Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Politikerna söker enighet om säkerhetsläget och Nato

Från 2022
Uppdaterad 03.03.2022 22:02.
Ukrainas ambassadör får applåder från stående riksdagsledamöter i plenisalen
Bildtext Ukrainas ambassadör i Finland stående på diplomatläktaren fick applåder från riksdagsledamöterna på torsdagen.
Bild: Lehtikuva

President Niinistös hastigt påkomna resa till USA möts av entusiasm bland många politiker i riksdagen. Presidentens uppmaning att hålla huvudet kallt får också beröm. Endel partiledare anser det räcker med en gemensam lägesbild, slutsatserna kan bli olika.

Riksdagen surrade av prat om Ukraina och Nato-frågor på torsdagen, både utanför och i plenisalen. Ukrainas ambassadör i Finland Olga Dibrova besökte riksdagen. Hon hyllades med dubbla applåder när hon besökte diplomatläktaren tillsammans med ordföranden för riksdagens Ukrainagruppens Peter Östman. Frågetimmen handlade helt och hållet om Ukraina, med många frågor om privatpersoners hjälpmöjligheter.

Ute i riksssalen gav partiledarna intervjuer.

– Allt förändrades när Putin på ett kriminellt sätt angrep det självständiga landet Ukraina och dess folk. Allt det vi har byggt vår utrikes- och säkerhetspolitik på har nu slutat existera. Det är en farlig förändring för Finland och tvingar oss att dra våra slutsatser, sa Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Den socialdemokratiska veteranpolitiken, tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja, håller med.

– Det samarbetsbaserade systemet som bygger på förtroende är skrotat för en ganska lång tid. I stället måste vi fungera i en osäker upprustningsbaserad miljö. Det kan bli en långvarig förändring.

Partiledarna träffade president Niinistö för att diskutera läget i Ukraina

1:58

Men Tuomioja anser att det ändå är i allas intressen att återvända till samarbetet, även om det inte just nu finns förutsättningar. Varken Orpo eller Tuomioja tror på något direkt hot mot Finland just nu.

– Men vår omgivning har förändrats på en vecka. När det nu finns trupper på ett visst håll i Europa kan vi inte längre vara säkra på var de finns senare, säger Orpo.

Varnar Ryssland Finland för Nato?

Samlingspartiet har länge talat för ett finländskt Nato-medlemskap. Ordförande Petteri Orpo vill inte svara på frågor om tidtabell eller procedur. Det behövs åtminstone en bred majoritet i riksdagen, som redan börjar finnas bland finländarna.

Medlemskapet förutsätter ett eget beslut. Orpo räknar inte med att Finland blir inbjudet i Nato, som en del finländare hoppas på. Försvarsalliansen känner inte någon sådan procedur.

Tuomioja anser inte någon inbjudan trolig. Det finns inget sådant i regler eller verklighet. Men allt kan förstås hända i politiken.

Men det låter också oklokt, säger Erkki Tuomioja, initiativet måste komma från oss. Men allt det här måste utredas.

De finländska debattörerna har under de senaste dagarna försökt utreda om det finns några nya varningar från Ryssland om militära åtgärder mot Finland - eller Sverige - vid ett eventuellt Nato-medlemskap.

Det finns det inte, enligt utrikesutskottets vice ordförande Erkki Tuomioja. Uppgifterna som cirkulerar bygger på gammal, missförstådd information. Men det säger kanske något om situationen just nu. Man fastnar vid sådant här och sprider falsk information och rädslor, sa Tuomioja.

Finland skulle bli fiendegräns

Det blir inga snabba förändringar, om man får tro Erkki Tuomioja. Tidsramen är åtminstone några månader, säger han.

– Det är ju inte en sak som går förbi. Vi har hela tiden betonat att Finland som suveränt land när som helst kan avstå från alliansfriheten och ansluta oss till Nato, om vi ser det som en fördel, betonar Tuomioja.

Det som Finland måste utreda och bestämma är hur vi bäst tryggar Finlands säkerhet och välstånd, och inte råkar i en militär konflikt.

– Om vi var Nato-medlemmar skulle ryssarna förstås betrakta oss som en fiendegräns, även om vi vet att Nato varken kan eller vill hota eller angripa Ryssland.

– Alla beslut som tas i utrikes- och säkerhetspolitiken måste alltid beakta att Ryssland är vår närmaste granne. Men i det här fallet handlar det om Finlands självständighet. Då fattar vi besluten själva utgående från egna premisser, säger Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo. Han efterlyser nu en lugn, kylig beräkning och analys, samt enighet efter beslutet.

Eget försvar fortfarande nödvändigt

Oberoende av NATO-anknytning måste Finland nu satsa på ett trovärdigt försvar. Det finländska försvaret är i gott skick. Det har satsats ganska mycket på det, även om mycket säkert ännu kan förbättras, enligt Erkki Tuomioja.

– I förhållande till vårt lands storlek är försvaret tillräckligt och vi har ett fungerande nätverk av samarbetskontakter, bland annat med Nato.

Det viktigaste samarbetslandet är Sverige som också har ett egenintresse att garantera att Finland förblir orört.

I riksdagens frågetimme på torsdagen kom också frågan om försvarets ekonomiska behov upp. Minister Antti Kaikkonen (C) konstaterade att Finland inte har rustat ner lika mycket som många andra länder i Europa, men att det nog finns behov.

Eftersom det tycks finnas en bred enighet i riksdagen lovade han förslag om höjda anslag ännu under våren. Samlingspartiet har gett sitt stöd.

USA-besöket: "Alla förstår hur viktigt det är nu"

– Det är värdefullt att republikens president som leder utrikespolitiken är igång och möter USA:s president. Vi förstår alla hur viktigt det är i denna situation och diskussionerna är viktiga.

Det är ganska självklart att man i diskussionerna talar om Finlands säkerhet, Europas säkerhet och frågor i anslutning till det, enligt Orpo.

Tuomioja brukar vara kyligare inställd till Vita huset. Han tror att presidenterna har viktigare samtalsämnen på agendan än Finlands Natoanslutning. Men frågan kommer säkert upp i samband med journalisternas frågor, tillägger Tuomioja.

Också SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd med att Finlands president besöker presidenten i Vita huset. Hon blev lika överraskad som alla andra när nyheten kom vid lunchtid på torsdagen.

Henriksson: "Finland behöver goda relationer nu"

– Det är ju jättebra. Finland behöver hålla goda relationer nu till USA och naturligtvis EU, Storbritannien och inte minst våra nordiska grannar, säger Anna-Maja Henriksson.

Det är mycket bra att vår president besöker presidenten i Vita huset. I synnerhet nu när grunderna för stabila relationer till Ryssland har raserats. Förtroendet har fått en sådan smäll att det är allt skäl att tänka till, säger Anna-Maja Henriksson.

Varken SFP-ordföranden eller de övriga partiledarna vill säga så mycket om sitt möte med presidenten på onsdagen. Hans pressmeddelande ska tydligen inte heller uttolkas. Där finns oklara passager om det gemensamma ansvaret eller den noggranna utredningen om framtiden, före ett Natobeslut, som inte alls nämns i pressmeddelandet.

Det är åtminstone viktigt med en gemensam lägesbild och en grundlig analys av positiva och negativa konsekvenser. Sedan kan slutsatserna bli olika, anser partiledarna.