Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tionde klassen läggs ned i höst – Västra Nylands folkhögskola satsar på Slussen

Från 2022
teckning i skolklass
Bildtext Konstlinjen Create vid Västra Nylands folkhögskola har redan byggts upp så att den uppfyller kriterierna för utvidgad läroplikt. I höst startar den nya linjen Slussen.
Bild: Monica Slotte / Yle

Västra Nylands folkhögskola i Karis påverkas rätt lite av att den utvidgade läroplikten tas i fullt bruk i höst. Det koncept som skolan byggde upp för ett år sedan fortsätter och en ny linje startar.

Den så kallade Tian, alltså den tionde klassen, försvinner från Västra Nylands folkhögskola (VNF) och alla andra skolor i Finland, men i stället satsar VNF på en ny linje som går under namnet Slussen.

– Slussen är också en fortsättning på nian, en repetition av årskurs nio, förklarar rektor Henrik Grönroos.

Den enda förändringen jämfört med Tian är att VNF mister sin rätt att höja betygen från grundskolan, något som folkhögskolan ofta också gjort.

Det kommer ändå att vara möjligt för ungdomar som studerar på Slussen att höja betygen från årskurs nio. Men från och med i höst är det lärare vid Raseborgs stad som har befogenheten att höja dem.

– Vi gör det här i samarbete med Raseborgs stad, säger VNF:s rektor Henrik Grönroos.

Hur det ska gå till rent konkret, kan han däremot inte svara på i det här läget.

– Tian eller den tionde klassen har funnits sedan 1980-talet och det har varit viktigt att kunna erbjuda den här linjen, säger Henrik Grönroos och tillägger att det finns behov av en fortsättning, ett slags prepkurs för unga som gått ut grundskolan.

personer målar vägg och en står framför
Bildtext Rektor Henrik Grönroos var hösten 2021 nöjd över hur den då nya konstlinjen Create hade kommit igång. Linjen fortsätter i höst.
Bild: Monica Slotte / Yle

Den utvidgade läroplikten gäller för alla unga till och med att de fyller 18 år.

Redan i fjol byggde Västra Nylands folkhögskola upp en konstlinje som uppfyller de krav som ställs inom ramen för den utvidgade läroplikten.

– Konceptet Create fortsätter, det är ett folkhögskoleår för läropliktiga, säger Henrik Grönroos.

Konstlinjen består av olika konstämnen men också av en handfull obligatoriska ämnen, som till exempel matematik.

– Ett annat obligatoriskt ämne är aktivt medborgarskap, eller samhällslära, men här har vi kunnat kombinera samhälleliga fenomen med konst och ungdomarna har gjort affischer som de också har ställt ut, förklarar Henrik Grönroos.

Exempel på samhälleliga fenomen uttryckt i affischer är bland annat klimatfrågor, mobbning och att få vara den man är.

– De unga har fått uppmärksamma samhälleliga fenomen i deras vardag och verklighet, säger Henrik Grönroos vid Västra Nylands folkhögskola.

Diskussion om artikeln