Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅUCS är först i Finland att ge coronapatienter syrgasbehandling hemma – programmet minskar trycket på vårdavdelningarna

Åbo universitetscentralsjukhus
Bildtext Projektet för med sig många fördelar. Risken för sjukhusinfektioner minskar, patienternas önskan att hemskrivas kan förverkligas utan att patienttryggheten äventyras och systemet medför besparingar.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbo universitetscentralsjukhus och Åbo stadssjukhus har varit de första i Finland att ta i bruk syrgasbehandling i hemmet med digital uppföljning på distans för coronapatienter.

Kriterierna för vilka patienter som skulle vara med i projektet var i början rätt stränga. Programmet omfattar syrgasbehandling hemma samt läkemedels- och injektionsbehandling.

Uppföljningen på distans sker med användning av en smarttelefonapplikation som kan kolla patientens symtom, puls, blodtryck och blodets syremättnad.

– Detta system är särskilt lämpligt för patienter vars hälsoläge är stabilt, som kan sköta sig på egen hand hemma och som kan kommunicera via systemet, berättar projektordföranden, lungläkaren Thijs Feuth.

Inledningsvis har tio patienter medverkat i projektet. Den första delen av projektet hör till ÅUCS lungavdelning. Avdelningen har nämligen stor erfarenhet av att sköta patienter som insjuknat i covid-19.

I projektets andra del kommer specialsjukvården och primärhälsovården med för att i samarbete sköta om patientens vård och säkerhet. Förutom infektions- och lungavdelningarna vid ÅUCS deltar också Åbo stadssjukhus, Åbo stads hemvård och Åbo stads hemsjukhus i projektet.

Positiva erfarenheter

Projektet startade i mitten av januari och de första erfarenheterna av systemet kom in redan efter två veckor av hemsjukhusarbetet.

– Patienterna har varit synnerligen nöjda – det blir ju möjligt med tidigare hemskrivning från sjukhuset, säger Feuth. Patienternas säkerhetskänsla stärks särskilt mycket av att uppföljningen på distans sker med täta intervall.

En av patienterna som deltar i projektet är 73-årige Raimo från Åbo. Han insjuknade allvarligt i covid-19 och låg på intensiven. Efter intensivvårdsperioden fortsatte vården på lungavdelningen.

– Det har varit mycket lätt och känts bra att använda syreberikaren. Jag har klarat mig riktigt bra hemma, då min dotter har skött om att jag får mat.

Raimo berättar att han är kopplad till syreberikaren med en tio meter lång slang, vilket betyder att han kan röra sig relativt fritt hemma. Under den senaste tiden har Raimo behövt syreberikaren cirka tio timmar i dygnet, nästan uteslutande nattetid.

– Dagtid har jag redan klarat mig utan syreberikare. Jag har fördrivit tiden med att följa med siffrorna på mätaren och de har – tack och lov – hela tiden gått mot det bättre, säger Raimo.

Varför sköta corona hemma?

Det är svårt att förutse hur coronapandemin utvecklas och det gör att vårdenheterna ofta är överbelastade eller hotas av att bli överbelastade.

Sjukhusvården för coronapatienterna kan dra ut på tiden, om återhämtningen efter ett kritiskt skede sker långsamt och om patientens behov av tilläggssyre fortsätter längre än väntat.

– I sådana fall kan patienten tryggt hemskrivas tidigare tack vare syrgasbehandling i hemmet och distansuppföljning av behandlingen, säger Feuth.

Samtidigt förbättras hälsovårdens kapacitet då arbetsbelastningen på vårdavdelningarna minskar. Ytterligare fördelar finns också.

Risken för sjukhusinfektioner minskar, patienternas önskan att hemskrivas kan förverkligas utan att patienttryggheten äventyras och systemet medför besparingar.