Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vårdarfackens förbud förvärrade i viss mån en redan svår situation med kronisk personalbrist i Östnyland

En person i munskydd hjälper en äldre person i rullstol.
Bildtext Personalbristen inom social- och hälsovården är påtaglig i hela Östnyland. Det är svårt att få vikarier när ordinarievårdare är sjuka. Arkivbild.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

De flesta kommuner kämpar med brist på vårdpersonal och när de stora vårdarfacken införde övertidsförbud för sina kommunalt anställda medlemmar så märktes det i Borgå, Sibbo och Lovisa.

När den kommunala sektorns kollektivavtalsförhandlingar körde fast den 1 mars meddelade vårdarfacken Tehy och Super att deras kommunanställda medlemmar inte arbetar övertid eller går med på att byta arbetsskift.

Förbudet mot övertid och skiftesbyten var i kraft en vecka och avslutades tisdagen den 8 mars klockan 15.

Hur har förbuden synts i kommunerna?

– Det har naturligtvis synats. Förmännen har haft det tufft vid vissa enheter, i synnerhet Gråberg, där det råder personalbrist på grund av covid-19 bland personal och boende. Då resurserna varit mindre har även de kollegor som inte hör till facket varit tvungna att vara ännu mer flexibla än vanligt, säger Lovisa stads grundtrygghetsdirektör Carita Schröder:

– Coronapandemin har redan i sig inverkat på personalsituationen och förbuden har ökat på denna, säger Kirsi Oksanen, servicedirektör för äldreomsorgen och handikappservice vid Borgå stad.

– Det syns så att vi har arbetsskift där det fattas personal. Mycket arbetstid går också åt till att söka vikarier, men patient- och klientsäkerheten har inte hotats, säger Leena Kokko, direktör för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo.

I Sibbo har också personalbristen ökat, speciellt möjligheterna att få vikarier har försämrats.

I Lovisa har personalbristen inte förändrats på grund av förbuden, men minskat personalens möjligheter till flexibilitet när det behövts.

Nödarbete gäller under inte under avtalsförhandlingar och således inte under pågående förbud. Nödarbete gäller endast under strejk, men i Lovisa gjordes en anmälan vid Gråberg.

– Förra helgen gjordes en anmälan om nödarbete vid Gråberg, när fler ur personalen insjuknade och det behövdes ytterligare förstärkning för att utföra deras skift och det inte var möjligt att få utomstående vikarier till alla arbetspass, säger Schröder.

– Enheterna inom social- och hälsovården har fungerat relativt normalt. Den största utmaningen har funnit inom hemvården, men vi har klarat oss tillsvidare med vikarier och kunnat erbjuda och garantera trygg vård, säger Oksanen.

Vad gör eller vad rekommenderar kommunen för att inte äventyra klienters och patienters säkerhet?

– Vi följer med personalläget vid enheterna dagligen och det finns ett förutbestämt minimum antal vårdare som måste vara på plats. Om det uppstår en situation att antalet personal inte räcker till flyttar vi personal från en annan enhet där läget inte är kritiskt. Det har vi inte varit tvungna till hittills, säger Kirsi Oksanen.

– Ledningen är av den åsikten att lönerna bör höjas inom branschen, men patienterna och klienters patientsäkerhet får inte äventyras under några som helst omständigheter, Det ansvaret har alla arbetstagare när de är på jobb, säger Schröder.

Även i Sibbo betonar Kokko att patient- och klientsäkerheten inte får vara hotad.

Vårdare håller äldres hand.
Bildtext Patienterna har vårdats bra trots förbud mot övertid. Arkivbild.

Från vårdarfacket Tehys sida upplevs åtgärden med förbud mot att jobba övertid och byta arbetsskift ha nått önskad effekt.

– Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift har hållit bra i Lovisa. Några vårdare har saknats från sina skift och de har anmälts till arbetsgivaren, säger ​sjukskötare Mirka Lindfors, förtroendeman för Tehy i Lovisa.

Lindfors betonar att personalbristen i sig inte är något nytt i Lovisa. Den har pågått i flera år och pandemin har inte underlättat situationen.

– Det finns lediga jobb inom social- och hälsovården men det är knappt någon som har sökt dem, säger Lindfors.

Lindfors poängterar också att patientsäkerheten alltid är på arbetsgivarens ansvar, inte den enskilda arbetstagarens. Arbetsgivaren ska alltid ha en plan för när en arbetstagare av en eller annan orsak inte kan göra sitt skift, det gäller också i normala situationer.

Lindfors är också klar på punkten att nödarbete inte kan åberopas eller utföras för att arbetsbördan är tung vid någon enhet, på grund av att personalen inte är tillräckligt flexibel.

– Arbetsgivaren kan inte kräva att personalen arbetar övertid eller byter arbetsskift i normala fall heller, utan enligt lagen måste arbetsgivaren förhandla med arbetstagaren om dessa från fall till fall.

I Borgå uppger huvudförtroendeman Minna Sorvisto att hon inte fått förfrågningar om förbudet av fackmedlemmarna.

– Personalbristen har varit påtaglig i Borgå i flera år och fortsätter att växa. Det är ingen nyhet, men läget förvärras hela tiden, uppger Sorvisto.

På måndagen den 7 mars trädde ett likadant förbud i kraft för fackförbunden Jytys och JHL:s kommunalt anställda medlemmar. Jytys och JHL:s förbud är i kraft fram till den 13 mars.