Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu kan samkönade par få en kyrklig vigsel i Åbo Domkyrka – Kyrkoherde: "Åbo svenska församling ska vara en jämlik församling för samtliga medlemmar"

Från 2022
Åbo domkyrka på vintern.
Bildtext Nu får samkönade par viga sig i Åbo Domkyrka och S:t Marie kyrkan.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Nu får samkönade par viga sig i Åbo Domkyrka och S:t Marie kyrkan. Tidigare har vigslar av samkönade par ägt rum i kapell som inte tillhört den kyrkliga samfälligheten.

Sedan januari tillåter Åbo svenska församling vigsel av samkönade par i Åbo domkyrka. Nu kan samkönade par även gifta sig i S:t Marie kyrka.

Åbo svenska församling fattade redan 2017 beslutet om att tillåta kyrklig välsignelse av samkönade äktenskap i församlingshemmet Aurelia. Enligt kyrkoherde Mia Bäck, vid Åbo svenska församling, är det en stor sak att samkönade par nu också kan gifta sig i Åbo domkyrka.

– Det är en väldigt liten del av vår församling som detta berör, men för dem är det samtidigt en mycket viktigt fråga.

Hittills har församlingen inte fått någon förfrågan om en kyrklig vigsel av samkönade par.

Enligt Bäck har församlingen upplevt att tiden är mogen för ett beslut som detta. Församlingen kan inte fatta beslut om huruvida kyrkan ska viga samkönade par, men församlingsrådet kan i samband med kyrkoherden fatta beslut om användningen av församlingens lokaler.

– Vi har beslutat att det är möjligt för samkönade par att gifta sig i våra utrymmen, berättar Bäck.

Beslutet har varit offentligt redan en tid men församlingen har inte velat informera om ärendet förrän S:t Marie församling meddelade om sitt beslut.

Bakgrunden till det beslutet ligger i att församlingen ville gå ut med att öppna upp kyrkan först då Domkyrkoförsamlingen, till vilken Åbo domkyrka hör, haft tid att diskutera frågan.

– Den här nyheten kommer nog som en överraskning för församlingens medlemmar och hittills har den respons vi fått varit till största del positiv.

Församlingarna fattar beslut innan kyrkomötet

Det råder en diskussion i flera församlingar om man är beredd på förändringen och åsikterna är delade. I nuläget är det bara S:t Marie församling och Åbo svenska församling som tillåter kyrklig välsignelse av samkönade par i sina lokaler.

– Småningom kommer också andra församlingar i samfälligheten att diskutera den här frågan. Just nu bedömer jag att ungefär hälften av församlingarna kommer att öppna sina kyrkor för samkönade par, säger Bäck.

Frågan har blivit aktuell då många präster och andra som jobbar i kyrkan tycker att processen i kyrkomötet går långsamt. Kyrkomötet har hittills fattat beslut om att det inte är möjligt att välsigna eller viga samkönade par. Diskussionen om ämnet tas upp på kyrkomötet med jämna mellanrum.

– Många har varit frustrerade över att vi inte kunnat fatta ett positivt beslut i den här frågan. Eftersom det dröjer i kyrkomötet är man nu redo att fatta de beslut man har rätt till i församlingarna, berättar Bäck.

Maarian kirkko Turussa.
Bildtext Samkönade par kan få en kyrklig vigsel även i S:t Marie kyrka.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Då beslutet om att tillåta vigsel av samkönade par i Aurelia togs 2017 skulle Bäck ha velat avvakta beslutet. Hennes förslag var att följa den tid som det tar för kyrkomötet att fatta dessa beslut. Församlingsrådet ville att man ska kunna gifta sig i församlingshemmet Aurelia, vilket var en tydlig signal om var församlingen stod i frågan redan då.

– Själv har jag förstås inget emot det, jag tänkte bara att vi skulle avvakta med beslutet. Församlingsrådet vill att Åbo svenska församling ska vara en jämlik församling för samtliga medlemmar. Vi är nöjda med det beslut som vi har kunnat fatta, säger Bäck.

Åbo svenska församlings församlingsråd skulle enligt kyrkoherde Mia Bäck ha varit beredda att öppna upp kyrkorna redan tidigare.

– Vi har väntat och granskat läget bland de andra församlingarna, vi ville inte skapa konflikt mellan de andra församlingarna i Åbo. Vi på Åbo svenska församling ville genomföra processen i samma takt.

Kyrkoherde Mia Bäck utgår från att beslutet att öppna upp kyrkan för vigsel av samkönade par är något som församlingsmedlemmarna stöder.