Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Direktören för Västra Nylands välfärdsområde ska ha en utmärkt finska och en god svenska

En sjukskötare och en läkare fotograferade bakifrån medan de går i en sjukhuskorridor.
Bildtext Välfärdsområdet ska ansvara för det som skötts av hälsovårdscentralerna, den specialiserade sjukvården, den offentliga tandvården, barnrådgivningen, familjerådgivningen och mental- och missbrukarvården.
Bild: Alamy / All Over Press

Direktören för det nya välfärdsområdet ska kunna både finska och svenska, ha en högre högskoleexemen och ha en god ledarförmåga. Det blir klart i ett förslag som välfärdsområdesfullmäktige ska klubba igenom i kväll (7.3).

De 79 politiker som blev invalda i valet den 23 januari möts nu officiellt för första gången. Politikerna ska bland annat ta beslut om att inrätta en tjänst som välfärdområdesdirektör och slå fast behörighetskraven.

Enligt nuvarande plan blir det sedan välfärdområdesstyrelsen som i rask takt ska se till att arbetet med att hitta en direktör kommer igång.

Förslaget är att ansökningstiden är minst 14 kalenderdagar. Direktören för välfärdsområdet kan väljas tills vidare eller för viss tid.

När det gäller språkkunskaper är förslaget att direktören ska ha utmärkta kunskaper i finska och goda kunskaper i svenska. Dessutom ska hen ha "förtrogenhet med välfärdområdets verksamhetsmiljö samt i praktiken visad ledningsförmåga och ledningserfarenhet".

Har knappt ett år för förberedelser

På samma möte den 7 mars ska fullmäktige godkänna förvaltningsstadgan. Politikerna tar också beslut om de olika politiska organen och slår fast vem som ska sitta i de olika nämnderna och i styrelsen. Det här handlar mest om en formalitet som redan tidigare planerats noggrant.

Förslagen som presenteras till fullmäktige har förberetts av ett tillfälligt beredningsorgan för välfärdområdet.

Politikerna och tjänstemännen har lite under ett år på sig att köra i gång verksamheten så att social- och hälsovården från och med år 2023 kan överföras från kommunerna till välfärdsområdet.

Diskussion om artikeln