Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Högre skorstenar på Toppå biogasanläggning ska minska dålig lukt i området

Från 2022
Toppå biogasanläggning.
Bildtext Biogasanläggningen i Toppå ligger inom området för Toppå avfallscentral.
Bild: Gasum

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ändrat Gasum Oy:s miljötillstånd för Toppå biogasanläggning efter att invånarna i området har klagat till regionförvaltningsverket på dålig lukt.

Luktolägenheter i omgivningen av Toppå biogasanläggning har varit ett problem dem som bor i närheten av anläggningen. Invånarna krävde därför att miljötillståndet för anläggningen ändras. De ville även att miljötillståndet för anläggningen skulle avslås och att anläggningen skulle stängas helt och hållet, men regionförvaltningsverket avslog de här kraven.

I praktiken innebär förändringen i miljötillståndet att anläggningen måste höja skorstenarna för avgaserna och ändra gränsvärdena för avgasernas lukthalt. Dessutom har man fastställt ett gränsvärde för den högsta tillåtna lukthalten på bostadsfastigheternas gårdar. På så sätt förebygger man oskälig lukt.

Gasum Oy ska också göra om luktmodelleringen så att den beaktar skorstenarnas nya höjd.

Regionförvaltningsverket har i sitt beslut bedömt att luktolägenheterna effektivt kan förebyggas genom att minska luktbelastningen som leds ut i luften och genom att leda avgaserna ut i luften från allt högre skorstenar. På så sätt förhindrar man att luktämnena sprids till bostadsområden i närheten.

Diskussion om artikeln