Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fortum söker förlängning för kärnkraftverket i Lovisa – ett ja betyder investering på en miljard utan beroende av rysk teknik

Från 2022
Lovisa kärnkraftverk. Två runda reaktorbyggnader invid havet. Det är snö på marken.
Bildtext Vid Fortum tror man att reaktorerna på Hästholmen har kapacitet att producera el till 2050.
Bild: Lone Widestam / Yle

Fortum söker fortsatt driftstillstånd för båda reaktorerna på Hästholmen till utgången av 2050. Divisionschef Simon-Erik Ollus tror att kärnkraftverket fyller alla kriterier och att energiformen också är accepterad i samhället.

Energiföretaget Fortum har evaluerat verksamheten på Hästholmen och igår kväll var tiden inne för företagets styrelse att besluta att de söker nytt driftstillstånd till 2050 för båda reaktorerna.

– Vi har haft en process på gång i flera år där vi har evaluerat alternativen för Lovisas framtid när de nuvarande driftstillstånden tar slut, säger Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums kraft­pro­duktion.

I två av alternativen skulle kärnkraftverket avvecklas när den nuvarande driftsperioden är slut, i det tredje skulle reaktorerna få 20 år tilläggstid.

Ollus är chef för Generation-divisionen med ansvar för Fortums nordiska kraftproduktion, som innebär kärn-, vatten- och vindkraft.

Han uppger att det positiva beslutet fattades efter en gedigen analys av kraftverkets teknik och säkerhet.

Fortumin johtaja Simon-Erik Ollus, pääkonttorin edessä Espoon Keilaniemessä. Asusteina valkonen kauluspaita, harmaa puvun takki ja silmälasit. On syksyinen pilvinen päivä ja taustalla puiden lehdet ovat keltaisia.
Bildtext Simon-Erik Ollus har arbetat med energifrågor vid Fortum sedan 2009. Arkivbild.
Bild: Retu Liikanen / Yle

– Vi har också tittat mycket på den kommersiella delen, att det finns en ekonomisk logik att fortsätta kraftverket och vi har tittat på acceptansen och den politiska atmosfären. För oss är det viktigt att kärnkraft ses som en del av energimixen, säger Ollus.

Vid Fortum konstaterade man att det finns stöd i alla dessa element, vilket samtidigt betyder både möjlighet och vilja att fortsätta driften till 2050.

Ansökan lämnas in till Arbets- och näringsministeriet under mars månad och ett svar väntas tidigast om cirka nio månader.

En del av klimatstrategin

Ollus konstaterar att den finska klimat- och energistrategin baserar sig på att kärnkraften har en viktig roll och även i scenarierna har regeringen tänkt att driften i Lovisa ska fortsätta efter de nuvarande tillstånden.

– Om vi i ansökan uppfyller alla de krav som regeringen och strålsäkerhetsmyndigheten ställer på sådan här verksamhet, så hoppas och önskar vi att regeringen ger sitt stöd för fortsatt drift i Lovisa. Jag antar, hoppas och tror att det finns politisk vilja för det, säger Ollus.

Simulatorn vid Lovisa kärnkraftverk
Bildtext Kärnkraftsverket är i huvudsak byggt av västerländska och finländska ingejörer. Arkivbild.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

Företaget har investerat 325 miljoner euro i kärnkraftverket under de senaste fem åren. Om det blir en fortsättning innebär det ytterligare investeringar på en miljard fram till 2050 med olika uppgraderingar längs vägen.

– Du måste med jämna mellanrum förnya en del av utrustningen. Kraftverket är redan 40 år gammalt och vi har investerat i det hela tiden. Senaste stora förändringen var automationssystemen. Det finns en del komponenter som måste bytas ut när vi förlänger driften. Det är dit pengarna går, säger Ollus.

Fortsatt drift utan rysk teknik

Reaktorerna producerar årligen cirka åtta terawattimmar el per år, vilket motsvarar tio procent av all elproduktion i Finland. Med fortsatt tillstånd väntar företaget att de producerar 170 terawattimmar el fram till 2050.

Förnyelser och uppgraderingar kan göras utan rysk teknik då kärnkraftverket i Lovisa rätt långt är byggt med västerländsk och finsk ingenjörskunskap.

– Reaktorkärlen kommer från Ryssland men en stor del av automationen och övrig teknik byggdes av finska och västerländska bolag. Vi har en stark egen ingenjörskompetens när vi upprätthåller och utvecklar kraftverket så på så sätt är vi inte beroende av rysk teknik när vi driver verksamheten vidare till 2050, säger Simon-Erik Ollus.

Ollus hoppas och tror att samarbetet med Lovisa stad också i fortsättningen kommer att fortsätta vara gott då flera ur energiföretagets personal dessutom bor i staden.

En medelålders man i jacka står i solskenet utanför stadshuset i Lovisa.
Bildtext Jan D. Oker-Blom tror på strategin att utveckla kärnkraften på orter där den redan finns.
Bild: Lone Widestam / Yle

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är nöjd över företagets beslut att ansökan om fortsatt driftstillstånd.

– Min spontana reaktion är mycket positiv och jag är glad över att de kommit till det här beslutet. Det var det enda logiska och har inte blivit mindre så under den senaste tiden. Det är ett beslut som stöder Finlands självförsörjningsgrad och det är säkerhetspolitiskt viktigt, säger Oker-Blom.

Oker-Blom poängterar att det också är ett viktigt beslut i strategin för att förebygga klimatförändringen med energiformer som minskar koldioxidutsläppen.

– Med tanke på den infrastruktur som nu finns och är i gott skick så är det allra fiffigast att fortsätta utveckla och kanske utvidga på sådana orter där man redan har kärnkraft. Det finns få om några andra energiformer som är mera kostnadseffektiva än befintlig kärnkraft och kärnkraftsorter, säger Oker-Blom.

För stadens del räknar man med att antalet arbetsplatser som energiföretaget redan upprätthållit fortsätter och troligen ökar under en period när kraftverket uppgraderas.

– Det finns gott om jobb i Lovisa en mycket lång tid framöver åtminstone inom det här segmentet och det är viktigt, säger Oker-Blom.

Diskussion om artikeln