Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ryska markköp i Finland har ökat kraftigt – vi listar elva intressanta tomter

Uppdaterad 03.03.2022 09:01.
Foton på olika fastigheter ovanpå en karta av Finlands sydkust.
Bild: Petter West / Yle

En industritomt vid flygfältet, Putins strandtomt på Norra Åland och Airiston Helmi. Ryska markköp har ökat kraftigt i Finland, samtidigt skärps reglerna. Det finns fortfarande tomter i rysk ägo nära militära skyddsområden eller strategiska områden.

Trots att Försvarsministeriet sedan 2020 har haft möjlighet att granska alla fastighetsköp av icke EU-medborgare har inga avslag getts. Det är framför allt de ryska markköpen som har ökat de senaste åren. Men efter att Ryssland har angripit Ukraina har övervakningen av köpen skärpts.

Före år 2020 var det fritt fram för medborgare utanför EU att köpa fastigheter i Finland. Men den politiska opinionen svängde och lagstiftningen skärptes.

– Det är lättare att kunna agera då vi får information om köparen och köparens avsikter med fastigheten, säger Anu Sallinen konsultativ tjänsteman på ministeriet till Yle Uutiset.

Fem gånger under åren 2020–2021 har Försvarsministeriet övervägt att utnyttja sin förköpsrätt men det har sedan lösts med frivilliga transaktioner.

Försvarsministeriet har i stort varit nöjd med det nya förfarandet.

Skärpta regler

Men nu vill ministeriet uppdatera lagen så att myndigheterna skulle ha större möjligheter att ingripa vid fastighetsköp om köpet är en säkerhetsrisk.

Utländska medborgare utanför EU köper framför allt sommarstugetomter, många av dem är ryska medborgare.

Men det finns fortfarande tomter i rysk ägo som ligger intill militära skyddsområden eller strategiska områden som flygfält och farleder. En del fastigheter ägs dessutom av ryska oligarker.

1. Fastighet nära flygfält

Alldeles i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats finns en fastighet med en industrihall som ägs av ett företag. Företagets ägare har ryskt medborgarskap.

En karta som visar en fastighets placering strax sydöst om Helsingfors-Vanda flygplats.
Bild: Petter West / Yle

2. Släkten Rotenbergs fastigheter vid Finska viken

Släkten Rotenberg äger flera fastigheter längs Finska viken. Boris senior samt sönerna Boris junior och Roman Rotenberg äger det så kallade Vita Villan i Tvärminne på Hangö udd. Stället är en stor vit villa inte långt i från militärens övningsområde i Syndalen.

En karta som visar en fastighets placering nära Syndalen.
Bild: Petter West / Yle

I Kyrkslätt äger Boris Rotenberg senior fastigheten där Långvik hotell finns. I Borgå Nikuviken nära Sköldvik oljeraffinaderi äger han en gammal sommarstuga i Svartbäck.

Boris Rotenberg har ägt ishockeylaget Jokerit och Helsingforsarenan. I dag är sonen Roman Rotenberg ännu kvar som delägare i bolaget bakom Helsingforsarenan.

Boris Rotenberg senior och Roman Rotenberg som har finländskt medborgarskap hamnade på USA:s sanktionslista i samband med annekteringen av Krimhalvön 2014. Nu efter Ukrainakriget har Boris Rotenberg också hamnat på Storbritanniens sanktionslista.

3–5. Ryska oligarker och affärsmän

En annan oligark är Igor Kesaev som i april 2020 köpte ön Kotasaari i Puumala. Andra ryska affärsmän är Dimitri Gorelov och Denis Fokin. Gorelov har en strandfastighet i Mäntlahti Fredrikshamn. Han är en av Rossija Banks ägare. Banken har länge varit på USA:s bojkottlista.

Denis Fokin är en placerare som bland annat investerat i finska semesterbyar. Han äger en tomt i Sibbo intill farleden till Nordsjö hamn.

6–7. Ryska staten i Porkala och Putins sommarstuga på Åland

Ryska federationen eller ryska staten äger också mark i Finland. På Porkala udd finns ett 17 hektar stort område. Fastigheten Gubbas används som rekreation för ryska ambassaden. Fågelvägen till Obbnäs garnison är 15 kilometer.

En karta som visar en fastighets placering när Obbnäs garnison.
Bild: Petter West / Yle

Ryska staten fick området via en bytesaffär med företaget Keskus-Sato Oy för över 40 år sedan.

Efter andra världskriget tvångsinlöstes två tomter i Saltvik på Åland till den dåvarande sovjetiska staten. Finland tvingades stifta lagar om att all tysk egendom skulle tillfalla den sovjetiska staten.

En karta som visar tre fastigheter i Saltvik, Åland.
Bild: Petter West / Yle

Solkulla gård och Kuggbölebergen ägdes av Anna-Greta Hagmark. Hon gifte sig före kriget med Albrecht Grüssner från Tyskland.

Solkulla pensionat i Saltvik, Åland som idag ägs av ryska federationen
Bildtext Solkulla pensionat håller på att förfalla.
Bild: Yle

Trots Anna-Gretas dubbla medborgarskap och äktenskapsförord gick det inte att rädda fastigheterna.

Familjen Grüssner, mamma Anna-Greta och fyra barn, vräktes från Solkulla. Mannen Albrecht hade förklarats försvunnen i kriget.

Fastigheten Kuggbölebergen delades upp i två fastigheter år 2010. Då spekulerades det i om president Vladimir Putin skulle bygga ett sommarresidens där. Men inget har hänt.

Familjen Grüssner har flera gånger varit i kontakt med ryska ambassaden för att få upprättelse. Landskapsregeringen har också försökt byta fastigheterna mot en annan strandtomt men varje gång fått avslag från det ryska konsulatet på Åland.

8. Ryska fastigheter vid marinens depå

I Skinnarvik på Kimitoön finns det två fastigheter som gränsar till Marinens depå. De styckades ut för över 20 år sedan till en ukrainsk affärsman som sedan sålde dem till en estnisk firma som ägs av en rysk medborgare.

Bakgrunden var en bytesaffär mellan Forststyrelsen och försvarsmakten. Marinen fick ett större skyddsområde från ett samfällt vattenområde runt holmar utanför marinens hamnar, mot att Forststyrelsen kunde få tomter till försäljning för att få pengar och mark för naturskyddsprogrammet Natura 2000.

Karta som visar fastigheter i Åbolands skärgård.
Bild: Petter West / Yle

9. Putins tidigare minister

År 2006 köpte Putins tidigare medieminister och rådgivare Mihail Lesin Kanervala eller Ljungheda herrgård i Finby, drygt 40 kilometer söder om Salo.

Det är Lesins bolag Prime Deck Ltd som äger fastigheterna. Bolaget är registrerat på de Brittiska Jungfruöarna.

Mihail Lesin var Putins rådgivare mellan åren 2004 till 2009. Men i november 2015 hittades han död på ett hotellrum i Washington. Enligt ryska medier dog han av en hjärtinfarkt. Men polisen i Washington säger att dödsorsaken var skadorna från ett fall, samt att Lesin hade konsumerat en hel del alkohol.

Mihail Lesin ägde också flera fastigheter i USA. Han var föremål för brottsutredningar, bland annat för penningtvätt.

Fastigheterna har länge varit till salu, också på ryska fastighetssajter.

10–11 Airiston helmi säljs ut

Ett känt fall är den ryska affärsmannen Pavel Melnikovs innehav av flera fastigheter i Åbolands skärgård. Han ägde Airiston helmi plus åtta andra fastigheter bland andra Säckilot. På två av dem, Ybbersnästomten och Säckilot lät han bygga helikopterplattor.

Hösten 2018 stormades huvudbyggnaden i Ybbersnäs av polisen, försvarsmakten, gränsbevakningen och skatteförvaltningen i en gemensam insats. Centralkriminalpolisen misstänker att personerna bakom Airiston Helmi tvättat pengar för flera miljoner euro och att de gjort sig skyldiga till grovt skattebedrägeri.

Förundersökningen av de ekonomiska brotten är nu färdig och har lämnats till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning. Utredningen gällande misstänkt penningtvätt pågår fortfarande.

Melnikovs bolag som äger fastigheterna försattes i likvidation. I dag har sex fastigheter bland annat huvudfastigheten i Ybbersnäs med helikopterplatta sålts till finländare. Men tre fastigheter har fortfarande inte avyttrats. En av dem är Säckilot.

Runt farleden in till Åbo finns det andra fastigheter som ägs av ryska medborgare. En som vi har upptäckt finns i Houtskär.

Vi har bara fått fram några fastigheter och deras ägoförhållanden som väcker en del frågor. Hur många de är går inte att uppskatta.

På kartan här nedan kan du se hur ryska medborgare köpt fastigheter i din kommun. Klicka på din kommun så ser om fastighetsköpen har ökat eller minskat under åren 2011–2021.

Det är framför allt fråga om sommarstugetomter och därför är östra Finland intressant för ryska medborgare.

Data saknas för de åländska kommunerna.

Varför skriver vi om det här?

De ryska fastighetsförvärven blir intressanta när köpen görs av oligarker och affärsmän. Då är det ofta fråga om flera fastigheter, som dessutom kan ligga nära strategiska platser. När det sedan byggs helikopterplattor ökar intresset och fastigheterna kan anses utgöra en säkerhetsrisk för landet.

Lagstiftningen i Finland har redan skärpts för köp av fastigheter av medborgare utanför EU. Liknande diskussioner har förts i Sverige efter att hamnar och fastigheter intill strategiska områden har köpts eller hyrts av ryska och kinesiska medborgare.