av samhället på olika sätt.

Diskussion om artikeln