Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över 50 000 stöder medborgarinitiativ om att tillåta truppminor – försvarsmaktens kommendör: Inte aktuellt

Uppdaterad 07.03.2022 15:53.
försvarsmaktens kommendör
Bildtext Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen.
Bild: Lehtikuva

Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen, sade vid öppnandet av försvarskursen i dag att så kallade truppminor inte längre behövs i Finland. Det finns enligt honom rejält med ersättande och mer utvecklade minor i lager.

– Det finns ingen anledning att Finland lösgör sig från Ottawafördraget som förbjuder truppminor. Den prestanda vi förlorade i och med avtalet har ersatts många gånger om, sade Kivinen.

Frågan om truppminor har varit aktuell de senaste dagarna – ett medborgarinitiativ som kräver att Finland går ur Ottawafördraget samlade över 50 000 underskrifter på söndagen. Initiativet kommer därmed att behandlas i riksdagen. Finland gick med i fördraget år 2011.

Kivinen påminner om att Finland fortfarande har mängder av tyngre pansarminor i förråd och att Finland i fråga om minering och avspärrningsförmåga fortfarande är att betrakta som en europeisk stormakt.

Kriget i Ukraina "en tragedi"

Det pågående kriget i Ukraina beskriver Kivinen som en enorm tragedi, som får långtgående strategiska konsekvenser.

Försvaret arbetar nu för högtryck med att sammanställa relevant underrättelseinformation om läget. Tillsvidare är det svårt att förutspå hur läget utvecklas, men Kivinen betonar att det i dagsläget inte föreligger något direkt militärt hot mot Finland.

– I Finlands omedelbara närhet förekommer ingen sådan militär aktivitet som skulle utgöra ett omedelbart militärt hot mot vårt land. Ryssland har förflyttat en avsevärd del av sina styrkor bort från vårt närområde i riktning mot Ukraina, sade Kivinen.

Kivinen sade att anfallskriget mot Ukraina återspeglar sig i ökad beredskap i våra närområden och en ökad Nato-närvaro i Baltikum.

– Ryssland har uppvisat en förmåga att fatta snabba, strategiska beslut och en vilja att tillgripa militära maktmedel för att nå sina målsättningar, sade Kivinen.

Tätare samarbete och mer pengar till försvaret

Kivinen försäkrar att försvarets beredskap är på god nivå, men han ser ändå utrymme för förbättringar, oavsett vilka säkerhetspolitiska vägval som Finland nu gör. Kivinen talar för ett tätare försvarssamarbete, både internationellt och på hemmaplan.

Kivinen välkomnar också regeringens planer på att styra mer pengar till försvaret. Pengar behövs framförallt för inköp av ammunition, underhåll av materiel, samt fler repövningar och nyanställningar.

Försvarsminister Antti Kaikkonen bekräftade under veckoslutet att mer pengar är på väg. Hurdana summor det rör sig om klarnar senare under våren.