Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm vill se mer fokus på sina områden när battericellsfabriken planeras

Från 2022
Långskogens industriområde i Vasa.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Korsholms kommunstyrelse tar ställning till Freyers planer på en battericellsfabrik på GigaVasa-området. I förslaget till utlåtande konstaterar kommunen att det behövs mer fokus på Toby och Helsingby.

NTM-centralen i Södra Österbotten begär kommunens utlåtande gällande Freyers miljökonsekvensbedömning.

I beredningen till kommunstyrelsen konstateras att programmet för MKB på ett omfattande och förståeligt sätt tagit upp de olika aspekterna med verksamheten. Styrelsen möts idag, tisdag.

Dock påpekar man att mycket av kartmaterialet koncentrerar sig på Vasa stad. Till den delen behöver ett större fokus ligga på effekter för det alldeles intilliggande Granholmsbacken samt Toby och Helsingby, som alltså hör till Korsholm.

Dessutom betonas det inte i någon högre grad hur mycket trafikmängderna påverkas och dessa bör behandlas utförligt i den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen, konstaterar kommunen.

Battericeller för mer än 300 000 bilar per år

Avloppsvattnet från produktionen kommer att renas i anläggningens egna reningsverk och efter det ledas till det kommunala avloppsnätet. Överloppsvärmen som finns i vattnet kan komma att användas i fjärrvärmenätet.

Avfall som uppstår förs endera till en mottagningsanläggning eller till ett företag som återvinner material ur avfallet.

Freyr ämnar producera litiumjonbattericeller och produktionen planeras starta 2025. En anläggning av den storlek som nu bedöms kan producera battericeller för mer än 300 000 personbilar per år.

Norska Freyer har undertecknat ett intentionsavtal med Vasa stad.

Diskussion om artikeln