Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Det kan bli miljoner krigsflyktingar – nu ska flyende från Ukraina ges tillfälligt uppehållstillstånd inom EU

Uppdaterad 04.03.2022 07:51.
Sotilas ja vanhus Slovakiassa.
Bildtext En slovakisk soldat hjälper en ukrainsk kvinna över gränsen till Slovakien.
Bild: Peter Lazar / AFP

Krigsflyktingarna från Ukraina behöver inte gå igenom utdragna asylprocesser, utan ska omedelbart få ett tillfälligt uppehållstillstånd på EU:s område. Unionens inrikesministrar fattade det historiska beslutet enhälligt.

BRYSSEL De flyende ukrainarna är nu så många – och enligt FN:s uppskattning kan de bli upp till fem miljoner – att det behövs snabba tag för att underlätta deras situation, menar man från EU-håll.

Hittills har de flesta krigsflyktingarna tagit sig till släktingar och vänner i grannländerna, men kommissionären för inrikesfrågor Ylva Johansson sa tidigare i veckan att följande flyktingvåg sannolikt kommer att bestå av människor som inte kan ta sig till släktingar och därmed är ännu mer sårbara.

Det är Ukrainas grannar Polen, Rumänien, Slovakien, Ungern och Moldavien, som inte är EU-medlem, som har fått bära den största flyktingbördan.

Uppehållstillstånd på mellan ett och tre år

Det så kallade massflyktsdirektivet skapades efter krigen i det forna Jugoslavien, men trots att det redan har över tjugo år på nacken har det aldrig använts.

När det nu aktiveras innebär det att alla som flyr kriget i Ukraina kommer att få tillfälligt uppehållstillstånd på ett år, med en möjlighet till förlängning på ytterligare två år beroende på den fortsatta utvecklingen i det krigshärjade landet.

Då krigsflyktingarna slipper asylprövningen betyder det att de genast kan söka arbete och bostad på tillflyktsorten inom EU, och de har också bland annat rätt till statliga understöd.

Ukrainska flyktingar på en nödinkvartering i en skola i Tiszabecs, Ungern den 28 februari 2022.
Bildtext Ukrainska flyktingar i en tillfällig mottagningscentral i östra Ungern den 28.2.2022.
Bild: Lehtikuva

Ungern hade invändningar

Det var kommissionen som hade föreslagit en aktivering av direktivet, och nu behövdes ett politiskt beslut från EU:s inrikesministrar.

Trots att man efter tidigare diskussioner hade intygat om att det fanns en stor enighet att aktivera direktivet, var Ungern i dag av annan åsikt.

Enligt den ungerska synen finns det redan klara asylregler och landet sade sig vara beredd att ge flyktingstatus till alla som flyr Ukraina.

Finlands inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna) sa på en presskonferens efter mötet att beslutet att aktivera direktivet om tillfälligt skydd ändå fattades enhälligt.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen.
Bildtext Finlands inrikesminister Krista Mikkonen deltog i mötet i Bryssel
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Hittills få asylansökningar

Trots det stora antalet ukrainska krigsflyktingar är det enligt Mikkonen fortfarande rätt få som har ansökt om asyl inom EU.

De nuvarande reglerna ger ukrainare som har biometriska pass rätt att vistas på EU:s område utan visum i 90 dagar, och det är en delorsak till att ansökningarna är så få.

För Finlands del torde det för tillfället röra sig om ett par hundra asylansökningar, säger Mikkonen, och en del är från ukrainare som redan vistades i Finland innan kriget bröt ut.

Det färska EU-beslutet kommer sannolikt att betyda att fler ukrainare också söker sig till Finland, konstaterar inrikesministern.