Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fennovoimas kärnkraftsprojekt avbryts – delägaren Åbo Energi förlorar 20 miljoner euro

Från 2022
Uppdaterad 03.03.2022 11:21.
Flygbild av byggområdet i Hanhikivi i Pyhäjoki. Flera stora byggnader står klara.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Fennovoimas kärnkraftsprojekt anses avbrutet både på nationell och kommunal nivå i Åbo till följd av Rysslands invasion i Ukraina. Åbo Energi har varit delägare i projektet sedan 2013.

Enligt statsminister Sanna Marins uttalande i Yles A-studio på tisdagen finns det inte någon fortsättning för projektet Fennovoima. Marin menar att Finland bör frigöra sig från att vara beroende av rysk energiproduktion så snabbt som möjligt.

Även näringsminister Mika Lintilä uttalade sig förra veckans torsdag om att han inte kommer att bevilja byggnadstillstånd för Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki.

34 procent av Fennovoima ägs av ett finländskt dotterbolag till ryska Rosatom. Rosatom är ett statsägt företag som hanterar såväl kärnenergin i Ryssland som det uran som används till kärnvapen.

Åbo energi förlorar 20 miljoner euro

Åbo stadsfullmäktige beslöt år 2013 att stadens energibolag, Åbo Energi, går med i Fennovoimas kärnkraftsprojekt.

De politiker Yle Åboland har talat svarar enhälligt att Åbo inte kan fortsätta med projektet, trots att staden ännu inte fått något skriftligt utlåtande angående saken.

– Jag tycker redan att Mika Lintiläs uttalande är en stark signal för alla aktörer inom Fennovoima att det avbryts och det tror jag att alla accepterar. Situationen i Ukraina är faktiskt mycket allvarlig, säger Ulla Achrén från Svenska Folkpartiet.

Staden äger cirka 3,7 procent av Fennovoimas huvudägare, Kraftaktiebolaget SF. Procentandelen innebär en investering på cirka 41 miljoner euro för Åbo stad. Åbo Energi har redan betalat 20 miljoner för projektet.

– Vi har förlorat 20 miljoner euro, något man måste konstatera att är ett faktum. Man kan alltid försöka sälja sina aktier men det har visat sig vara svårt för de städer och kommuner som velat sälja sina, eftersom det inte finns någon efterfrågan, säger Achrén.

en kvinna står i sitt gula kontor med gula kläder
Bildtext Ulla Achrén, SFP.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Enligt Achrén är den risk som Åbo stad tog då de gick med i Fennovoima tämligen liten.

– Vi äger cirka 3,7 procent. Den energimängd som vi skulle få rörde sig kring två procent, det är inte så betydande andel. Samtidigt så är det det skattebetalarnas pengar som skulle gå till projektet varav hälften nu redan betalats, säger hon.

Taru Pätäri från Socialdemokraterna påpekar att den betalda summan på 20 miljoner är bolaget Åbo Energis förlust, och menar att det därmed inte är en direkt förlust för stadens kassa.

– Trots det blir projektet en förlust, det behöver ändå inte förskönas.

Konsta Weber, fullmäktigeledamot för De Gröna i Åbo, säger att man som bäst reder ut hur Åbo ska gå tillväga för att lämna projektet. Han påpekar att det är viktigt att staden går grundligt igenom vad man kan göra och inte endast väntar på att saker faller på plats av sig självt.

Konsta Weber.
Bildtext Konsta Weber, De Gröna i Åbo.
Bild: Iina Heilala / Yle

Trots att det är svårt att göra sig av med sina aktier i bolaget, påpekar han att det är viktigt att staden lämnar projektet.

De Gröna motsatte sig starkt Fennovoimaprojektet redan från start. Weber säger att det ställningstagandet främst berodde på att det ryska statsägda bolaget Rosatom är en av ägarna i projektet.

Åbopolitiker kommenterar stadens roll i Fennovoima

5:38

Diskussion om artikeln