Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademis Studentkår ryter till mot den nya fastighetsplanen: "Just nu finns det inga garantier på att det kommer att bli bättre för studerande"

Från 2022
Geologicum
Bildtext Specialföreningarna vid Åbo Akademi flyttade tidigare i år in i byggnaden Geologicum vid domkyrkotorget.
Bild: Arash Maitn / Yle

Många studerande är oroliga för att framtidens ÅA-campus inte kommer att innehålla tillräckligt med undervisningsrum och sociala utrymmen.

Åbo Akademi vill göra stora förändringar på campus i och med sin nya fastighetsplan, och det finns en risk för att en rad byggnader överges. Man vill också minska på behovet av stora lokaler i studentkvarteren och istället betona distans- och hybridstudier i framtiden.

Planerna har fått studerande att reagera. I ett utlåtande skriver Åbo Akademis Studentkår att behovet av undervisnings- och studieutrymmen är stort, också i en situation med ökad mängd hybridundervisning.

Studentkåren betonar att studielivet inte kan digitaliseras, och efterlyser öppenhet i dialogen mellan universitetet och de studerande. I utlåtandet kallar studentkåren också ÅA:s fastighetsstrategi ohållbar.

Utlåtandet kan läsas i sin helhet här.

Ovissheten skapar oro bland studerande

Veera Granroth, som är styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår, berättar för Yle Åboland att det största orosmomentet är att ÅA inte lyssnar på studerande och deras förslag gällande exempelvis olika studierum.

– Det finns inga garantier på att det kommer att bli bättre för studerande. Det är inte så länge sedan Aurum byggdes, och trots att studerande fick vara med i diskussionerna så var det i slutändan inte mycket som togs i beaktande, säger Granroth.

I ÅAS utlåtande beskrivs hur föreningsutrymmet i Aurum saknar rinnande vatten, trots att studerande i planeringsskedet hade utlovats kafferum och ändamålsenliga utrymmen.

Veera Granroth
Bildtext Veera Granroth är styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår.
Bild: Arash Matin / Yle

Enligt Granroth är studerande också oroliga över att Geologicum, dit specialföreningarna flyttade i januari, kommer att användas som ett argument mot nya sociala utrymmen när det blir fråga om att bygga nytt i kvarteret Stjärnan, där Gadolinia nu finns.

– Just nu finns det inga planritningar alls för hur det nya kvarteret Stjärnan ska se ut, eller vad som ska finnas där. Så det finns en stor ovisshet.

I utlåtandet uttrycker ni också en oro över att studentrestaurangerna kan försvinna i och med den nya planen, hur illa är det här för er studerande?

– Det skulle nog vara väldigt tråkigt. För det första har lunchpauserna redan förkortats de senaste åren, och köerna är redan nu väldigt långa. Studentlunchen är väldigt viktig, inte minst som en del av den sociala biten av studierna. Så vi hoppas verkligen att nya lunchrestauranger kommer att ingå i Akademins planer för det nya campusområdet, säger Granroth.

Diskussion om artikeln