Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pernåföräldrar hoppfulla – Lovisa utreder om daghemmet Lekgården skulle kunna öppnas på nytt

Från 2022
Jannica Ruusunen står på sin gård, i bakgrunden syns en gunga och klätterställning.
Bildtext Jannica Ruusunen hoppas att Lekgården skulle öppna igen. Förutom att deras son får kortare väg till dagis kan det locka nya invånare till byn.
Bild: Hanna Othman / Yle

Lekgården har varit stängt i ett och ett halvt år, men utrymmesbrist på Lovisadagisarna har aktualiserat frågan igen: Borde Pernå kyrkoby ha ett eget daghem?

Lovisa stad har bjudit in föräldrar som har barn i Forsby daghem och på centrumområdet att svara på en enkät om att öppna daghemmet Lekgården på nytt.

Daghemmet stängdes hösten 2020, men en fullmäktigemotion kräver nu att staden ska undersöka om dagiset som låg i Pernå kyrkoby skulle kunna öppna igen.

Jannica Ruusunens familj bor i Pernå kyrkoby och de skulle gärna se att Lekgården skulle återuppstå. Som det är nu så kör de treåriga Felix dagligen till och från Forsby daghem.

– Vi pratar om nästan 12 000 kilometer i året, och i och med det höga priset på bensin om 120 euro i månaden, räknar hon upp.

Gården på daghemmet Lekgården i Pernå, snötäckt.
Bildtext Lekgården ligger i centralt i Pernå kyrkoby, intill den gamla kommungården.
Bild: Hanna Othman / Yle

Familjen flyttade till Pernå från Esbo 2018. En av de viktigaste orsakerna till att de valde Pernå kyrkoby var att det fanns ett dagis och en skola i byn, men sedan dess har båda stängts.

Just nu distansjobbar både Ruusunen och hennes man hemma, så de kör 13 kilometer till Forsby på morgonen och sedan tillbaka till Pernå. På eftermiddagen gör de samma sak igen. Lekgården låg 2,5 kilometer från deras hem.

– Min son njöt väldigt mycket av att vara i Lekgården och han pratar fortfarande ibland om "det röda dagiset", säger Ruusunen.

Hon säger att hon var besviken och arg över beslutet att stänga dagiset då det kom under våren 2020.

– Jag ser hopp i den här enkäten. Jag hoppas beslutsfattarna tänker ordentligt på saken den här gången innan de fattar förhastade beslut.

Stadsfullmäktige bestämmer sist och slutligen

Sofia Hoff är chef för småbarnspedagogiken i Lovisa och säger att de behandlar motionen med största allvar, och att enkäten inte är något som de gör bara för syns skull.

– Vi vill kartlägga hur familjerna på området tänker. Lekgårdens stängning har diskuterats alltid nu och då ända sedan beslutet fattades så nog vill vi på allvar utreda det här alternativet, säger Hoff.

Utredningen betyder ännu inte att dagiset kommer att öppna. Samtidigt utreds också möjligheten att åter ta den tidigare daghemsbyggnaden på Lekgränden i bruk.

– Om dagiset skulle återupptas så är det likvärdigt med att grunda ny verksamhet. Det är helt andra bestämmelser som gäller nuförtiden än då Lekgården grundades på Pernå kommuns tid så vi undersöker saken tillsammans med hälsomyndigheterna.

Daghemmet Lekgården är en röd byggnad med vita fönster och knutar.
Bildtext Den gamla röda byggnaden togs i användning då Pernå ännu var en egen kommun. Det fanns två barngrupper i dagiset innan den stängdes.
Bild: Hanna Othman / Yle

Sist och slutligen är det beslutsfattarna som bestämmer om daghemmets öde, men Sofia Hoff säger att det skulle krävas tillräckligt med barn för att fylla åtminstone två daghemsgrupper för att det skulle vara lönt att öppna på nytt.

Det skulle vara bra att ha en grupp för 0- till 3-åringar och en för 3- till 5-åringar för att försäkra att ingen behöver byta daghem. Då kan man också försäkra en ändamålsenligt planerad pedagogik för alla barn, enligt Hoff.

I ett väldigt litet daghem är personalen också mera sårbar om någon blir sjuk.

Just nu är daghemmen i Lovisa mycket fulla. Hoff är inte helt säker på att öppna Lekgården är just det som skulle hjälpa läget.

– Vi måste ha servicen där den behövs. Just nu är trycket på centrumområdet och Forsby. Lekgården skulle till en viss del hjälpa med trycket på Forsby men det svarar inte på alla våra behov.

Mobiltelefon med bild av en enkät.
Bildtext Enkäten som föräldrarna ska svara på är kort och koncis: en ja/nej-fråga och möjlighet till kort förklaring.
Bild: Hanna Othman / Yle

Hon påminner också om att det inte är en gratislösning att öppna Lekgården. Bara utredningen är klar så finns det förhoppningsvis fler svar.

Fler dagisplatser välkomnar Sofia Hoff definitivt. Och det är på gång i och med att staden utvidgar i Fredsby i centrum.

Och så vill hon ännu lyfta upp att de just nu har stora kullar som till hösten går vidare till förskolan. Från och med augusti är läget redan ett annat.

En trend som ändå märks nu är att barnen börjar dagis tidigare, och så har Lovisa också en viss inflyttning som är svårare att förutspå.