Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Motion i Ingå: Skollunch på sommaren gör att barn får varm mat på vardagarna – i Sjundeå får eleverna mellanmål i kvällsklubben

Uppdaterad 22.04.2022 16:34.
Elever tar åt sig skolmat.
Bildtext Får elever i Ingå mat från skolan på sommaren? Det ska kommunen fundera på.
Bild: Yle

Politiker i Ingå vill att kommunen utreder om det är möjligt att servera skollunch på sommaren. I Sjundeå vill politiker att eleverna serveras mellanmål.

En motion om skollunch på sommaren har lämnats in till fullmäktige med Marie Bergman-Auvinen och Henrik Wickström (båda SFP:are) som första undertecknare.

I motionen uppmanar man kommunen att utreda om det finns intresse och behov för skollunch för barn och unga under sommaren.

I motionen motiveras skollunchen med att det finns en risk att en del barn och unga äter dåligt under sommaren på grund av familjens arbete eller andra orsaker.

“Vi undertecknande vill att Ingå ska vara en barn- och familjevänlig kommun också i praktiken. Det kräver att vi tar ett helhetsgrepp på barns och ungas välmående. En god kost är en viktig del av välmåendet. På det här sättet kunde vi garantera att alla barn och unga har möjlighet att få varm mat på vardagarna”, står det i motionen.

Mellanmål i kvällsklubben i Sjundeå

Sjundeå har utrett möjligheten att servera mellanmål i skolorna.

Det var på begäran av Sannfinländarnas fullmäktigeledamot Paula Tuominen och De Grönas fullmäktigeledamot Pia Virta som utredningen gjordes.

De lämnade in en fullmäktigemotion i mars om att utreda möjligheten för skolor att servera mellanmål.

Enligt motionen har lärare berättat att det går åt allt mer undervisningstid till att äta mellanmål.

Tuominen och Virta menar att situationen varit ojämlik då en del barn inte har något mellanmål med sig.

De föreslår att Sjundeå gör som Kyrkslätt och erbjuder förmånliga mellanmålskort, alternativt serverar gratis mellan- eller morgonmål. Mellanmålskortet i Kyrkslätt kostar 10 euro och med det kan elever köpa mellanmål utan kontanter.

Viktigt att barnen äter skollunchen

Tekniska direktören Markus Moisio har på begäran av fullmäktige berett ett svar på motionen till tekniska nämnden.

Han skriver att barnen bjuds på mellanmål på kommunens kostnad i kvällsklubben. Då är det samma mellanmål som serveras på daghemmen.

Moisio skriver vidare att en utredning visar att det är en del av en god matfostran att planera menyn tillsammans med eleverna.

Samtidigt anses det viktigt att eleverna uppmuntras till att äta den vanliga skollunchen och att lärarna föregår med gott exempel och inte tar med mat hemifrån.

Mellanmål innebär tilläggskostnader för packning, transport, kylförvaring och servering. Då måste budgeten för skolbespisningen öka med 0,94 euro per elev och skoldag.

Sjundeå bad i fjol om ett anbud på mellanmål av företaget Compass Group som sköter städning och matlagning till slutet av november nästa år. Kommunen bad också att få se kostnader för ett alternativ som innehöll knäckebröd, bredbart pålägg och dryck. I offerten är kostnaden för knäckebrödsmellanmålen 1,30 euro per portion, och 1,94 för det näringsrikare mellanmålet.

Kommunstyrelsen anser motionen slutbehandlad i och med tekniska nämndens svar.

Diskussion om artikeln