Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Personer som insjuknade i narkolepsi efter svininfluensavaccinet tar ersättningskrav till rätten – Läkemedelsskadeförsäkringspoolen anser att de diagnostiserades för sent

Uppdaterad 26.09.2022 17:11.
Medicin som används för behandling av narkolepsi ligger på ett träbord.
Bildtext Mediciner som används vid behandling av narkolepsi. Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har betalat ut ersättningar till ett värde av 13,2 miljoner euro till personer som insjuknat i narkolepsi på grund av Pandemrix-vaccinet, och summan väntas bli större.
Bild: Simo Pitkänen/Yle

Helsingfors tingsrätt börjar tisdagen den 27 september behandla ett fall där personer som insjuknat i narkolepsi efter att de tagit vaccin mot svininfluensa kräver hundratusentals euro i ersättningar av Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Talan har väckts av sju personer som diagnostiserades med narkolepsi mer än två år efter att de tog Pandemrix-vaccinet. Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har tidigare nekat dem ersättning på grund av att de har fått sina symptom för sent. Poolen hänvisar till forskning som pekar på att vaccinet höjer risken för narkolepsi i två års tid, efter det kan ingen ökad risk konstateras.

Nu vill de drabbade att rätten ska slå fast att det finns ett orsakssammanhang mellan Pandemrix-vaccinet och deras sjukdom och att de har rätt till ersättning på grund av läkemedelsskada.

Tillsammans kräver de att Läkemedelsskadeförsäkringspoolen betalar ersättningar för närmare en halv miljon euro.

Symptomen dök upp månader efter att de vaccinerades

De sju personerna som nu kräver ersättning vaccinerades mot svininfluensa 2009 eller 2010. Vid tiden var en del av dem var minderåriga, andra unga vuxna.

De uppger alla att symptomen började dyka upp först flera månader efter att de vaccinerades. De kunde bland annat slås av en våldsam trötthet och somna om dagarna. Enligt åtalet var det här symptom som de insjuknades familjer och vänner lade märke till redan från start.

Det dröjde ändå flera år innan vissa av dem uppsökte läkare, och i en del fall insåg inte läkarna att symptomen kunde vara kopplade till narkolepsi. Därför dröjde det flera år innan de fick sina diagnoser.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen anser att ersättningsbeslut måste grunda sig på objektivt dokumenterade utredningar och medicinska bedömningar om när symptomen började. Om den insjuknades och de anhörigas upplevelser skulle duga som bevis, skulle hela ersättningssystemet småningom rämna, menar poolen.

– Då skulle vem som helst som insjuknat i narkolepsi efter 2011–2012 kunna påstå att de har lidit av typiska symptom under den så kallade riskperioden efter att de fått vaccinet, bedömer Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Narkolepsiersättningarna väntas stiga till 190 miljoner euro

Under åren 2009–2010 vaccinerades 2,76 miljoner finländare med Pandemrix-vaccinet för att få skydd mot svininfluensan som då härjade i världen. Vaccineringarna avbröts när det visade sig att vaccinet ledde till fler fall av narkolepsi.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har hittills tagit emot totalt 359 ersättningsansökningar om narkolepsi. Av dem har 236 godkänts och 123 avvisats. Ersättningar ges enbart i fall där symptom har påvisats inom två år efter vaccinationstillfället.

Poolen har i nuläget betalat ut ersättningar till narkolepsidrabbade till ett värde av 14 miljoner euro. Man bedömer att summan kommer att stiga till 190 miljoner euro. Men eftersom det främst handlar om ersättningar för inkomstbortfall och de som tar emot ersättningarna fortfarande är unga, är uppskattningen ganska osäker.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ansvarar numera endast för läkemedelsskador som orsakats av Pandemrix. Övriga läkemedelsskador sköts av Finska ömsesidiga läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Källa: STT, Läkemedelsförsäkringspoolen

Rättelse 26.9.2022: Det var inte på grund av att diagnosen kom för sent som narkolepsidrabbade nekades ersättning, utan för att symptomen kom efter den utsatta tidsgränsen.