Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors skyddsrum skyddar inte vid kris eftersom det snålats med renoveringar – politikerna stöder nu åtgärder med snabb tidtabell

Från 2022
Ingången till ett bergskydd, i förgrunden en skyddsrumsskylt.
Bildtext Bland annat Tegelbackens allmänna skyddsrum skulle behöva en grundlig renovering, som skulle kosta 2,3 miljoner euro.
Bild: Lukas Rusk / Yle

En del av Helsingfors skyddsrum är i så dåligt skick att de äventyrar säkerheten i kristid. Det här framgår ur stadens budget. Frågan diskuterades i fullmäktige på onsdagen, och nu får renoveringar med snabb tidtabell stöd från politikerna.

“Skyddsrummens ständigt ökande eftersatta underhåll äventyrar användningen av dem förutom under undantagsförhållanden också under vanliga förhållanden och ökar underhålls- och reparationskostnaderna för skyddsrummen med driftsutgifter.”

Den här här kryptiska anteckningen hittas i Helsingfors stads budget för fjolåret, 2021. I klartext betyder det här att skyddsrummen troligen inte fungerar som planerat i en krissituation.

Tidigare höjdes också röster som ifrågasatte om vi behöver så många skyddsrum

Silja Borgarsdóttir Sandelin

Utöver det nämns väldigt lite om skyddsrummen, förutom några siffror om vad till exempel renoveringen av Skillnadens skyddsrum kommer att kosta – 7,8 miljoner euro.

I årets budget finns en så gott som identisk formulering. Den största ändringen är att “äventyrar” bytts ut till “utmanar”.

Befolkningsskyddschef: ''Skyddsrummen kan inte användas i en krissituation"

Skyddsrummen som det hänvisas till är Helsingfors allmänna skyddsrum, dit vem som helst som befinner sig i staden vid en kris får ta skydd. Alla Helsingfors skyddsrum har sammanlagt plats för 900 000 personer. Största delen av platserna finns i så kallade fastighetsspecifika skyddsrum under bostadshus och kontor, som fastighetsägarna ansvarar för. De allmänna skyddsrummen står för knappa tjugo procent av den totala kapaciteten, uppger staden.

I praktiken ska kring 180 000 personer söka skydd i de allmänna skyddsrummen.

Vartiainen svarade inte på frågan, han tog inte ställning

Teija Makkonen (Sannf) om hennes fråga om skyddsrummen i Helsingforsfullmäktige

I oktober i fjol publicerade tidningen Helsingin uutiset en artikel, där Helsingfors räddningsverks befolkningsskyddschef Jari Markkanen berättar att många av de allmänna skyddsrummen inte fått någon grundlig renovering av kostnadsskäl.

Markkanen säger i intervjun att hans uppgifter baserar sig på en utredning av skyddsrummens skick som gjorts våren 2021. Svenska Yle har tagit del av utredningen.

Enligt utredningen finns det problem med generatorerna i skyddsrummen, vilket kan leda till att de blir helt utan elektricitet om den ordinarie strömförsörjningen inte fungerar. Då blir skyddsrummen helt mörka, och i värsta fall slutar luftkonditioneringen fungera.

Källargång med klistermärke som visar vårtåt skyddsrummet finns.
Bildtext Enligt befolkningsskyddschefen kan det vara att den gamla luftkonditioneringen inte längre fungerar.
Bild: Lukas Rusk / Yle

I vissa skyddsrum från 70-talet är luftkonditioneringens filtersystem föråldrade. Det betyder i praktiken att skyddsrummen inte skyddar från radioaktivt nedfall eller gaser.

Utredningen identifierar också mögelproblem och problem med orenheter i vattencisternerna.

– Det här leder till att skyddsrummen inte kan användas i en krissituation, utan befolkningen måste evakueras i stället, säger Markkanen till Helsingin uutiset.

Tre typer av skyddsrum i huvudstaden

Allmänna skyddsrum: Större skyddsrum där alla som befinner sig i Helsingfors kan ta skydd. Upprätthålls av staden. Några exempel är Hagnäs metrostation och Tegelbackens skyddsrum i Munkshöjden. Du hittar hela listan på Helsingfors karttjänst genom att aktivera lagret "Befolkningsskyddsrum".

Gemensamma skyddsrum: Större skyddsrum, som är till för boenden i specifika hus, eller de som jobbar för specifika företag eller anstalter. De här skyddsrummen har byggts då fastighetsägarna valt att bygga ett större rum tillsammans med andra fastigheter, i stället för att bygga ett skyddsrum i husets källarvåning.

Fastighetsspecifika skyddsrum: Mindre skyddsrum, där de som jobbar eller bor i en fastighet ska ta skydd. De finns oftast i fastighetens källarvåning. Lagen kräver att fastigheter på minst 1 200 kvadratmeter ska ha ett skyddsrum. Småhus och mindre fastigheter saknar skyddsrum. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet.

Förstärkt dörr till ett skyddsrum i en källare.
Bildtext Helsingfors allmänna skyddsrum har en kapacitet på cirka 180 000 personer.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Borgmästaren svarade inte på fråga om skyddsrum

– Helsingforsborna är oroliga kring var de ska ta skydd när de ser bilder från Ukraina där folk gömmer sig i metrotunnlar, säger Teija Makkonen (Sannf).

Makkonen ställde en fråga om skyddsrummen under Helsingforsfullmäktiges frågetimme på måndagen. Hon föreslog att de borde renoveras med snabb tidtabell, och att Helsingfors borde informera befolkningen om var deras närmaste skyddsrum finns.

En karta på Helsingfors allmänna skyddsrum.
Bildtext Här finns Helsingfors skyddsrum. Du hittar mer information på Helsingfors karttjänst.
Bild: Helsingfors karttjänst

– Information hittas på Helsingfors webbsidor, svarade borgmästare Juhana Vartiainen (Saml.), efter att han medgav att skyddsrummen behöver renoveras.

– Vartiainen svarade inte på frågan, han tog inte ställning. Det kändes som att staden inte vill göra folk oroliga genom att prata om skyddsrummen. På sociala medier har jag sett personer som frågar var deras 90-åriga mamma ska ta skydd i en kris: jag tycker att vi borde besvara deras frågor och lugna ner dem, säger Makkonen.

Motion om renovering på kommande

Sannfinländarna ville skriva in i skyddsrummens situation i stadsstrategin – men så gick det inte, säger Makkonen.

Hon säger att hon sannolikt ska göra en motion om renoveringen av skyddsrummen.

– Vi måste reagera innan något händer, vi kan inte börja fundera på det här när en kris redan pågår.

En bombsäker dörr med lås på.
Bildtext Tegelbackens skyddsrum behöver en grundlig renovering. Utrymmena är under lås och bom utanför kristid.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Hon får medhåll, med några om, från Amanda Pasanen (Gröna) och Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP).

– Jag tycker vi först ska utreda exakt vilka renoveringar som behövs, och sedan besluta om ytterligare finansiering för dem, säger Amanda Pasanen.

– En del utredningar har väl redan gjorts, vi vet att det handlar om luftkonditioneringen och strömförsörjningen. Vi måste också fundera på Helsingfors beredskap i övrigt: tillgång till mat, vatten, ström, våra digitala kanaler och så vidare, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Silja Borgarsdottir Sandelin, viceordförande för SFP
Bildtext Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP) säger att en snabb renovering av skyddsrummen är på sin plats.
Bild: Yle/Carmela Walder

"Svårt att investera när inget hot finns i sikte"

Varför har Helsingfors politiker underlåtit att renovera skyddsrummen, och endast låtit den oroliga formuleringen stå kvar i budgeten?

– Jag har inte själv varit med och tagit de besluten då det här är min första fullmäktigeperiod – men man kan väl konstatera att vi har en hel del fastigheter vars renoveringar skjutits upp. Politikerna har väl då haft goda skäl att prioritera andra saker i stället, säger Pasanen.

Amanda Pasanen
Bildtext Då man valt att skjuta upp skyddsrummens renoveringar har man säkert haft goda skäl, säger Amanda Pasanen (Gröna).
Bild: Salla Merikukka

– Det är svårt att motivera investeringar om man inte har ett hot i sikte, säger Makkonen.

Borgarsdóttir Sandelin medger att hon heller inte haft någon stark åsikt om skyddsrummens kondition innan.

– Förstås har jag tyckt att vi behöver skyddsrum, men det har inte varit min högsta prioritet. Tidigare höjdes också röster som ifrågasatte om vi behöver så många skyddsrum.