Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den vetenskapliga gemenskapen erbjuder stöd för ukrainska forskare och elever

Från 2022
Uppdaterad 10.03.2022 17:27.
I förgrunden konstverket Alkukivet och i bakgrunden en universitetsbyggnad
Bildtext Östra Finlands universitet är det första i Finland som öppnar upp sina dörrar för ukrainska studerande som flyr kriget i deras hemland.
Bild: Ari Haimakainen / Yle

Ukrainska studerande, doktorander och forskare erbjuds möjligheter att fortsätta sina studier och forskningsprojekt vid något av de hundratals universitet eller vetenskapliga institutioner som nu öppnar sina dörrar för dem.

Den globala vetenskapliga gemenskapen strålar samman för att stödja ukrainska forskare och universitetsstuderande.

Kampanjen Science for Ukraine sprider information om möjliga studieplatser och poster för ukrainska studeranden och forskare via Twitter, Instagram och hemsidan scienceforukraine.eu.

Initiativet inleddes i Lettland ett par dagar efter att Ryssland invaderat Ukraina och Finland är också med på ett hörn.

Doktorander vid Tammerfors universitet koordinerar projektet i Finland

Jag har vänner från Ukraina och en djup vilja att hjälpa de som drabbats av kriget.

― Annina Lattu, doktorand vid Tammerfors universitet

Katri Mäkinen-Rostedt och Annina Lattu, doktorander vid Tammerfors universitet är ansvariga koordinatorer för det finländska deltagandet i kampanjen. De arbetar som bäst med att koordinera mellan forskare och vetenskapliga institutioner, sprida ordet om kampanjen till ytterligare institut och ge kampanjen synlighet på sociala medier.

Doktorand Annina Lattu
Bildtext Doktorand Annina Lattu menar att människan blir lyckligare av att hjälpa andra.
Bild: Marissa Lattu

Kriget i Ukraina har kommit nära Lattu på ett personligt plan. Viljan att hjälpa till fick henne att ställa upp som koordinator.

– Jag har vänner från Ukraina och en djup vilja att hjälpa de som drabbats av kriget. Jag funderade på hur jag kunde hjälpa till och stötte på Science For Ukraine-initiativet på sociala medier. Jag upptäckte att projektet saknade en koordinator från Finlands sida och valde att anmäla mig som frivillig, förklarar Lattu.

Mäkinen-Rostedt har mycket erfarenhet av finsk vetenskapspolitik och internationellt vetenskapligt samarbete. Dessutom har hon tidigare jobbat med frågor som berör forskares mänskliga rättigheter.

– Jag forskar inom vetenskaplig diplomati, och ville använda mitt eget kunnande för att hjälpa människor, berättar Mäkinen-Rostedt.

Östra Finlands universitet öppnade sina dörrar först

Östra Finlands universitet var det första finska universitetet som meddelade att de öppnar upp möjligheter för 20 ukrainska studeranden att fortsätta sina studier i Finland. 10 av dessa beviljas dessutom stipendier för att underlätta studierna.

– Vi vill vidta konkreta åtgärder i denna mycket allvarliga situation och stödja ukrainare som lider av kriget. Vi anslår 100 000 euro för ett stipendiesystem som riktas till ukrainska studenter, för att göra det möjligt för dem att fortsätta sina akademiska studier i Finland, skriver Östra Finlands universitets rektor Tapio Määttä på universitetets hemsida.

Östra Finlands universitets rektor Tapio Määttä
Bildtext Östra Finlands universitets rektor Tapio Määttä vill stödja ukrainska akademiker.
Bild: kuva: Itä-Suomen yliopisto

Ansökningstiden till Östra Finlands universitet för ukrainska studerande pågår från 8 mars till 21 mars 2022. Studieperioden vid Östra Finlands universitet för ukrainska studerande på flykt börjar den 1 april 2022 och tar slut den 31 juli 2023.

För att beviljas en av studieplatserna vid Östra Finlands universitet måste de ukrainska studerandena tala flytande engelska, ha tillräckligt höga akademiska betyg sedan tidigare, samt studera ämnen som påminner om de som lärs ut vid Östra Finlands universitet.

Krigslagar i Ukraina innebär att initiativet främst gynnar kvinnliga akademiker

Vi hoppas att den finska vetenskapliga gemenskapen inte bryter kontakten till enskilda ryska forskare som inte stöder Putins krig i Ukraina.

― Annina Lattu

Eftersom krigslagar råder i Ukraina just nu tillåts inte män mellan 18 och 60 år lämna landet utan speciallov från myndigheterna, exempelvis på grund av medicinska skäl. Det betyder i praktiken att kampanjen #ScienceForUkraine främst stöder kvinnliga studerande och forskare från Ukraina, medan friska män är tvungna att stanna och försvara landet mot det pågående ryska anfallet.

Mäkinen-Rostedt är orolig över att kriget kan leda till att samarbetet mellan forskare i Ryssland och västvärlden upphör.

– Till och med under det kalla krigets kyligaste perioder var det vetenskapliga samarbetet mellan USA och Sovjetunionen viktigt, eftersom det erbjöd samarbetsmöjligheter fria från politik. Nu ser det emellertid ut som om de flesta västerländska vetenskapliga organisationerna åtminstone för tillfället fryst sina kontakter till Ryssland, berättar Mäkinen-Rostedt.

– Vi hoppas att den finska vetenskapliga gemenskapen inte bryter kontakten till enskilda ryska forskare som inte stöder Putins krig i Ukraina. Istället borde vi hjälpa dem som eventuellt kan tvingas fly från Ryssland på grund av deras kritiska åsikter om kriget, säger Lattu.

"Finländarna känner ett stort behov av att hjälpa ukrainarna"

Kampanjen Science For Ukraine bygger på frivilliga initiativ från universitet och vetenskapliga institut runt om i världen. I Finland medverkar bland annat Finlands miljöcentral SYKE, Helsingfors universitetssjukhus HUS, Naturresursinstitutet LUKE, Helsingfors Universitet, Östra Finlands universitet och Aalto-universitetet i kampanjen. Lattu är säker på att allt fler studie -och arbetsplatser kommer att erbjudas av finländska vetenskaplig institut.

– Vi får hela tiden nya e-postmeddelanden. Finländarna och även finländska forskare känner ett stort behov av att hjälpa ukrainarna.

Vetenskapliga institut och universitet i Finland kan ansluta sig till kampanjen ifall de har möjlighet att erbjuda en betald arbets -eller studieplats för minst 3 månader åt ukrainska studerande eller forskare.

Genom att kontakta antingen Lattu eller Mäkinen-Rostedt kan vilken som helst vetenskaplig institution gå med i kampanjen, och ge ukrainska akademiker en möjlighet att fortsätta sina studier eller forskningsprojekt.