Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsstyrelse ger understöd till Raseborgsfestivalen - stadsdirektören tog över frågan

Tusentals människor på den första Raseborgsfestivalen i juni 2019.
Bildtext Raseborgsfestivalen ordnas i Karis i början av juli (1-2.7). (Arkivbild)
Bild: Raseborgsfestivalen

Raseborgs stad beviljar pengar till stöd för Raseborgsfestivalen. Staden beviljar ändå bara hälften av den summa arrangörerna hade önskat sig.

Det var i början av februari som kultur- och fritidsnämnden beslöt att inte anhålla om att stadsstyrelsen beviljar medel för ett marknadsföringssamarbete med Raseborgsfestivalen. Förslaget till nämnden var att anhålla om pengar, men det ändrades efter att Werner Orre (SFP) föreslog att man inte skulle anhålla om pengar. Nämnden var enhällig i sitt beslut.

Werner Orre förklarar det med att det egentligen inte var kultur- och fritidsnämndens sak att besluta om att anhålla om pengar.

Han räknar upp ytterligare en orsak till att han föreslog att nämnden inte skulle anhålla om pengar:

– Den här konserten ordnas av en kommersiell aktör som inte är från orten och om den här arrangören får understöd så borde även andra få stöd i jämlikhetens namn.

Beviljar halva summan

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist beslöt att ta över ärendet och på stadsstyrelsens möte den 28 februari beslöt styrelsen att godkänna avtalet om marknadsföringssamarbete. Styrelsen beviljade en summa på 10 000 euro.

En sänkning av hyran ska behandlas av tekniska sektorn.

Det var arrangörerna Nordic Live Productions som föreslog ett marknadsföringssamarbete med Raseborgs stad. Arrangören önskade en summa på 20 000 euro och hyresfrihet för festivalområdet.

Vid festivalen 2021 fick festivalarrangörerna hyran nedsatt med 50 procent, vilket kunde vara skäligt för årets festival, konstateras det i beredningstexten till stadsstyrelsen möte. Hyran hör alltså till tekniska sektorn.

Raseborgsfestiavlen ordnas i Bulevardparken i Karis 1-2.7.

Diskussion om artikeln