Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen presenterade sin klimatlag – utsläppen ska minska med 90 procent fram till år 2050

Från 2022
En mörkhårig kvinna framför en stor bildskärm.
Bildtext Klimatlagen är Finlands mest framträdande klimatbeslut med högst inverkan, sade miljö-och klimatminister Emma Kari då hon presenterade den nya klimatlagen.
Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Regeringens förslag till ny klimatlag är nu klar. Klimatlagen är ett verktyg med vilket regeringen ska nå Finlands mål om klimatneutralitet år 2035 samt klimatmålen på internationell och EU-nivå.

– Finlands mål att bygga upp en fossilfri välfärdsstat hänför sig inte bara till klimatkrisen utan också till säkerhetspolitiken. Ju snabbare vi blir oberoende av fossila bränslen, desto bättre är det för klimatet och för säkerheten i Finland och hela Europa, säger miljö- och klimatminister Emma Kari (Gröna).

Den nuvarande klimatlagen trädde i kraft 2015. Målet i den nya lagen är att minska utsläppen med 60 procent till 2030, med 80 procent till 2040 och med 90 procent till 2050.

I den nya lagen finns också bestämmelser om olika klimatpolitiska planer, och lagen utvidgas till att gälla markanvändningssektorn. Till lagen fogas också ett mål att stärka kolsänkorna.

– Klimatlagen är regeringens mest framträdande klimatbeslut med störst inverkan. Den säkerställer att målet om klimatneutralitet 2035 bevaras och att klimatarbetet fortsätter över valperioderna. Klimatlagen ger också företagen en stark signal om att det lönar sig att investera i rena lösningar i Finland, säger Emma Kari.

I beredningen av lagen har man särskilt beaktat grupper som är sårbara för klimatförändringar, exempelvis samer, eftersom klimatförändringarna framskrider snabbare på de nordliga breddgraderna. Samernas näringar och kultur är särskilt sårbara för klimatförändringar, säger Kari.

En illustration av skorstenspipor som släpper ut rök och ett grönt fält, med texten Klimatkollen.

Klimatkollen – så ska Finland uppnå klimatneutralitet

Allt du behöver veta om Finlands kamp mot klimatförändring.