Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Utländska städare får ofta jobba hårt för usel lön i finländska hem

Diskmaskin
Bildtext Risk för att utländska städare utnyttjas i hemmen.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Det finns stora brister i hur hushåll som anlitar utländsk arbetskraft sköter sina förpliktelser. Ofta saknas skriftliga arbetstider och de anställda löper risk att falla offer för arbetsrelaterat utnyttjande.

Det här visar fjolårets övervakning från arbetarskyddsmyndighetens sida.

Utredningen visar att över hälften av de granskade hushållen inte hade gett arbetstagaren hens arbetsskiften skriftligt. Det handlar för det mesta om städjobb som utförs i hemmen.

Oklart när arbetsskiften börjar och slutar

Arbetsgivaren hade alltså inte skriftligen delgett arbetstagaren tidpunkterna för arbetsskiftets början och slut och när lunchpausen ska hållas.

En tredjedel saknade arbetstidsbokföring, vilket inte ger en korrekt bild av den verkliga lönen. Det framkom också två fall av allvarligt arbetsrelaterat utnyttjande.

Försummelserna överraskade myndigheterna

Försummelse att föra arbetstidsbokföring kan vara ett brott, säger Niina Mäki, inspektör vid arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

"Även om vi kunde förutse att det fanns skäl att övervaka i arbetstidsfrågor överraskade antalet brister", säger hon i ett pressmeddelande.

Det är särskilt övertidsarbete som bekymrar myndigheterna. För övertidsarbete ska alltid arbetstagarens samtycke begäras, uppger Mäki.

"I vissa fall hade övertidsarbetet inte alls ersatts med pengar eller ledighet eller så hade övertidsarbetet endast delvis ersatts", säger hon.

Två allvarliga fall av utnyttjande

Två allvarliga fall av arbetsrelaterat utnyttjande påträffades i utredningen.

I ena fallet hade arbetstagaren länge arbetat utan att ha fått lagstadgad lön för sitt jobb. Dessutom hade arbetsgivaren låtit arbetstagaren utföra mycket övertidsarbete, söndagsarbete och kvällsarbete utan ändamålsenliga ersättningar.

I det andra fallet hade ingen lön betalats alls. Ingendera arbetsgivare hade fört bok över arbetstiden.