Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Småbåtshamnen i Barösund kan få nytt avloppsvattensystem – nu räcker kapaciteten inte till under hektiska sommarveckoslut

Från 2022
Flygbild över Barösund
Bildtext Verksamheten kring småbåtshamnen i Barösund har vuxit under de senaste åren. Allt fler turister har besökt Barösund om somrarna. Arkivbild från sommaren 2020. Gammelboden som syns på bilden revs i början av året.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Ingå kommun samarbetar med Naturresursinstitutet för att ansöka om EU-bidrag för att förnya vattenförsörjningen i småbåtshamnen i Barösund.

Den nuvarande kapaciteten för avloppssystemet är för liten under högsäsong. Där finns nu endast ett reningssystem för både gråvatten (dusch- och diskvatten) och svartvatten (toalettvatten).

Det är speciellt under sommarveckosluten som den nuvarande kapaciteten inte räcker till och det har hänt att det svämmar över. Det här känns på lukten och det kan i värsta fall leda till att brunnsvattnet förstörs.

Avloppsvattenbehållaren har tömts mellan tre och åtta gånger per månad under sommarsäsongen.

Målet är att utveckla behandlingen av gråvattnet så att det byggs dubbelavlopp så att gråvattnet och svartvattnet skiljs åt. Det skulle byggas ett system med markbädd för att behandla gråvattnet.

Svartvattnet skulle ledas separat till det nuvarande reningssystemet. Det skulle innebära att reningsverkets kapacitet räcker till för svartvattnet under högsäsong och under lågsäsong för allt vatten från området.

Viktigt att använda mindre vatten

Dessutom borde man undersöka möjligheterna att minska på vattenförbrukningen i hamnen i Barösund. Det här kan göras med hjälp av nya wc-stolar som använder sparsamt med vatten och med vattenkranar som går i gång då användaren placerar händerna under kranen.

Verksamheten i hamnen har vuxit under de senaste åren och antalet besökare har ökat. På hamnområdet finns en butik, ett kafé, en restaurang, ett föreningshus, en båtbrygga samt inkvarterings- och möteslokaler.

Avloppen i restaurangen skiljdes redan åt då den gamla skolbyggnaden renoverades för att bli restaurang.

De ansvariga för småbåtshamnen har redan tagit initiativ till att förnya vattenförsörjningen. Ingå kommun har varit i kontakt med Naturresursinstitutet för att diskutera möjligheten till att ansöka om EU-finansiering.

Största delen kan betalas av EU

Det beräknas kosta mellan 200 000 och 250 000 euro att förnya vattenförsörjningen i båthamnen i Barösund.

Det är möjligt att få mellan 75 och 80 procent i EU-bidrag. Det är frågan om EU:s Interreg-pengar och målet är att minska den näringsbelastning på kustområdena som turismen orsakar.

Det är Naturresursinstitutet (Luke) som koordinerar ansökan och kommunen är med som partner.

Ingå kommun ska förbinda sig att finansiera bygget. EU-stödet betalas ut i efterhand.

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen (7.3) att delta i ansökan och att reservera 250 000 euro i nästa års budget för att förnya avloppsvattnet i hamnen i Barösund.

Diskussion om artikeln